ΑΝΑΝΤΙΛΕΚΤΑ
ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΠΟΥΣΙΔΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΙΑΝΑΞ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1993

 

Δι' ενός λόγου συμπεπυκνωμένου και περιεκτικού, ο ιατρός και λόγιος Μανώλης Καπουσίδης, επιχειρεί, μέσω εμπειριοκρατικών αναφορών, να οριοθετήση τα πλαίσια προσεγγίσεως του ελληνικού κοσμοειδώλου. Αναζητεί μέσω ευδιάκριτων και σταθερών αξόνων αναγνώσεως του σημερινού (ταυτισμένου με αξίας αλλοτρίας, απομακρυσμένου από το πατρογονικόν αρχέτυπον ελληνικού είναι και γίγνεσθαι) δραν και διανοείσθαι, τας προϋποθέσεις προσπελάσεως του καλυμμένου υπό "νεφέλας συγχύσεως" οροσήμου της Ελληνικότητος, ως προαπαιτουμένου της εθνικής μας πολιτιστικής αντιδράσεως. Δείγμα γραφής: "....Κανένας δεν συναστράφηκε τόσο πολύ με τους Θεούς, όσο οι Έλληνες -(και ας ανοητολογούν οι "επιστήμονες" της "εθνολογίας"!)- κι αυτό ο κόσμος δεν μπορεί ακόμη να τους το συγχωρήση! Κανένας δεν εισχώρησε τόσο βαθειά στα άδυτα του πνεύματος κι αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να το λησμονήση. Επιτηρούν τον Έλληνα, όπως κάποτε απομόνωσαν την μαγεία, γιατί φοβάται κάποιος την μαγική δύναμι του Νού πολύ περισσότερο από την μαγεία των ψευδαισθήσεων......"
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 12ον]