ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΦΙΛΩΝ

 

- Γ' ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΥΡΟΥ
Πραγματοποιήθηκε κι εφέτος - από 22 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου - μέ επιτυχία τό Γ Φεστιβάλ Σκύρου, μέ πρωτοβουλία κι οργάνωση τού Μουσείου Φαλτάϊτς καί συνεργασία τού Υπ. Πολιτισμού, τής ΤΕΔΚΕ Ευβοίας, τού Δήμου Σκύρου καί Πνευματικών Φορέων απ' όλη τήν Ελλάδα. Οι πλούσιες εκδηλώσεις περιελάμβαναν Συναυλίες τών: Μανώλη Μητσιά, Σταύρου Ξαρχάκου καί Νίκου Παπάζογλου καί Θεατρικές παραστάσεις από τό Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου καί τό Θίασο Φαίδωνος Γεωργίτση. Παρουσιάσθηκαν επίσης θέματα Ιστορίας, Λαογραφίας, Λογοτεχνίας καί γενικά Πολιτισμού τής Σκύρου. Ολες οι εκδηλώσεις έγιναν στό Πρωτοαρχαϊκού τύπου, λίθινο υπαίθριο Θέατρο τού Μουσείου Φαλτάϊτς.

- Γ' ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΥ
Στόν ίδιο θαυμάσιο καί περίβλεπτο χώρο, οργανώθηκε - από 17 έως 23 Αυγούστου - από τόν Μάνο καί τήν Αναστασία Φαλτάϊτς τό Γ' Συνέδριο τής Ελληνικής Πνευματικής Αμφικτιονίας. Συναντήθηκαν Πνευματικοί άνθρωποι από όλα τά σημεία τού Ελληνισμού, μέ Ιδεατό Σκοπό τήν δημιουργία ενός Θεσμού - Φορέα, που νά ανταποκρίνεται ουσιαστικά στό όραμα καί τήν ανάγκη τής Πνευματικής Αναγέννησης τού Ελληνισμού. Εγιναν εισηγήσεις θεμάτων ζωτικής σημασίας γιά τό παρόν καί τό μέλλον, καί ειδικότερα γιά Προβλήματα καί Δυνατότητες τών Ελλήνων, τό Πρόβλημα τής Γλώσσας καί τίς Πολιτισμικές ανταλλαγές στά πλαίσια τής Ενωμένης Ευρώπης. Διατυπώθηκαν άριστα θεμελιωμένες απόψεις γιά Εθνικά Προβλήματα, Εξωτερική Πολιτική καί Στρατηγική, Αμεση, Ελληνογεννή Δημοκρατία, κτλ. Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν στόν γράφοντα, που συμμετείχε εκ μέρους τής "Τετρακτύος", οι εισηγήσεις τών κ.κ. Ι. Καρακώστα, Δ. Πάνου, Ι. Παναγιωτόπουλου, Λ Παπαδημητράκη καί τής κ. Ε. Κουτσουλιέρη καθώς κι ο ελπιδοφόρος, λακωνικός επίλογος τού Συνεδρίου από τόν Μάνο Φαλτάϊτς. Τίς εισηγήσεις αυτές, η "Τετρακτύς, αείγνητος" προτίθεται νά δημοσιεύση στά προσεχή τεύχη. Στά πλαίσια τού Συνεδρίου δόθηκε παράσταση τού Τριλογικού Δρώμενου τού Μάνου Φαλτάϊτς: ΣΚΥΡΙΤΕΣ. Μιά τελετουργική μα καί Δωρικά λιτή, θριαμβική παρουσίαση τών Ηρωικών Δυναστειών, μέ ατέρμονα συνέχεια κι ελπιδοφόρα μηνύματα γιά τό παρόν καί τό μέλλον τού γένους τών Ελλήνων καί τού Φωτοδότου Πολιτισμού του.

