Ιδρυτική διακήρυξη κίνησης πολιτών για την ελληνική γλώσσα
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997.
Εμείς, πολίτες του Πύργου, ωθούμενοι από την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας για την παρελθούσα και την παρούσα γλωσσική μας πραγματικότητα, συναισθανόμενοι την μεγάλη εκφραστική αξία της Ελληνικής γλώσσας και την ξεχωριστή συμβολή της στη δημιουργία του σύγχρονου πολιτισμού, αφού από κοινού διαπιστώσαμε: 1. την ύπαρξη ενδιαφέροντος, στην περιοχή μας, για την καλλιέργεια ενός σύγχρονου και ζωντανού γλωσσικού ήθους, 2. τις ανά τον κόσμο υπάρχουσες εστίες που στρέφονται στην επαφή, την γνώση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, και, 3. την ανάγκη για μία συνεχή και γόνιμη ενασχόληση με θέματα γλωσσικού ενδιαφέροντος και την επικοινωνία με όσους συμβάλλουν δημιουργικά στη διαμόρφωση του γλωσσικού μας παρόντος,
προβαίνουμε στην συγκρότηση μιας Κίνησης, που θα εδρεύει και θα λειτουργεί στον Πύργο, και θα επιδιώκει:
α. να δημιουργήσει εδώ μία εστία καλλιέργειας των Ελληνικών Γραμμάτων, β. να διαφωτίσει πάνω στη χρήση της γλώσσας, να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην βελτίωση της γλώσσας και παιδείας των Ελλήνων ομογενών και αποδήμων και ελληνοφώνων όπου γης και να συμβάλει στην ορθή καταγραφή και προβολή της ελληνικής ιστορίας, και
γ. να συνδράμει στις εντός και εκτός Ελλάδος προσπάθειες για διάδοση και διεθνοποίηση της Ελληνικής γλώσσας, την προώθηση μιας πρότυπης Ελληνικής γλώσσας και την οργάνωση της άμυνας της ελληνικής γλώσσας απέναντι στις τάσεις του γλωσσικού ηγεμονισμού που αρχίζουν να διαφαίνονται εντός των ορίων της Ευρωπαίκής Ενώσεως και ευρύτερα.
Καλούμε όσους βρίσκουν ενδιαφέρον στις θέσεις αυτές να επικοινωνήσουν με τους κύριους Κώστα Τζαβάρα [τηλ. 0621-22519/31719]., Αλέξανδρο Καρβέλα [0621-29855/28219] και Γεώργιο Κουρκούτα [0621-29233].


ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ "2003"

Άλλη μία φιλόδοξη προσπάθεια η οποία διελύθη πριν καν χρονίσει..... διότι οι ρωμηοί δεν είναι ικανοί να φορτωθούν μεγάλα βάρη....

   
 
[ Πίσω TEYXOΣ 12ον]