Περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ
 

Τό περιοδικό "ΔΙΙΠΕΤΕΣ" τό παρακολουθούμε από τή γέννησή του. Είναι ένα αξιόλογο έντυπο στό χώρο του καί χώρο μας.
Τά περισσότερα θέματά του, τεκμηριωμένα, μέ γνώση τής Βιβλιογραφίας τών Αρχαίων, μάς αρέσουν καί μάς μορφώνουν. Τό σύνθημά τους "γιά τήν υπεράσπιση τής Αρχαίας Ψυχής", μάς συγκινεί καί μάς συναρπάζει. Καί όσο νοείται αυτή η Ψυχή, σάν η Διαχρονική, παλλόμενη από Απολλώνιο Φώς καί εμφορούμενη από τά Δελφικά Παραγγέλματα, βαθύνους Ουσία τών Ελλήνων, είμαστε ανεπιφύλακτα μαζί τους.
Αν πάλι εννοούν σ' αυτήν, κάθε αρχέγονη (προχριστιανική) δοξασία, όχι μόνο Ελληνική αλλά καί βαρβαρική (κάπου ο Δ. Παστελάκος σαφώς τό δηλώνει), φοβάμαι πώς βάζουν στόν ίδιο σάκο διαφορετικά πράγματα καί μειώνουν τήν Ελληνική Ψυχή. Ας προσέξουν λοιπόν οι Φίλοι, πόσες από αυτές τίς Παγανιστικές οργανώσεις καί εκδόσεις πού παρουσιάζουν καί δείχνουν να συμφωνούν, έχουν σχέση μέ Ελληνικό Πνεύμα καί πολιτισμό, πού είναι τό κύριο θέμα τού περιοδικού.
Μάς προβληματίζει επίσης, τό οργισμένο ύφος ορισμένων άρθρων καί διακηρύξεων, τό βγαλμένο από τή δίκαιη πικρία καί αγανάκτηση γιά τίς προσβολές, τίς τότε καί τίς τώρα, τής Αρχαίας Ψυχής. Πικρία καί αγανάκτηση, πού όμως στήν υπερβολή τους μετουσιώνονται σέ σκληρότητα, ακαμψία καί μερικές φορές μισαλλόδοξο δογματισμό.
Εμείς πιστεύουμε ότι τό υπερβάλλον μάχεσθαι τον δογματισμό των άλλων, δημιουργεί έναν άλλον, δικόν μας. Μηδέν Αγαν, λοιπόν. Η Ελληνική Ψυχή είναι Φώς καί τά σκοτάδια τών άλλων, σέ μάς δέν χωρούν.
Συμφωνούμε μέ τό περιοδικό, ότι ο εχθρός τών εχθρών μας δέν είναι φίλος, αλλά από τήν άλλη, κάθε ένας πού δέν ταυτίζεται απόλυτα (μα τόσο απόλυτα!) μαζί μας, δέν είναι απαραίτητα εχθρός. Ανάμεσα σέ μάς καί τούς εχθρούς τού Ελληνισμού, υπάρχει ένας τοίχος "πλανημένων" Ελλήνων. Πλανημένων από μία διαβρωτική, εχθρική πρός τούς Αρχαίους Παιδεία, μία πλαστογραφημένη Ιστορία, έναν αήθη πρός τά Ελληνικά ιδεώδη θρησκευτικό δογματισμό. Τόν τοίχο αυτόν, θα τόν παρακάμψουμε, θα τόν γκρεμίσουμε ή θα τού ανοίξουμε παράθυρα νά μπεί τό Φώς; Εμείς πιστεύουμε τό τελευταίο.
Προτρέπουμε λοιπόν τό ικανό επιτελείο τού Διιπετούς, στόχος νά μήν είναι μόνο η ικανοποίηση ημών τών ομονοούντων, αλλά η αφύπνιση τών άλλων, τών "πλανημένων". Αυτών πού όταν τούς βρίζουμε τούς διώχνουμε.
Αυτών πού παρ' όλες τίς πλύσεις εγκεφάλου πού υπέστησαν, έχουν τό σπόρο τής Αρχαίας Ψυχής μέσα τους. .

Εψιλον Π.

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 2ον]