.ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ

της Ξανθούλας Αγγελίδου

 

Αρτεμη
Λαφίνα
Φίλη
Αδελφή

Απόλλων
Λατρευτέ
Φως
Ανέσπερον

Βασιληάς
Hταν
Τώρα
Αντάρτης

Βροτοίς
Ηράκλειτος
Τίθησι
Απορίαν

Γερνάμε
Αποθαίνουμε
Μάταια
Αγωνιούμε

Δίχως
Έρωτα
Λευτεριά
Τυχάρπαστη
Αποζητά

Ελπίδες
Ψευδείς
Ιχνηλατούν
Λατρευτικά
Οράματα
Νέμονται

Ζεύγος
Ηλιθίων
Τίκτει
Αφροσύνη

Ηκω
Τυφών
Ανθρώποις

Θεών
Ηρώων
Τέκνον
Ανθρωπος

Ιλύν
Ωκεανού
Ταράττει
Αχαριστία

Καπηλεύθηκα
Ανέκαθεν
Πόνους
Αλλοτρίους

Λάφυρα
Αγω
Μηδέποτε
Δικαίως
Αγωνισάμενος

Μονήρης
Ιερουργεί

Νεφέλας
Ιστιοπλέκω

Ξενίας
Ιερόσυλος

Οιστρηλατώ
Μωρίας
Ιππον
Κωφεύοντα
Ρυμοτομούντα
Οδούς
Νυκτερινούς

Παιδιόθεν
Ισκιομαχώ

Ραπίσματα
Ονείρων

Σοφιστής
Ιεί
Γονεύς
Μακαρίας
Α υταπάτης

Τετελεσμένες
Ααναστάσεις
Υποβλέπει

Υποκλέπτω
Ψιχία
Ισοθείας
Λαίμαργη
Ούσα
Νεκρομάντις

Φίλημα
Ιοβόλο

Χρίσμα
Ισχυόντων


Ψόγος
Ιθυνόντων

Ωχριά
Μακα-β-ρίας
Εγέρσεως
Γενόμενος
Αυτόπτης

       

 

   

[ Πίσω ΠΟΙΗΣΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 3ον]