-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ( ΔΑΣ )
Ο ΔΑΣ είναι μία κοινωνική, ακομμάτιστη οργάνωση, μέ εγκεκριμένο καταστατικό, δημοκρατικό, δημοκρατική εσωτερική λειτουργία χωρίς αξιωματούχους, συλλογικότητα στις αποφάσεις και απρόσωπη δημόσια παρουσία, που δημιουργήθηκε από την κοινή επιθυμία και θέληση αδέσμευτων πολιτών να αντιδράσουν συλλογικά στα έντονα φαινόμενα παρακμής, τα οποία χαρακτηρίζουν σημαντικό μέρος της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτικής ζωής της χώρας.
Πρωταρχικός σκοπός του ΔΑΣ είναι να παρέμβει και συνεισφέρει στην κοινωνική και πολιτική αναμόρφωση στην Ελλάδα, την ισχυροποίηση των δημοκρατικών της θεσμών και τη διαφύλαξη και προβολή των πολιτιστικών, αισθητικών και πνευματικών αξιών του Ελληνισμού, χωρίς εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες προκαταλήψεις και με πίστη στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης των λαών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ιδιαιτεροτήτων καθενός.
Ο ΔΑΣ πιστεύει ότι η απαιτούμενη νηφαλιότητα και εγκυρότητα στην αποτίμηση κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων και την προβολή νέων ιδεών και προτάσεων, διασφαλίζονται μόνο με την εθελοντική παραίτηση από τη διαχείριση οποιασδήποτε μορφής εξουσίας. Για το λόγο αυτό, το καταστατικό του ΔΑΣ αποκλείει τη μετεξέλιξή του σε πολιτικό κόμμα.
Από της ιδρύσεως του, το 1991, ο ΔΑΣ έχει τοποθετηθεί δημοσίως επί πολλών σημαντικών θεμάτων της τρέχουσας ελληνικής επικαιρότητας (κοινωνικών, πολιτικών, εθνικών), με δημόσιες συζητήσεις, ανακοινώσεις, αναφορές, προκηρύξεις, τοιχοκολλήσεις, παρεμβάσεις σε ελληνικόυς και διεθνείς οργανισμούς κ.τ.λ., ενέργειες δε και απόψεις του έχουν προβληθεί κατά καιρούς από μέσα ευρείας δημοσιότητας της χώρας και της ελληνικής ομογένειας του εξωτερικόυ.
Η σημαντικότερη από τις τρέχουσες ενέργειες του ΔΑΣ , είναι η συγκέντρωση υπογραφών πολιτών με αίτημα την καθιέρωση του θεσμού του δημοψηφίσματος.
Οσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να στείλουν στα γραφεία της ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ (ή τη διεύθυνση του ΔΑΣ Τ.Θ. 4097, 10210 Αθήνα) χειρόγραφη δήλωση "Συνυπογράφω για την καθιέρωση των δημοψηφισμάτων" με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση) και την υπογραφή τους, ή να τηλεφωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο ΔΑΣ (τηλ. 6481710, 8813897).
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ-ΕΤΟΣ 2002. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙΕΛΥΘΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΕΡΟΠΟΣ
Ενα νέο, διμηνιαίο περιοδικό, εκδιδόμενο από καλούς Φίλους. Τό συνιστούμε σέ Ελληνες. Θέματα τού 1ου τεύχους: Μ. Αλέξανδρος, ο "ηνίοχος" Ανατολής & Δύσης, Αρχαία Ελληνική Μουσική, Χρονολόγηση ελληνικών πυραμίδων, Ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι τής Ανατολής, Γενετική Μηχανική, Εμποροι τού χρήματος, κτλ. Ευχόμαστε στούς Φίλους "Καλή επιτυχία"!

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ:
Τό περιοδικό "Αρχιπέλαγος" εκδίδεται επίσης από καλούς καί άξιους Φίλους. Πρωτοκυκλοφορεί τόν Σεπτέμβριο, είναι τριμηνιαίο καί θά επιχειρήση νά ρίξη πνευματικές, επιστημονικές καί κάθε είδους γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τά νησιά τού Αιγαίου, γιά νά φέρει αφ' ενός πιό κοντά τούς ανθρώπους μέ πνευματικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά κ.α. ενδιαφέροντα, αφ' ετέρου νά υπογραμμίσει τήν σπουδαιότητα τού Νησιωτικού Αρχιπελάγους, σάν ενιαίας Ιστορικής καί Πολιτισμικής ενότητας, σύμφητης μέ τήν γέννηση καί τήν πορεία τού Ελληνισμού. Οι Φίλοι τού "Αρχιπελάγους" ανεκοίνωσαν επίσης, στό Συνέδριο τής Σκύρου, τήν άμεση ίδρυση Τηλεοπτικού καναλιού που θά εκπέμπει στά νησιά τού Αιγαίου, μέ έδρα τήν Χίο. Ευχόμαστε καί σ' αυτούς "καλή επιτυχία"! Περισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο: 01.3464663.

Ε.Π.

   
 
[ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 5ον ]