ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
του Ανδρέα Ανδρεάδη
Εκδόσεις ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
 

.Την "εύκρατον αρμονίαν" του λόγου του μεγάλου δραματουργού Σοφοκλέους αποκομίζει ο αναγνώστης της τραγωδίας του Αθηναίου ποιητού: "Οιδίπους επί Κολωνώ".
Εις το έργον αυτό ο Οιδίπους, πυθόχρηστος, αφικνείται, φερόμενος από την φιλόστοργο κόρη του Αντιγόνη, στο ειδυλλιακό το πάλαι, προάστειο των Αθηνών, τον Ίππειον Κολωνόν, όπου και το Ιερόν των Ευμενίδων (Ερινύων). Κατά τον χρησμοδότην Απόλλωνα, τον Παναιώνιον Έλληνα Θεόν, ο Οιδίπους πέπρωτε να αποθάνει εις το ιερόν άλσος των σεμνών Θεοτήτων, όπου και Ιερόν του γενάρχου των Ελλήνων, Προμηθέως. Και δεν αποθνήσκει αλλ΄ "αναλαμβάνεται".
"Άφατος η οικονομία του δράματος τούτου", κατά τον Σαλούστιον. Όντως τούτο εστί το τελευταίον του δημιουργού της "Αντιγόνης" προϊόν πνευματικής πληρότητος.
Κατά μετάφρασιν, μετά εισαγωγής και ερμηνευτικών σχολίων του Αλεξάνδρου Αθ. Μπάλτα, εκυκλοφόρησεν η ως άνω τραγωδία από τας εκδόσεις "Δ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ".
Στην εν προκειμένω νέα φιλολογική εργασία, η οποία εγένετο βάσει του κριτικού κειμένου του πρωτοτύπου των εκδόσεων Τέφνερ η μεταφορά στην νεωτέρα(;) γλωσσική μας εκδοχή αποδίδεται εν πεζολογία και συνοδεύεται από ποικιλία ερμηνευτικών σχολίων. .

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 2ον]