Ο ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ


Είναι εις όλους γνωστό το πολιτικό κλίμα πού επικρατεί σήμερα στη χώρα μας από πλευράς εξωτερικής πολιτικής.
Πλείστοι όσοι κίνδυνοι αναφέρονται καί περι-γράφονται, ιδιαιτέρως δε ο εξ ανατολών κίνδυνος, πολύ αορίστως όμως, πράγμα πού δημιουργεί σύγχιση εις τον Έλληνα πολίτη.
Η γενική εντύπωση πού επικρατεί, διότι έτσι αφήνεται να ενοηθεί, είναι οτι οι κίνδυνοι αυτοί από βορρά καί εξ ανατολών μετριάζονται ή εξαλείφονται τελείως λόγω της εισδοχής μας εις την Κοινή Αγορά. Η πραγματικότης όμως είναι τελείως διάφορος διά τούς εξής κατωτέρω λόγους:
1) Ο κίνδυνος από Βορρά ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος διότι οι βόρειοι γείτονές μας δεν ανήκουν σε καμμία μεγάλη στρατιωτική συμμαχία διότι το σύμφωνο της Βαρσοβίας διελύθη, ενώ η Ελλάδα ανήκει εις το ΝΑΤΟ, πράγμα που σημαίνει ότι η οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή μας με βόρειο γείτονα αυτομάτως εμπλέκει τα κράτη-μέλη της ΒορειοΑτλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) παρά το πλευρό μας. Δηλαδή η ουσιαστικώς ανύπαρκτη σήμερα Γιουγκοσλαβία, δηλαδή τα κρατίδια πού ανεπήδησαν από τη διάλυσή της, η Αλβανία καί η Βουλγαρία θα πρέπει ή από κοινού ή κάθε μία ξεχωριστά θα πολεμίσει εκτός κατά της Ελλάδος και κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κατά της Μεγάλης Βρεττανίας καί κατα της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας κ.λ.π.
Πληροφορούμε το Ελληνικό κοινό ότι αι Ελληνικαί Ένοπλαι Δυνάμεις σήμερα είναι εις θέσιν, μόνες τους, να κατατροπώσουν τούς πεινασμένους και εξαθλιωμένους Βορείους γείτονές μας σε ελάχιστο χρόνο. Μόνο η Βουλγαρία έχει κάποιο αξιόμαχο στρατό, αλλά η γενική της κατάσταση βρίσκεται σε τέτοιο χάλι πού ουσιαστικώς δεν δημιουργεί κίνδυνο γιά την Ελλάδα όταν πιθανώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει ταυτοχρόνως καί τη Σερβία.
2) Ο βασικός κίνδυνος προέρχεται από την Τουρκία αλλά καί αυτός όχι από στρατιωτικής πλευράς, δηλαδή της στρατιωτικής υπεροπλίας της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, αλλά από την ειρηνική δυνατότητα καταλήψεως της χώρας μας από τους πολυπληθείς Τούρκους μέσω της Κοινής Αγοράς (το 2030 η Τουρκία υπολογίζεται με 100.000.000 κατοίκους καί η Ελλάδα με 8.000.000). Στρατιωτικώς, ναί μεν η Τουρκία διαθέτει μια υπεροπλία περίπου 1 προς 3 έναντι της Ελλάδος σε γενικές γραμμές, έμψυχο καί άψυχο υλικό, αλλά αυτό το στρατιωτικό δυναμικό της είναι διάσπαρτο στην αχανή Μικρά Ασία εκτάσεως 777.000 τ.μ., πού λόγω των μεγάλων αποστάσεων στη δεδομένη στιγμή δύσκολα θα μπορέσει να βρεθεί στα σύνορα καί στα παράλια έναντι της Ελλάδος. Άρα η θεωρητική αυτή υπεροπλία μετριάζεται αισθητά αν δεν γίνεται υπεροπλία της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας, διότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε άμεσα τις δυνάμεις μας σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί, έχοντες καί το πλεονέκτημα οτι ουσιαστικώς έχουμε περικυκλωμένη τη Τουρκία, πράγμα πού επαυξάνει τις δυνατότητές μας εάν κατέχουμε καί τη Κύπρο, διότι τότε βρισκόμαστε εις το υπογάστριο της Τουρκίας.
