ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δέν είναι "άστρον τής Βεργίνας"
τό σύμβολον, ως λέγουν αδαείς

καί εκ μετοίκων ελληνίσκοι

αντεθνικοί, ίνα σκοτούν τήν γνώσιν.

Δηλοί ο ισοσκελής σταυρός του,
τα τέσσαρα σημεία τού ορίζοντος

τα τεταρτημόριά του: Γαίαν,  Ύδωρ,

Πύρ, Αήρ. Ο εν τω μέσω κύκλος

ρόδαξ, το γίγνεσθαι άνευ αρχής

και τέλους. Αι ακτίναι του 

τούς ουρανίους δώδεκα πλανήτας,

τούς ολυμπίους δώδεκα Θεούς!

Δέν είναι "άστρον τής Μακεδονίας"
το δεκαεξάκτινον σύμβολον τών Θεών,

τεθέν επί κρατήρος εν τή Σπάρτη,

αιώνας πρό Φιλίππου του δευτέρου.

Εν φατνωμάτοις εθνικών ναών

κι επί χρυσών ασπίδων Αιανής 

Κοζάνης, Δερβενίου, Αικατερίνης.

Δέν είναι εν το ιερόν σημείον,
το ευρεθέν εις τάφον τής Βεργίνας,

ουδέ βορείων καί νοτίων Μακεδόνων,

σφετεριστών καί κρυπτοπολεμίων του,

αλλά των Πανελλήνων μέγα Πάνθεον!

ΓΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


[ Πίσω Θρησκεία] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]