ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

 

Οι ΚΑΛΑΣ που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από τους στρατιώτες του Μεγαλέξανδρου έχουν δίκαιο, μια και το όνομα ΚΑΛΑΣ (Κάλας ή Καλάς) είναι καθαρά αρχαιοελληνικό.
Το διαβάζουμε στον Αρριανό στην "Ανάβαση" Α 14.3 "...του δε ευωνύμου πρώτοι μέν Θετταλοί ιππείς ετάχθησαν, ων ηγείτο Κάλας ο Αρπάλου", και στο Α 25.2 "...και επειδή Κάλας ο των Θετταλών ίππαρχος επί σατραπεία εξεπέμφθη".
Στο έργο "Ιστορία μετά Αλέξανδρον" Α 69 αναφέρεται και πάλι το όνομα ΚΑΛΑΣ "...της δε εφ Ελλησπόντω Φρυγίας Λεοννάτος, ήν εξ Αλεξάνδρου μεν Κάλας όνομα κατείχεν".
Και στο "Die Fragmente der Griechishen Historiker" 156 στο 2b, F:1.32 "...ήν εξ Αλεξάνδρου μεν Κάλας όνομα κατέχειν".
Ο Πολύαινος εκτός από τον Κάλα τον Θεσσαλό αναφέρει και τον Κάλα τον Μακεδόνα στα "Στρατηγήματα" Ε 44.5 "...ότι Κάλας ο Μακεδών φίλος ων και σύμμαχος ήκοι βοηθήσων, προσεδέχοντο τας πύλας ανοίγοντες".
Ο Ηροδιανός στην "Γενική Προσωδία" 3,1.55.1 γράφει "...Γάλας, Κάλας, Φύλας..." και στο έργο "Περί κλίσεως ονομάτων", 3,2.652.17 αναφέρει "...κλίνεται οίον Ύλας Ύλα, Γέλας Γέλα, Γάλας Γάλα, Κάλας Κάλα...."..
Φώτιος Βιβλιοθήκη 92.69b "...της δε εφ Ελλησπόντω Φρυγίας Λεοννάτος, ήν εξ Αλεξάνδρου μεν Κάλας όνομα κατείχεν", και στο 97.84α "...Κάλας Ηλείος παίδων παγκράτιον" και στο 43.362b "....Κάλας γε ού γαρ;"
Ο Φλέγων στα "Die Fragmente der Griechishen Historiker" 2b, 257, F:12 αναφέρει τον Κάλα παγκρατιαστή εξ Ηλείας "...Κάλας Ηλείος παίδων παγκράτιον".
Την εποχή του Μεγαλέξανδρου αι ίλες του πεζικού και του ιππικού έπαιρναν το όνομα του αρχηγού τους όπως Κάλας. Και ο Νοών ....Νοείτω!

Γρηγόρης Ζώρζος

   
 
[ Πίσω Αρχαία Ιστορία] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 9ον]