ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η λατρεία του χωλού Διονύσου,
του ως αν εκ μέθης οίνου παραπαίοντος,
εν αρχή γενειοφόρου σεβασμίου
προστάτου της αμπέλου και του οίνου,
εισήχθη εν Ελλάδι εκ Φρυγίας,
ίνα αφανισθεί η γενειάς του
παρ' ασεβών λυσσητήρων ασελγών
και καταστεί ωραίος νεανίας,
θεός ναρκωμανών τε και τριβάδων,
παιδεραστών τε και κιναίδων...

Δι' ελληνίσκους εκ μετοίκων βαρβάρων,
κρυφός των Ελλήνων Θεός ο Διόνυσος,
προς δικαίωσιν έξεων κτηνωδών
και προσβολήν του Έλληνος ανθρώπου!

Οι φαλλολάτραι εάν ετίμουν και εσέβοντο
τον Διόνυσον ως λέγουσι εκκιζόμενοι,
ευφορίας τε Θεόν και γονιμότητος,
τον ζωηφόρον γόνον θα ευτέλιζον
μιγνύοντες αυτόν μετά κοπράνων;

ΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΡΑΙ


[ Πίσω Ποίησις] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 12ον]