ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ο ΝΑΞΙΟΣ

Θ. Μαργαρίτη

 

Τό βιβλίο τού Θανάση Μαργαρίτη δέν είναι βέβαια νεοεκδοθέν. Αξίζει όμως νά τό παρουσιάσουμε γιατί από συζητήσεις διαπιστώσαμε ότι είναι πολλοί αυτοί που δέν τό έχουν διαβάσει.
Είναι ένα μυθιστόρημα, μέ μιά απλότητα αφήγησης που κάνει τό διάβασμα νά κυλά εύκολα καί ξεκούραστα. Μεταφέρει τόν αναγνώστη στό κλίμα αλλά καί σέ λεπτομέρειες καθημερινής ζωής τής Ελλάδος τού 4ου μ.Χ. αιώνος. Στούς ζοφερούς εκείνους καιρούς που τό Ελληνικό Πνεύμα σφάζονταν - αλλά καί αντιστέκονταν - από τά ξίφη τών "εχόντων φαιούς χιτώνας" Μοναχών καί φανατισμένων στρατιωτών τού Θεοδοσίου Α', τού ονομασθέντος (γι' αυτόν τόν λόγο ! ) Μεγάλου. Μέσα από τίς φαινομενικά ήρεμες - σάν παιδικού βιβλίου σελίδες του - κραυγάζει τόν πόνο καί τήν οργή ενός Εθνους κι ενός Πολιτισμού που βάναυσα καί ιερόσυλα, ξεριζώνεται. Ο αναγνώστης ζεί, μαζί μέ τά πρόσωπα τού βιβλίου, στούς Δελφούς, τήν Κόρινθο, τόν Πειραιά καί τήν Αθήνα, αλλά καί στήν Αλεξάνδρεια, τήν Μέμφιδα καί τήν Γκίζα καί νιώθει τήν Μουσική ενός πλήθους εύηχων, Ελληνικών ονομάτων, ονομάτων πού δυστυχώς καί κατά μεγάλο μέρος, σήμερα απαρνηθήκαμε καί αντικαταστήσαμε μέ άλλα, ξένα καί κακόηχα. Καί τίποτε άλλο νά μήν έλεγε (που καί βέβαια λέει) τό βιβλίο αυτό, μόνο γι' αυτήν τήν Μουσική τών ονομάτων, αξίζει πολλά καί προτείνει πολλά.
Συνιστούμε τό βιβλίο σέ Ελληνες καί ιδιαίτερα σέ εφήβους καί παιδιά, γιά τά οποία, μάλιστα, είναι μιά καλή εισαγωγή σ' ένα κομμάτι τής πραγματικής - κι όχι τής πλαστής - Ιστορίας μας.

Έψιλον Π.

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]