ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΘΥΤΗΡΕΣ

 

Διά νύσους,
θεράποντας και θεραπαινίδας,
Διονύσου τε και Ισραήλ,
οργής ένεκεν.

Μίσθαρνοι τινές προσωπιδοφόροι,
ως αν ηθοποιοί εν τοις θεάτροις,
ευσεβείς εν αγορά ενεφανίζοντο
αγορηταί περί δωδεκαθέου,
φιλοσοφίας τε γραμμάτων και τεχνών.

Γόνοι σφιγκτών μετοίκων εν Ελλάδι
εξ εντροπής, εισέτι και φοβίας
έναντι εθνικών, έφερον προσωπίδας
εκθειάζοντες τον νύσον, του Διός
άνθρωπον, ως τοιούτοι εν κρυπτώ....

Τον εμπρησμόν ναού της Εφεσίας
Θεάς Αρτέμιδος, υπό του Ηροστράτου,
κρυψίνοες εν αγορά διέψευδον,
τους επικριτάς αυτού οικτείροντες,
επωνύμως τε και αυτοπροσώπως!...

ΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΡΑΙ

   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 10ον ]