Επειδή μια στρατιωτική εμπλοκή με τη γείτονά μας εξ Ανατολών μόνο αμυντική προέλευση από μέρους μας μπορεί να έχει, η Τούρκοι σαν επιτιθέμενοι θα πρέπει να κάνουν ναυτικό εγχείρημα γιά να καταλάβουν κάποιο από τα νησιά μας, πράγμα πού προΰποθέτει την δεκαπλασίαν δύναμη του επιτιθεμένου έναντι τού αμυνομένου, δηλαδή γιά κάθε σύνταγμα Ελληνικό πού υπερασπίζεται ένα από τα νησιά μας οι Τούρκοι θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον δέκα συντάγματα, δηλαδή τρείς μεραρχίες. Καί ενώ θα κάνουν μιά τέτοια κολοσιαία προσπάθεια, με αμφίβολα αποτελέσματα γι' αυτούς, πράγμα πού απεδείχθη και στην Κύπρο (με τον Αττίλα-2 στις 14 Αυγούστου του 1974 διότι ο Αττίλας-1 στις 23 τού Ιουλίου απέτυχε, παρ' όλο πού τη Κύπρο υπερασπιζόντουσαν ουσιαστικά μόλις δύο Ελληνικά τάγματα και ολίγοι Κύπριοι άνευ αεροπορικής υποστηρίξεως βαρέων πυροβόλων και αρμάτων μάχης. Μόνο μια Ρωσσική πυροβολαρχία των 100 χιλιοστών, δηλαδή ελαφρό πυροβολικό ενεπλάκει την τρίτη ημέρα των εχθροπραξιών, διότι ο Μακάριος καί οι συν αυτώ είχαν κρύψει τα κλείστρα των πυροβόλων πού μόλις τη δεύτερη ημέρα ευρέθησαν από τον αξιόλογο Συνταγματάρχη του πυροβολικού μας Ταραντίλη, ο οποίος εστάλη εις την Κύπρο χωρς όμως να είνα εκπαιδευμένος στα ρωσσκά πυροβόλα κι έτσι καθυστέρισε ακόμα πιό πολυ η έναρξη των βολών).
Εμείς θα μπορούμε από κάποιο άλλο νησί ή νησιά, με γρήγορες ενέργειες να δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα στην ενδοχώρα τους καί να ξαναγυρίσουμε στη βάση μας. Οσον αφορά δε στα σύνορά μας τον Εβρο οι Τούρκοι όχι μόνον αντιμετωπίζουν το σοβαρό πρόβλημα του ποταμού αλλά τις πρώτες ώρες κιόλα θα απωλέσουν το τμήμα του τουρκικού εδάφους πού βρίσκεται στό δυτικό μέρος τού Εβρου ποταμού, δηλαδή το Κάραγατς.
Αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης οτι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα γιά την Τουρκία εάν θελήσει στρατιωτικώς να επέμβει κατά της Ελλάδος όπως έκανε στην Κύπρο. Ενώ λοιπόν ο κίνδυνος από στρατιωτικής πλευράς είναι πολύ μικρότερος, στην πραγματικότητα, η ειρηνική πλευρά μέσω Κοινής Αγοράς δημιουργεί το πρόβλημα.
Καί ποιό είναι αυτό;
Ως γνωστόν είναι ελεύθερη η διακίνηση λαών κρατών-μελών της Κοινότητας μέσα στην Κοινότητα. Κανένας δεν μπορεί να προφητεύσει ότι η Τουρκία δεν θα μπεί στην Κοινη Αγορά άρα μπορεί καί να μπεί. Μόλις όμως η Τουρκία μπεί στην Κοινή Αγορά τότε ελευθέρως οι Τούρκοι θα μπορούν να περάσουν εις την Ελλάδα καί να κατακλύσουν τη Θράκη, τη Μακεδονία καί πρωτίστως τα νησιά τού Αιγαίου. Χαρακτηριστικώς αναφέρουμε οτι ο πληθυσμός της Σάμου σήμερα πού είναι το πλησιέστερο νησί στα Τουρκικά παράλια (μόλις 1.000 μέτρα) ανέρχεται στούς 35.000 κατοίκους εκ των οποίων το 7% είναι συνταξιούχοι ναυτικοί. Καί ενώ διαθέσαμε δισεκατομμύρια δολλάρια γιά αγορές οπλικών συστημάτων καί διαθέτουμε καθημερινώς δισεκατομμύρια σε δραχμές γιά να συντηρούμε το στρατό καί τα οπλικά συστήματα στα νησιά καί στον Εβρο γιά να μη μας τα πάρουν οι Τούρκοι, μόλις η Τουρκία μπεί στην Κοινή Αγορά θα βάλουν τα μαγιώ οι Τούρκοι και θα κολυμπήσουν απέναντι καί οι Στρατιωτικοί Διοικητές των Ενόπλων μας Δυνάμεων θα πρέπει απλώς να κοιτάνε ανήμποροι να επέμβουν.
