ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ 1809-1830"
των Μαρί Δεμελάς και Ύβ Σαίν-Γεούρ.
Μετάφρασις: Λήδα Παλλαντίου.
 

Κυρίαρχος μορφή των εθνικοαπελευθερωτικών εξεγέρσεωντων λαών και λαοτήτων (ιθαγενών) της "Λατινικής" Αμερικής υπήρξεν ο Βολιβιανός στρατιωτικός και πολιτικός Σίμων Μπολιβάρ, γεννηθείς στο Καράκας της Βενεζουέλας το 1783 και αποθανών , στην Σ. Μαρία της Κολομβίας, το 1830.
Στο έργο αυτό οι δύο, ως άνω, Γάλλοι συγγραφείς επιχειρούν με ιστορικήν περιγραφικήν πληρότητα να μας εισαγάγουν στο "θέατρον" των επιχειρήσεων των υποδούλων στους κοσμικούς και πνευματικούς -τους γαιοκτήμονας και τους "επισκόπους"- τυράννους των λατινοαμερικανικών λαών, τους ενεργούντας, στο όνομα του Ισπανού βασιλέως-μονάρχου και του Πάπα, τα ακατονόμαστα αίσχη των εις βάρος της ελευθερίας και του δικαιώματος αυτής ταύτης της υπάρξεώς των των κοινοτήτων ιθαγενών και μιγάδων κατοίκων της εν διαρκή αναβρασμώ ευρισκομένης αυτής περιοχής του πλανήτου μας.
Οι αγώνες του γνωστού στην Ελλάδα από το περίφημον και ομώνυμον ποίημα του μεγάλου υπερρεαλιστού ποιητού Νικολάου Εγγονοπούλου στρατηγού Σίμωνος Μπολιβάρ και των συντρόφων του διήρκεσαν υπέρ την εικοσαετία μέχρις ευοδώσεώς των. Αποτέλεσμα αυτών -διεξαχθέντων εντός ενός κλίματος ατέγκτων συγκρούσεων, ανταγωνισμών, παλλινδρομήσεων αλλά και αγωνιστικών κορυφώσεων- ήταν η απαλλαγή της περιοχής από την αυθεντία του ισπανού μονάρχου και η διαμόρφωσις πολιτευμάτων προεδρικών αντιπροσωπευτικών καθεστώτων (εκ της μορφής των οποίων επηρρεάσθη και το πάρ' ημίν κυβερνητικόν του 1827 αναδειχθέντος αντί μονάρχου, κυβερνήτου εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας, ήτοι του αδικοχαμένου εθνομάρτυρος Ιω. Καποδιστρίου).
Βεβαίως η αυθεντία του Πάπα και των τούτω συνεργαζομένων τιμαριούχων διετηρήθη και διατηρείται.....
Το έργον ερείδεται σε πλούσια βιβλιογραφία, περιλαμβάνει δε εικόνας και χάρτας εκ της περιόδου της ισπανικής αποικιοκρατίας και είναι χρήσιμον βοήθημα διά τον μελετητήν της ιστορίας και του πολιτισμού αυτής της εν παντί "ευφλέκτου" περιοχής της γής.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 3ον]