ΝΟΜΟΣ

 


Της Θέμιδας αποκυήματα
και του Δία γονίδια
ο Νόμος, η Δικαιοσύνη
η Ευταξία κι η Ειρήνη.
Νόμος, το ευαγγέλιο
κι η ουσία της Θέμιδας,
το μέτρο του ήθους,
του Δία χαρακτήρας και ποιό.
Κανόνας της ροής φυσικών φαινομένων
και της ζωής των ανθρώπων ρυθμιστής.
Φίλτατος, ευγενέστατος, προστάτης.
Δίκοπο αιχμηρό και κοφτερό ξίφος.
Της ηθοσοφίας θαυμαστό καλλιτέχνημα.
Είναι ο Νόμος συμβόλαιο
μεταξύ Θεού και κοινωνίας.
Είναι τομή ανάμεσα
επιτρεπτού και ανεπίτρεπτου,
περιττού και απέριττου.
Η κόψη που η Δικαιοσύνη μετρά,
το όριο είναι της Αρετής και της Κακίας,
της φρόνησης και της αλαζονείας.
Της Λογικής είναι ο Λόγος,
και του Χάους
χαλιναγωγός και δαμαστής.
Νόμος είναι η Χρυσή Τομή
της ψυχοκοινωνικής διαγωγής,
της γαλήνης, της ειρήνης, της ησύχασης.
Είναι ο Νόμος
η Ιερή Διαφορά ανάμεσα
Αρχής και Αναρχίας,
Τάξης και Αταξίας,
Ισορροπίας και Ανισορροπίας.
Της Ελευθερίας ο φραγμός
κι αυτής ο υποθάλπτης
είναι ο Νόμος.

Βασιλακίδης Αθανάσιος
Huston-Texas

   
 
[ Πίσω Ποίησις]] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 11ον ]