ΕΡΕΥΝΩ, ΒΡΙΣΚΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
ΣΤ. ΠΕΤΡΑΚΗ:
Ν. Σκουλά 19
Χανιά
τηλ.0821.70684
 

Δικαιώνει πράγματι τόν τίτλο του τό βιβλίο αυτό. Ερευνά καί βρίσκει. Μέ μέθοδο καί φαντασία καί προπαντός απροκατάληπτα. Ερευνά τά κείμενα τών Αρχαίων καί τούς Αρχαιολογικούς Χώρους καί συνδέει τό αποτέλεσμα μέ τή σύγχρονη Φυσική, τήν Ιατρική καί τά Μαθηματικά. Δέν παίρνει σάν αξιώματα τίς θέσεις τού Επιστημονικού κατεστημένου γιά τήν Ιστορία, τόν Πολιτισμό καί τίς Επιστήμες, αλλ' ανοίγει παράθυρα σέ νέες πιθανότητες καί δυνατότητες.
Μερικές από τίς θεωρήσεις του, πρωτότυπες έως τολμηρές, αλλά ποτέ αυθαίρετες ή χωρίς λογικά ερείσματα.
Ο αναγνώστης μπορεί νά τίς δεχθεί ή νά τίς απορίψει, ή ακόμη καί νά τίς πάρη σάν ερεθίσματα γιά δικές του αναζητήσεις.
Συνιστούμε τό βιβλίο στούς φίλους τού περιοδικού καί ευχόμαστε ο ζήλος κι η μεθοδικότητα τού Συγγραφέα, ενθαρρυμένα από μιά θετική ανταπόκριση τού αναγνωστικού κοινού, νά μάς δώσουν στό μέλλον ακόμη καλύτερα βιβλία.

Έψιλον Π.

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 3ον]