ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Δαφνομήλη 5
111 71 ΑΘΗΝΑ (Τηλ. 36.10.251)
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1994.
Α.Π. 802
 
Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος θεωρεί υποχρέωσή της να καταγγείλει στον επιστημονικό κόσμο της χώρας και σ' όλο τον λαό, αλλά και προς κάθε αρμόδιο, τα ακόλουθα γεγονότα:
Σε μία πρόσφατη καταλογοποίηση, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, των ευρημάτων του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε οτι τα μισά περίπου από τα απολιθώματα που είχαν περισυλλέξει από την επιφάνεια του δαπέδου του Σπηλαίου ορισμένοι καθηγητές του Γεωλογικού Τμήματος του Α.Π.Θ., κατά την περίοδο 1960-62, "παραχωρήθηκαν" στον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Αννόβερου O. SICKENBERG και μέχρι σήμερα ευρίσκονται στο Αννόβερο. Τα απολιθώματα αυτά είναι περίπου 1.500 τον αριθμό και μεταξύ αυτών ορισμένα είναι απόλυτα χρήσιμα και καθοριστικά γιά την χρονολόγηση του Πετραλώνειου Αρχανθρώπου.
Τα ανωτέρω καταγγελόμενα επιβεβαιώθηκαν με την διδακτορική διατριβή της Ε. Τσουκαλά (σελ. 11 παρ. 1η), που εκπονήθηκε στο ίδιο Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (υπό την καθοδήγηση των κ.κ. Ι. Μελέντη, Γ. Κουφού και Ν. Συμεωνίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών). Στην ηλεκτρονική καταμέτρηση των απολιθωμάτων που μελετώνται στη διδακτορική διατριβή, λείπουν τα μισά περίπου από τα ευρήματα του Σπηλαίου, που ανέφερε σε άρθρα του ο O. SICKENBERG, το 1964 και 1971. Από την διατριβή αυτή σαφέστατα προκύπτει, αλλά και διαπιστώνεται, οτι τα ανωτέρω ευρήματα πράγματι ευρίσκονται σήμερα στο Αννόβερο.
Αυτά τα πολύτιμα ευρήματα-στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η Α.Ε.Ε. απαιτεί να επιστραφούν στην κοιτίδα τους, όπου και ανήκουν - και όχι τα ομοιώματά τους, με τα οποία εμφανίζεται να "συμβιβάζεται" η κ. Τσουκαλά -, ώστε να τοποθετηθούν στο Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων, που η Α.Ε.Ε. έχει ανεγείρει, και να συστεγασθούν με όλα τα άλλα ευρήματα των ανασκαφών μας της τελευταίας 25ετίας, μεταξύ των οποίων και το κρανίο του Πετραλώνιου Αρχανθρώπου. Και εάν επιθυμούν οι Γερμανοί, να φτιάξουμε εμείς ομοιώματα γιά το Μουσείο τους.
Όλα τα ευρήματα, όλων των εποχών, όπου κι αν βρίσκονται, ζητούμε να επιστραφούν αμέσως στον τόπο προελεύσεώς τους.
Τώρα, πλέον, στην Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, που βίαια αποβλήθηκε από το Σπήλαιο Πετραλώνων, τον Αύγουστο του 1983, γίνονται φανερές οι σκέψεις που επικρατούσαν κατά την επιδρομή εναντίον μας. Το κλείσιμο του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων, που η Α.Ε.Ε. έκτισε, συνδέεται με τα ανωτέρω καταγγελόμενα γεγονότα, αφού με τον τρόπο αυτό (κλείσιμο Μουσείου) παύει να υπάρχει ουσιαστικά η δυνατότητα επαναφοράς των προαναφερομένων ευρημάτων, που βρίσκονται στο Αννόβερο, αφού δεν μπορούν να επανεκτεθούν στον τόπο της ανεύρεσής τους, στην φυσική τους κοιτίδα. Και κατά συνέπεια, καθίσταται ακόμη περισσότερο αναγκαία η άμεση επαναλειτουργία του Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων, η καθυστέρηση της οποίας συνεπάγεται σοβαρότατες ευθύνες τόσο των υπευθύνων του ΥΠ. ΠΟ., που χειρίζονται το θέμα του Μουσείου και Σπηλαίου Πετραλώνων, και ιδίως του κ. Ι. Τζεδάκι, Γεν. Διευθυντή του ΥΠ. ΠΟ. και Εφόρου Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας, όσο και του Ε.Ο.Τ.
Καταγγέλουμε τα ανωτέρω σε κάθε αρμόδιο και ελπίζουμε στην συμβολή όλων γιά την επανόρθωση του κακού και την επιστροφή των ευρημάτων στη χώρα μας. -
Ο Πρόεδρος της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος
Αρης Πουλιανός

   

[ Πίσω ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 2ον]