ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ
Δελφικό παράγγελμα

 

 

Άλλοτε οι όρκοι εδίδοντο στο ύδωρ της Στυγός,
σήμερα όμως δίνονται στη διάρκεια συμποσίων,
πάνω από κύπελλα με οίνους και αποστάγματα,
αλλά και μέσω των επικοινωνιακών δικτύων.
Οι παρορμήσεις, τότε, ασυγκράτητες εγγράφουν
όρκους
επάνω στων συρμάτων τα ηλεκτρόνια,
όμως ακαταπόνητα και άφθαρτα εκείνα
την τήρηση των όρκων απαιτούν,
νέφη ηλεκτρονικά δημιουργούν
μέσα στους λαβυρίνθους των δικτύων,
σε εφιάλτες συμπυκνώνονται
και επάνω στα προσκέφαλα αγρυπνούν,
τα ημερόνυχτα των ατυχών φορτίζουν
και διαρκώς τους όρκους ενθυμίζουν.
Όμως οι παρορμητικοί συγκράτηση και σύνεση
περιφρονούν,
στις παρορμήσεις είναι πάντοτε ταγμένοι
και εις το μέλλον αχαλίνωτοι ορμούν,
αισθάνονται δε ασφαλείς
όταν των παρορμήσεων τον δρόμο ακολουθούν,
ευχόμενοι ως αρωγοί των στην πορεία
τα ηλεκτρόνια των δικτύων να φανούν.


Εριφύλη

   
 
[Πίσω Ποίησις] [Πίσω Εριφύλη Μιχαηλίδου-Κάτανα] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 13ον]