ΑΠΟΛΛΩΝ-ΕΡΜΗΣ

Η ΚΟΣΜΙΚΗ-ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ "ΔΩΔΕΚΑΘΕΟΥ".

Η λεγομένη "αρχαία ελληνική θρησκεία" είναι όντως ΕΛΛΗΝΙΚΗ αλλά δεν είναι ούτε αρχαία ούτε θρησκεία. Αρχαία δεν είναι διότι εξακολουθεί να ωφελεί τους θεράποντάς της παγκοσμίως με τα δώρα της και δεν είναι θρησκεία διότι η λέξις αύτη αναφέρεται εις ένα  μικρό και ασήμαντο τμήμα μίας συγκεκριμένης λατρείας καθότι παράγεται από τις "θρήσκουσες" γυναίκες κατά τινας Διονυσιακάς τελετάς. Οφείλουμε, ως Έλληνες, να προσεγγίσουμε τους ιερούς πνευματικούς χώρους των προγόνων μας με την ίδια ιερότητα, σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και  μεγαλοπρέπεια που και εκείνοι έδειχναν προσεγγίζοντάς τους. Η μελέτη αποκλειστικώς π.χ. της μυθολογίας ή της ιστορίας ή της τέχνης ανεξαρτήτως του ενός από το άλλον, αδυνατούν να αποδώσουν  όλον το οποίον απαιτεί  ενδελεχή μελέτη και πολυδιάστατη ερμηνεία ώστε να καταδειχθή το προγονικό λατρευτικό συστήμα σε σχέσι με το αρχαίο σύστημα αξιών. Συνδέοντας τα επιμέρους δημιουργούμε το όλον δηλαδή το Ελληνικόν Πνεύμα. Δεν νοείται κατανόησις των πεποιθήσεων και αντιλήψεων των προγόνων μας χωρίς την διερεύνησιν των αντιλήψεών των περί Θείου. Μία διάστασις αυτών των αντιλήψεων είναι και η αστρονομική η σχετιζομένη με τους πλανήτας.

Τοιουτοτρόπως, θα διερευνήσουμε την κοσμική-πλανητική διάσταση των Ελλήνων Θεών Απόλλωνος και Ερμού έχοντες σαν κλειδιά την επιστημονική γνώσιν (γνωστή στους αρχαίους) και την μυθολογία.

Ο Απόλλων, υιός του Διός, λατρεύεται από τους Έλληνες ως Θεός του Φωτός. Είναι η φωτεινή πηγή της Νοήσεως και στην αστρονομική διάσταση είναι ο Ήλιος η πηγή του Φωτός και της ζωής στον πλανήτη μας. Η θεολογία των αρχαίων περιελάμβανε και "εδίδασκε" μία προηγμένη οικολογική αντίληψι θεοποιώντας όλη την Φύση κάνοντας έτσι κατανοητό σε όλους ότι υπάρχουμε στην Γη και ζούμε, αποκλειστικώς λόγω της ευεργετικής δράσεως του Ηλίου. Ο Ήλιος πάντοτε αποτελούσε για τους Έλληνας πηγή δημιουργίας και ποιήσεως (π.χ Ήλιος ηλιάτορας) και πάντοτε η ολιγοήμερος έλλειψίς του κατά τον ελληνικό χειμώνα συντελεί στην αλλαγή ψυχικής διαθέσεως των Ελλήνων. Ως τέτοιος λοιπόν ελατρεύετο σε ότι αφορά την γήινη ή πλανητική του διάστασι καθότι  ανέκαθεν οι Έλληνες (αλλά και οι τουρίστες) είναι ερωτευμένοι μαζί του. Ναοί του υπήρχαν στις κορυφές των υψωμάτων ως πλησιέστερες προς αυτόν και "μετετράπησαν" σε Αϊ-λιάδες στην απαρχή της era-voulgaris. Ιεροί του τόποι η Δήλος και οι Δελφοί. Ο Ήλιος αποτελεί το κέντρο του πλανητικού μας συστήματος και όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται περί αυτού αρμονικώς. Στους Ορφικούς ύμνους αναφέρεται ως "κόσμον τον εναρμόνιον δρόμον έλκων" περιγράφοντας έτσι όχι μόνο το ηλιοκεντρικό σύστημα αλλά και την βαρυτική έλξι η οποία ασκείται στους πλανήτες από τον ήλιο. Βέβαια γνωρίζουμε ότι αργότερα το ηλιοκεντρικό σύστημα κωδικοποιήθηκε επιστημονικά, τουλάχιστον από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο.

