Βασίλειος Πελασγός Γούσιος
 

Κοσμοείδωλον

 
 
 
 
 
 
[ Πίσω Ποίησις]