Διαβάζουμε καθημερινώς το πρόβλημα των λαθρομεταναστών οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν θά είναι λαθρομετανάστες αλλά κοινοτικοί κάτοικοι, τούς οποίους υποχρεωτικώς πρέπει να ανεχθούμε. Η Ελλάδα 'ομως είναι η μόνη χώρα πού συνορεύει με την Τουρκία και έτσι κινδυνεύει μετά από μιά γενιά από την εισδοχή της Τουρκίας στην Κοινή Αγορά να έχει αλλοιωθεί η πληθυσμιακή σχέση των νήσων τού Αιγαίου, Θρά;κης, Μακεδονίας και πιθανώς και ολοκλήρου της χώρας πού θα δώσει στην Τουρκία τη δυνατότητα διά δημοψηφίσματος το 2000 κάποτε να ζητήσει την ανεξαρτησία αυτών των εδαφών λόγω της πληθυσμιακής πλειοψηφίας πού θα έχουν αποκτήσει και μετά την ανεξαρτησία εύκολη θα είναι καί η ένωση με την Τουρκία.
Αυτό δηλαδή πού η Τουρκία σήμερα αλλά και ποτέ δεν θα μπορεί να πετύχει στρατιωτικώς - ή πάρα πολύ δύσκολα - θα μπορέσει να το πετύχει ειρηνικώς μέσω της Κοινής Αγοράς. Το επιχείρημα οτι και εμείς θα μπορούσαμε να πάμε στη Τουρκία είναι αν μη τι άλλο αστείο, διότι ποιός Ελληνας θα τολμήσει να επιστρέψει π.χ. εις την Κωνσταντινούπολιν κι ας ειναι και Κωνσταντινουπολίτης, πού έφυγε με τα γεγονότα το 1955, όταν στην Κωνσταντινούπολη σήμερα υπάρχουν μόλις 2.000 Ελληνες κι αυτοί υπέργηροι πέριξ τού Πατριαρχείου καί 6.500.000 Τούρκοι. Βεβαίως ένα μεγάλο τμήμα τού πλυθησμού της Τουρκίας είναι Κούρδοι (4%) και εκεί επάνω πρέπει να στραφεί η προσοχή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος σαν αντιστάθμισμα.
Η πολιτική της Ελλάδος έναντι της Κοινής Αγοράς σ` αυτό το θέμα χρόνου και μόνο πού προκύπτει διά να καταστραφούμε θα πρέπει να είναι: ελεύθερη η διακίνηση λαών κρατών-μελών της Κοινότητος μέσα στην Κοινότητα πλήν των Τούρκων στην Ελλάδα διότι εμείς ως προαναφέραμε είμασατε η μόνη χώρα πού συνορεύει με την Τουρκία και κινδυνεύει να χάσει τα εδάφη της από τούς πολυπληθείς Τούρκους ενώ αυτό δεν συμβαίνει με καμμία άλλη χώρα της Κοινότητος.
Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αναλυθεί εις τον Ελληνικό λαό και να αποφασίσει ο λαός διά δημοψηφίσματος κατά πόσον πρέπει να παραμείνουμε στην Κοινότητα ή να φύγουμε εάν δεν εξασφαλιστούμε όπως προτείνουμε ανωτέρω. Η οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι γιά μας ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ έναντι τού Ελληνικού λαού εντός και εκτός της Ελλάδος, και της ιστορίας μας. Γνωρίζουμε καλώς οτι λόγω του τεραστίου φυσικού πλούτου πού διαθέτουμε, το οποίο άμεση ανάγκη έχει η Κοινή Αγορά όπως νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο, πού σχεδόν μόνο εμείς διαθέτουμε διά την μεταλλο και αυτοκινητο-βιομηχανία της Κοινότητος ιδιαιτέρως, καθώς και τού υπολοίπου φυσικού πλούτου μας (νησιά, θάλασσες, αρχαία, ήλιος κ.λ.π.) καί γεωργικών δυνατοτήτων ένεκα ηλίου, πολύ θα εσκέπτετο η Κοινότητα να μήν μας εξασφαλίσει για να μη χάσει αυτούς τούς πόρους πού άμεσα έχει ανάγκη.

Η Κοινότητα έχει ανάγκη την Ελλάδα και όχι η Ελλάδα την Κοινότητα.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
πρώην διευθυντής ΧΡΩΠΕΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ .

 

 
[ Πίσω Πολιτική] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 6ον]