ΕΙΣ ΘΕΟΦΙΛΟΝ ΚΑΪΡΗΝ
ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ
 

ΔΕΥΤΕ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ Θεοσεβών,
τών Απολλωνιστών ό όμιλος,
τό ιερόν σώμα τού Εθνομάρτυρος Θεοφίλου Καΐρη,
τού Μεγάλου Διδασκάλου τού Γένους ημων των Ελλήνων, υποδεξώμεθα
ιδού από καμίνου αποδίδεται ημίν! ....
Καί έν τη σεβασεία αποτίθεται δώρω,
χερσίν μαθητών καί συνεταίρων - ημών τώ τάφω προχεόντων μύρα,
χάριν μνείας τής τού λόγου καί τού έργου αυτού ευωδίας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΘΡΗΣΚΕΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 2ον]