Στην μυθολογία, ο Ερμής είναι γιός του Διός και αυτός, άρα είναι και αδελφός του Απόλλωνος. Στο πλανητικό  μας σύστημα είναι ο κοντινότερος στον ήλιο πλανήτης. Η συσχέτισις μυθολογίας-αστρονομίας είναι φανερή.

Είναι γνωστός στην μυθολογία ο μύθος όπου ο Ερμής είναι νεογέννητος όταν συζητά με τον αδελφό του τον Απόλλωνα για τις κλεμμένες αγελάδες προσδιορίζοντας την σχέσι μεγάλου αδελφού Απόλλωνα με τον μικρό αδελφό Ερμή. Οι Έλληνες δημιούργησαν αυτόν τον μύθο γιά να κωδικοποιήσουν ότι ο Ερμής είναι ο μικρότερος σε μέγεθος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, (δέκα φορές περίπου μικρότερος της Γης και λίγο μεγαλύτερος της Σελήνης) αλλά και ένας πολύ μικρός πλανήτης δίπλα στον τεράστιο ήλιο.

Στην μυθολογία, ο Ερμής καθιερώνεται στον Όλυμπο ως αγγελιοφόρος κωδικοποιώντας έτσι την αστρονομική γνώσι ότι έχει την ταχύτερη τροχιά περιστροφής περί του ηλίου. Η πλήρης περιφορά του περί του ηλίου είναι 88 γήινες ημέρες. Επειδή οι αγγελιοφόροι πρέπει να είναι ταχείς, "αξιοκρατικά" επελέγη ως τέτοιος ο ταχύτατος Ερμής

Αλλά, λόγω της τεραστίας έλξεως που ασκείται επάνω του από τον ήλιο δεν μπορεί να περιστραφή περί τον άξονά του. Έτσι η μία του πλευρά είναι διαρκώς στραμμένη στον ήλιο και έχει θερμοκρασία 410 βαθμών Κελσίου ενώ η άλλη του πλευρά δεν βλέπει ποτέ τον ήλιο και έχει θερμοκρασία -273 βαθμών Κελσίου. Η μυθολογία κωδικοποίησε αυτή την γνώσι διότι η σκοτεινή του πλευρά είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον Ερμή ως "κλέφτη" και προστάτη των κλεφτών αφού οι κλέφτες προτιμούν το σκοτάδι για το έργο τους. Όμως η σκοτεινή και ψυχρή πλευρά του του προσδίδει και μία ακόμη ιδιότητα^ αυτή του ψυχοπομπού. Το σκοτεινό (μελανό) και ψυχρό ταυτίζονται με τον θάνατο (τα σκοτάδια του Άδη). Η σχέσι της ταχύτητας κινήσεως των ψυχών-πνευμάτων-ανέμου ταυτίστηκε με την ψυχρή σκοτεινή επιφάνεια του ταχύτατου στην τροχιά του Ερμού. Με την ταχύτητα του Ερμού θα προχωρήσουν οι ψυχές για την μόνιμο κατοικία των.

Εκπλήσσεται κανείς συνειδητοποιώντας το μεγαλείο της Ελληνικής σκέψεως αφού συνδυάζονται οι ιεροί μύθοι με την ζωή και με τις επιστημονικές γνώσεις με άφθαστη απλότητα και αρμονία δημιουργώντας ένα σύνολο διδακτικών ιστοριών αλλά και ερεθισμάτων στους νοήμονες εγκεφάλους για περαιτέρω διερεύνησι.

 

Γρηγόρης Μπέλλος

 

[ Πίσω ]