ΕΚΚΛΗΣΗ
 


Η "Ελληνο-Ισπανική ομάδα πολιτιστικής συνεργασίας" σας καλεί να συμμετάσχετε στη συγκέντρωση ελληνικών θεολογικών, λογοτεχνικών, φιλολογικών, ιστορικών, φιλοσοφικών και αρχαιολογικών βιβλίων, ταχυδρομώντας η παραδίδοντας προσωπικά, στην διεύθυνση:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 21, 54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ 031 230-815
την δική σας προσφορά σε βιβλία, που θα σταλούν σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, μορφωτικά ιδρύματα και επιστήμονες της Ισπανίας, ενισχύοντας ηθικά και υλικά το έργο των Ισπανών ελληνομαθών.
Κάθε δωρητής, μετά το πέρας της διαθέσεως των βιβλίων του, θα λάβει κατάλογο παραληπτών.
Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σας.
Μερθέδες Κάσας Μολίνα - Αθανάσιος Τσακνάκης
Καθηγητές Ξένων Γλωσσών

   
 
[ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 13]