αφιερωμένο στά θύματα των υποσχέσεων:

Σ Υ Μ Π Λ Η Γ Α Δ Ε Σ

 

Τήν αυθαιρεσία καί την βία των υποσχέσεων αντιπαθώ.
Με ένα "θα" υποδουλώνουν
δέσμιους της αναμονής μας καθιστούν.
Καί την ελευθερία μας στερούν.
Δεν διαφέρουν από τούς τρομοκράτες
πού την ανασφάλεια καλλιεργούν,
όσοι τα θύματά των με υποσχέσεις εγκλωβίζουν
μέσα στίς Συμπληγάδες
των ονείρων της εκπληρώσεως μιάς υποσχέσεως
καί των εφιαλτών της πιθανής μη εκπληρώσεώς της.
Όμως στίς ίδιες Συπληγάδες βασανίζονται
καί όσοι σε στιγμές αδυναμίας δίνουν υποσχέσεις.
ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΤΑΓΜΕΝΟΙ,
πού ισάξιες θεσμών τις θεωρούν,
τον Λύσιο Απόλλωνα επικαλούνται,
καί τον Διόνυσο Ελευθερέα αναζητούν,
ευχόμενοι: οι υποσχέσεις -- Ερινύες
σε Ευμενίδες να μετατραπούν"

Εριφύλη

   
 
[Πίσω Ποίησις] [Πίσω Εριφύλη Μιχαηλίδου-Κάτανα] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 12ον]