ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΙΣ ΔΙΩΓΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ.

 


Το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, ψηφίσθηκε την 4η Δεκεμβρίου 1997, μετά ταμεσάνυκτα, παρουσία ....8 βουλευτών. Από αυτούς, οι 5 του ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, το οποίο, στο άρθρο 9, παράγραφο 13, φωτογραφίζει τα Πετράλωνα, μεθοδεύοντας τον διωγμό τουανθρωπολόγου δρα Αρη Πουλιανού. Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει "13...Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού αποδίδονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, χώροι που εκμεταλλεύεται ο Ε.Ο.Τ., οι οποίοι έχουν αρχαιολογικό ή σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, γιά την διασφάλιση της Αρχαιολογικής ή κάθε άλλης συναφούς επιστημονικής έρευνας. Με βάση την παραπάνω κοινή Υπουργική απόφαση ο Υπουργός Πολιτισμού εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής οποιουδήποτε νέμεται, κατέχει ή χρησιμοποιεί τους χώρους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος αυτή. Τρίτοι που τυχόν έχουν συμβατικά δικαιώματα χρήσης των παραπάνω χώρων μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση με δικαιοπάροχο τον Ε.Ο.Τ.".
Η ως άνω ενέργεια συνιστά αντικειμενικά απαράδεκτο μεθόδευση απομακρύνσεως από την εν γένει περιοχή του Σπηλαίου των Πετραλώνων Χαλκιδικής και δικαίως προκάλεσε την αντίδραση του Άρη Πουλιανού. Με επιστολή-καταγγελία προς άπασα την πολιτική ηγεσία της χώρας ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ "την μεθόδευση αυτή, η οποία συνιστά προσβολήν της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, των Συνταγματικώς κατοχυρωμένων Αρχών της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου" και ΘΕΩΡΕΙ ότι "η τυχόνενεργοποίηση της υπ' αριθμόν 13 παραγράφου του άρθρου 9 του νόμου 2557, ΦΕΚ 271/24/12/1997 κατά της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος και εμού προσωπικώς στο Σπήλαιο Πετραλώνων και η εκζήτηση εκ μέρους του Υπουργού Πολιτισμού σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής μας Αποβολής από το Σπήλαιο και την εν γλένει περιοχή και τις ανωτέρω εγκαταστάσεις του ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙτις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις των Ανωτάτων (Αρείου Πάγου και Συμβουλείου της Επικρατείας) καιλοιπών Δικαστηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ κατάφωρα (απαράδεκτη και προσβλητική τακτική διά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Ελληνικό Λαό και την Ελλάδα η μέθοδος ψηφίσεως Νόμων και δη φωτογραφικών από παρόντες οκτώ βουλευτές και υπερψήφιση μόνο από πέντε της κυβερνητικής παράταξης) εκτός των ανωτέρω και την Θεμελιώδη Διάταξη και Συνταγματική Αρχή της Διακρίσεως των Λειτουργειών και εξουσιών της Ελληνικής Δημοκρατίας ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, τυχόν εκτέλεση της διοικητικής αποβολής μας από το Σπήλαιο να είναι Αντισυνταγματική, Ανίσχυρη και Άκυρη, με περαιτέρω συνέπειες".

Δρ. Αρης Πουλιανός

   
 
[ Πίσω TEYXOΣ 13ον]