ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΛΥΚΑΙΟΥ ΔΙΟΣ
ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΑ 7α ΛΥΚΑΙΑ.
  ....εγνώρισαν δε τον αθλητήν τούτον καί η χαλκή τού ¶ργους ασπίς καί τα εν Αρκαδία διδόμενα έπαθλα....
Πινδάρου, από τον επίνικον του Ολυμπιονίκους πυγμάχου Διαγόρα του Ροδίου.

.....εθαυμάσθη δε και υπό του λαού της Παρρασίας εις την Αρκαδίαν ο Εφάρμοστος κατά την εορτήν του Λυκαίου Διός....
Πινδάρου, από τον επίνικον του Ολυμπιονίκους παλαιστού Εφαρμόστου του Οπουντίου.

.....καί όσας νίκας θα μαρτυρήση εις την Αρκαδίαν ο βωμός του Λυκαίου Διός, όστις γνωρίζει αυτάς.....
Πινδάρου από τον επίνικον του Ολυμπιονίκους σταδιοδρόμου-πενταθλητού Ξενοφώντος του Κορινθίου.

'Αναψε πάλι η ιερή φλόγα στην ιερή και φωτεινή κορυφή του Λυκαίου όρους, όπου κατά την Αρκαδική παράδοση, γεννήθηκε στην θέση του βουνού "Κρητέα", ο κραταιός Δίας, που ονομάσθηκε Λύκαιος Δίας και τον οποίον ανέθρεψαν και προστάτευσαν οι Νύμφες Αγνώ, Νέδα και Θεισόα.
Το φωτοντυμένο Λύκαιον όρος, που βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, έχει μεγάλη λατρευτική, και πολιτιστική ιστορία που την καταγράφει ο Παυσανίας καί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αλλά και την επιβεβαιώνουν οι διάφορες ανασκαφές. Εκεί ελατρεύετο ο Λύκαιος Δίας (Φωτοδότης) και ο Αρκαδικός Θεός Παν, το δε βουνό εθεωρείτο ιερόν και ονομαζόταν ό Όλυμπος των Αρκάδων.
Λύκαιον σημαίνει Φωτεινό. Η λέξις παράγεται από την αρχαιότατη λύκη που σημαίνει φως. Από την ίδια ρίζα παράγονται και αι λέξεις λυκαυγές, λυκόφως, λύχνος, λύκειον, λύκος, λευκός, Λυκία, Λυκούργος, Λυκάων, Λυκόσουρα, Λύκαια κ.ά. αλλά και "λατινική" λούξ, και Λουκία ή Λουτσία (Φωτεινή), όπως και το σαξωνικό light.
Τα σύγχρονα Λύκαια τελούνται ανά τετραετία υπό την αιγίδα του Συλλόγου ¶νω Καρυωτών "Ο Λύκαιος Δίας", διότι "επιδιώκουμε και πασχίζουμε πραγματικά για να διατηρήσουμε τις πηγές που ανεφοδιάζουν το φρόνημα".
Στην παραμελημένη όμως αυτή Αρκαδική γωνιά πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιότεροι παγκοσμίως αθλητικοί και μουσικοί αγώνες, τα πανάρχαια Λύκαια. ¶ξιοι απόγονοι των αρχαίων, οι νεώτεροι, δημιούργησαν πάλι το αρχαίο ιερό άλσος του Διός, αφού απολλοτρίωσαν τις ιδιοκτησίες και ξανάκτισαν την πηγή η οποία ανήκει κατά τον Παυσανία στην Νύμφη Αγνώ. Διατηρούν δε τον χώρο του σταδίου σε άριστη κατάσταση.
Τα φετεινά Λύκαια περιελάμβαναν διήμερες εκδηλώσεις. Την πρώτη ημέρα έγινα κυρίως ομιλίες στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης και την επόμενη ημέρα έγινε η θρησκευτική τελετή και οι αθλητικοί αγώνες. Η τελετή ξεκίνησε με επιβλητική πομπή ιερέων, νεανίδων και χλαμυδοφόρων η οποία κατέληξε στο κέντρο του σταδίου όπου ο βωμός και η τράπεζα των προσφορών. Πρωθιερέας της θρησκευτικής τελετής που επηκολούθησε ήταν ο γνωστός συγγραφεύς Βλάσης Ρασιάς.
Μετά την άψη της ιερής φλόγας από λαμπαδηδρόμους και αποχώρηση της πομπής των ιερέων, επηκολούθησαν αθλητικοί αγώνες. Στους νικητές των αγώνων εδόθησαν ως έπαθλα τρίποδες και αγγεία.
Το πλήθος κόσμου που παρηκολούθησε τις ελληνοπρεπείς τελετές ήταν η καλύτερη επιβράβευση της ευγενικής προσπάθειας των μελών του συλλόγου ¶νω Καρυωτών "ο Λύκαιος Δίας". Τα επόμενα ΛΥΚΑΙΑ θα γίνουν το καλοκαίρι του 2001.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ ΤΟ "2003"
Δυστυχώς δεν εσυνεχίσθη ο θεσμός των Λυκαίων με τον τρόπο που εξελίσσετο. Δηλαδή με το αρχαιότροπο ή καλύτερο ελληνότροπο θεοσεβικό περιεχόμενο. Αντί γι' αυτό, υπό την "δαμόκλειο σπάθη" του εβραιοχριστιανικού αφορισμού, το 2001 οι γιορτές ήταν μία φολκλορική φιέστα τουριστικού τύπου με ουδαίο πολιτιστικό περιεχόμενο και τοποτηρητή τον γιαχβίτη αντιπρόσωπο….

   
 
[ Πίσω TEYXΟΣ 12ον]