ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

από το Λεξικό LIDDELL-SCOTT

 

ΚΑΤΑΠύΓΩΝ=ΚΙΝΑΙΔΟΣ=ΚΑΤΑΠΡΩΚΤΟΣ=
ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΟΣ=ΠΕΠΟΡΝΕΥΜΕΝΟΣ=ΜΑΡΙΚΑΣ


ΚΙΝΑΙΔΟΣ=ο κινών την Αιδώ, που με το πέρασμά του προκαλεί σε όλους ντροπή
παραδομένος σε παρα φύσιν σαρκικές επιθυμίες.
όλως δι όλου αισχρός, αχρείος, ασελγής
ΚΙΝΑΙΔΙΑ=ΚΙΝΑΙΔΕΙΑ=η παρά φύσιν ασέλγεια
ΚΙΝΑΙΔΕΥΟΜΑΙ=είμαι κίναιδος
ΚΙΝΑΙΔΙΑΙΟΣ=ο παραδομένος εις εις παρα φύσιν επιθυμίας, ο παρά φύσιν ασελγής
ΚΙΝΑΙΔΙΖΟΜΑΙ=άγω βίον κιναίδου, φέρομαι ως κίναιδος
ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΑ=η παρά φύσιν ασέλγεια
ΚΙΝΑΙΔΟΓΡΑΦΟΣ=ο γράφων περί ασελγειών
ΚΙΝΑΙΔΟΛΟΓΕΩ=ομιλώ περί αισχρών και ασελγών πραγμάτων (ΚΙΝΑΙΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΙΝΑΙΔΟΛΟΓΟΣ)
ΚΙΝΑΙΔΩΔΗΣ=κατά τον τρόπο των κιναίδων

ΚΑΤΑΠΥΓΩΝ=κίναιδος
ΚΑΤΑΠΥΓΟΣΥΝΗ=κτηνώδης όρεξις, σαρκική επιθυμία παρά φύσιν
ΚΑΤΑΠΥΓΙΖΩ=ενεργώ ως καταπύγων, είμαι κίναιδος, την πυγήν επί πολύ μεταφέρει εν τω βαδίζειν, περπατώ κουνιστά

ΚΑΤΑΠΡΩΚΤΟΣ=ο καταπύγων
ΚΑΤΑΠΡΩΚΤΙΖΩ=καταπυγίζω

ΑΣΕΛΓΕΙΑ=ακολασία, η μετά θρασύτητος βία, λαγνεία, ακολασία, αισχρότης, ΥΒΡΙΣ
ΑΣΕΛΓΗΣ=ο ακόλαστος, ο κτηνώδης, αισχρός, βίαιος
ΑΣΕΛΓΗΜΑ=ΥΒΡΙΣ=ασελγής πράξις
ΑΣΕΛΓΟΜΑΝΕΩ=είμαι εμμενώς ασελγής

ΥΒΡΙΣ=πράξις ακόλαστη ασελγής, φθείρειν ασελγώς γυναίκας και παίδας
ΥΒΡΙΖΩ=φέρομαι υβριστικώς με χρήση βίας, βιάζω, ακολασταίνω, παραδίδομαι υπερμέτρως σε ηδονές, επί σαρκικής ηδονής ακολασταίνω ή ασελγαίνω
ΥΒΡΙΣ ΔΙ ΑΙΣΧΡΟΥΡΓΙΑΣ=ΣΚΛΗΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ με ποινή έως και θανάτου
ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΣ=ακόλαστος επί προσώπων

ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΟΣ=ο κίναιδος, ο τιμωρημένος εκ ραφανισμού μοιχός
ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΙΑ=η κατάστασις κιναίδου

ΜΑΡΙΚΑΣ=κίναιδος
η ρίζα ΜΑΡ- εκτός της εννοίας του απαστράπτοντος σημαίνει και χοροπήδημα, πήδημα πάνω-κάτω... εξ ου και μαρ-μαρυγή

[Πίσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ] [Πίσω AΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 25]