ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗρακλής
Ύλλος
Κλεόδαιος
Αριστόμαχος
Τήμενος
Κίσσιος
Θέστιος
Μέροψ
Αριστοδαμίδας
Φείδων
Κάρανος
Κοίνος
Τυρίμμας

Περδίκκας Ι (αρχάς 7ου αιώνος π.Χ.)
Αργαίος
Φίλιππος Ι
Αέροπος
Αλκέτας
Αμύντας Ι (540-498 π.Χ.)
Αλέξανδρος Ι ο φιλέλλην (498-458 π.Χ.)
Περδίκκας ΙΙ (458-413 π.Χ.)
Αρχέλαος Ι (413-399 π.Χ.)
Ορέστης (396-393 π.Χ.)
Αμύντας ΙΙ και Παυσανίας (393-392 π.Χ.)
Αμύντας ΙΙΙ (392-368 π.Χ.)
Αλέξανδρος ΙΙ (369-368 π.Χ.)
Πτολεμαίος (368-365 π.Χ.)
Περδίκας ΙΙΙ (365-360 π.Χ.)
Φίλιππος ΙΙ (359-336 π.Χ.)
Αλέξανδρος ΙΙΙ ο Μέγας (338-323 π.Χ.)

 

 

 

[Πίσω ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 9ον]