ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(2ο Τρίμηνο)
 
ΜΗΝΑΣ ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ (29)
ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΡ ΕΟΡΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5η Ισταμένου 23 ΣΕΠΤ. ΠΡΟΗΡΟΣΙΑΙΑ EΛΕΥΣΙΝΑ: Πρός τιμήν Δήμητρος & Κόρης. -Θυσία βοών "πρό τής αρόσεως".
7η Ισταμένου 25 ΣΕΠΤ. ΠΥΑΝΟΨΙΑ ΑΘΗΝΑ: Πρός τιμήν Απόλλωνος
8η Ισταμένου 26 ΣΕΠΤ. ΘΗΣΕΙΑ ΑΘΗΝΑ: Πρός τιμήν Θησέως
8η Ισταμένου 26 ΣΕΠΤ. ΟΣΧΟΦΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑI: Eορτή Διονύσου στο τέλος του τρύγου
9η Ισταμένου 27 ΣΕΠΤ. ΣΤΗΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ. Προ Θεσμοφορίων.
1η Μεσούντος(11η) έως 4η Μεσούντος (14η) 28 ΣΕΠΤ. έως 1 ΟΚΤ. ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ ΑΘΗΝΑI: Αλιμούς: Μυστηριακή 4ήμερος εορτή πρός τιμήν Θεσμοφόρου Δήμητρος
9η Μεσούντος (19η) έως 9η Φθίνοντος (21η) 6 ΟΚΤ. έως 8 ΟΚΤ. ΑΠΑΤΟΥΡΙΑ ΑΘΗΝΑ: Εορτή εγγραφής παίδων στούς καταλόγους τών Φατριών
3η Φθίνοντος (27η) 15 ΟΚΤ.   ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
1η Φθίνοντος (29η) 17 ΟΚΤ. ΧΑΛΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑI: Εορτή Χαλκέων πρός τιμήν Εργάνης Αθηνάς & Ηφαίστου
1η Φθίνοντος (29η) 17 ΟΚΤ.   ΜΑΧΗ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
       
ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ (30)
ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΡ ΕΟΡΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7η Ισταμένου 24 ΟΚΤ. ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑI: Εορτή Μαιμάκτου Διός
5η Μεσούντος 1 ΝΟΕΜΒ. ΠΟΜΠΑΙΑ ΑΘΗΝΑ: Εορτή μέ πομπή πρός τιμήν Μειλιχίου Διός

       
ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ (29)
ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΡ ΕΟΡΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5η Ισταμένου

21 ΝΟΕΜΒ.

ΠΛΗΡΟΣΙΑ ΑΘΗΝΑI: Εορτή με θυσία τιμήν του ΔΙΟΣ
9η Ισταμένου 25 ΜΟΕΜΒ. ΠΟΣΕΙΔΕΑ ΑΘΗΝΑI: Προς τιμήν του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
5η Μεσούντος (15η) 1 ΔΕΚ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ. Εορτή Διονύσου κατ' αγρούς
       
ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ Β' (11)
ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΡ ΕΟΡΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6η Ισταμένου 21 ΔΕΚ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑI: Εορτή ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
10η Ισταμένου 25 ΔΕΚ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ: Εορτή Τριεσπέρου Ηρακλέους

   
 
[ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 12ον]