ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
 

Ζούμε σέ δύσκολους καιρούς,
Σέ σκοτεινούς χειμώνες.
Οι προσβολές είναι πολλές
καί οι εχθροί πληθύναν.
Τ' άδικο είπαν δίκαιο,
τό ψέμα λέν αλήθεια.
Τό Φώς μας, τ' αρνηθήκανε,
θεώσαν τό σκοτάδι.

Ο Ολυμπος, ο ολόλαμπρος
καί τών Δελφών οι Βράχοι,
τής Ελευσίνας τά Ιερά,
τής Δήλου τά λιοντάρια...
τά Μάρμαρα σκεπάστηκαν
από "φαιούς χιτώνες".
Σφάξανε, κλέψαν, γκρέμισαν
Ελληνικά Ιδεώδη.

Μά η ψυχή τού Ελληνα,
Φώς ήταν καί Φώς μένει.
Τό Φώς ποτέ δέν χάνεται,
γιά λίγο ξαποσταίνει.
Ο Ολυμπος θά δοξασθεί
κι ο Φοίβος θά θριαμβεύσει.
Κι όλα, όσα μάς κλέψανε,
πάντα δικά μας είναι.

Ε. Π.

   
 
[ Πίσω ποίησις] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]