ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ
 

ΩΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ, δεξάμενος τό Ουράνιον Κήρυγμα
συνέστιος εχρημάτισας καί τών γηίνων υπέρτερος καί πλήρης ελλάμψεως.
προήγαγες Προμηθεί σεσωσμένους, τώ λόγω σου, πλείστους, πανίερε.
Διά τούτο, Πυθαγόρα τρισμάκαρ, εκτελούντες σου τήν μνήμην,
τούς σούς αγώνας γεραίρομεν

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΘΡΗΣΚΕΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 2ον]