ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣ
της Δήμητρας Νάσση-Μαρμαρινού

 

Είμαι Ελληνίς

Είμαι ένα τραγούδι απ' τους καϋμούς των Ελλήνων

Κάθε γωνιά κι ένας ανήκουστος σκοπός
κάθε χούφτα χώμα κι ένας στεναγμός
Η γη των Ιώνων αναδίνει σπαραγμούς και μελωδίες

Πέτρα και χώμα η πατρίς μου
και η πίκρα που αργοσέρνεται
Ευθύς μεταλλάσεται σε ξέφρενη χαρά

Χαίρε, χαίρετε. Είμαι Ελληνίς

Χαίρε Θεά,
και εσαεί τίκτειν ημάς
εις την χώραν των υπερούσιων αδικημένων

Δεν χαίρω που είμαι άνθρωπος
ας ήμουν καλλίτερα αηδονάκι
ας ήμουν η Πέλεια
ας ήμουν ένα περιστέρι
ας υπήρχα σαν καλλικέλαλο πτερώνυμο πλάσμα
Η ιστορία των ανθρώπων δεν με εμπνέει
δεν επιθυμώ να πλέξω εγκώμια
προς δόξαν των ανθρώπων

Δεν χαίρω πρωτίστως που είμαι άνθρωπος
αλλά αγαλιώ και υπερίπταμαι
διότι είμαι Ελληνίς

Αν και εχάρισά του όσα είχα
τα χέρια μου δεν είναι αδειανά
Εθελουσίως πορεύθηκα στους δρόμους
του Αιώνιου Στρατηλάτη
τ' Αλεξάνδρου του Μεγάλου

Και ο νούς των βροτών που δεν υψώθη
κατά το μέγιστον δυνατόν
πολιορκεί να κατακρεουργήσει
και τον θείο ευεργέτη

Αποδίδω τιμή όπου αρμόζει
αλλά εξατμίζομαι
καθώς είμαι ένα καλλίροο ρυάκι
της μελωδίας των Ολυμπίων

Είμαι Ελληνίς και τίποτε άλλο

Ο άνθρωπος απέκτησε πεμπτουσία
διότι συνέβη από αυτό το γένος
η δημιουργία να τελεσφορήση
Επί της Γαίας Μητρός το άνθος των Ελλήνων
Κι εσύ που σήμερα αιμορραγείς
Μή λησμόνει
αύριο θα απαλήψης όλη την οδύνη

θα γίνη η Γη ανθογελόχαρη
όταν οι άνθρωποι Έλληνες χριστούνε
αγνοώ την φύση των θνητών

Είμαι Ελληνίς και αυτό μόνο

Είμαι ένα ρυάκι στην χώρα της Ελλοπίας
ένας ποταμός στα όρη των Πιερίδων
ανωθρώσκουσες ηλιόλουστες δροσοσταλιές
σ' ουρανόφυλλους δρόμους

Κτίζω καθαρότητα, ασφάλεια
κι ανάπαυλα ζεστή
Τα τείχη των Θηβών
με την δύναμη του ήχου
με τον αυλό μου
με την μελίροιτη ενέργεια της φωνής μου
λεπτουργώ

Είμαι το μέλλον των Ωδών
Είμαι η ομιλούσα μουσική του δημώδους άσματος
Ένα γύρισμα της φωνής του
μία του ήχου του μελένια πλοκή
Είμαι το δημοτικό μας τραγούδι
κι αν είμαι ένα πλάσμα αερινό
προσκομίζω τ' αληθινό απ' αόρατο θόλο

Είμαι ένα τραγούδι στην επτάχορδη λύρα του Ορφέως
Είμαι φεγγοβολή από το φως του Απόλλωνος
Είμαι το φως των Δικαίων

Είμαι Ελληνίς
Είμαι αλύκτυπος βράχος
Είμαι αχός απ' τον καταρράκτη των άστρων
Είμαι κι οι πέτρες που λευκαίνουν την ορμή του
Είμαι η τρυφερή μουσική των νερών του Ερασίνου
Είμαι το μέλι της Γής των Αργείων

Είμαι Ελληνίς   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 5ον ]