ΜΑΧΑΟΝΟΣ
ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ

 

Βλαστός της Επιδαύρου ανεδείχθης
περίδοξος και θείος
πολιούχος αυτής Μαχάων.
Υιέ του Πολυμνήτου Θεού ημών Ασκληπιού,
ως άγγελος Υγείας ζήσας επί γης.
Και συ, ως και εκείνος,
θαυμάτων εκόμισας δωρεάν
και παρέσχες -και νυν παρέχεις- τας ιάσεις
τοις ευλαβώς προστρέχουσι
τη σκέπη σου.

Δόξα τω σε δοξάσαντι Ασκληπιώ,
δόξα τω σε στεφανώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι,
δια σου, πάσιν, ιάματα.

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος.

   
 
[ Πίσω ΘΡΗΣΚΕΙΑ][ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 11ον ]