ΤΕΥΧΟΣ 2ον
..γράμμα του εκδότου ..

 

Αγαπητοί φίλοι,
Η κατάστασις της Ελλάδος υπαγορεύει την ανάγκη μίας δραστικής αναμορφώσεως σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων μας και των σχέσεών μας με το περιβάλλον και μεταξύ μας.
Γιά να υπάρξει η πιθανότης επιτεύξεως ενός τέτοιου σκοπού, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις.
-Η προϋπόθεσις της συνειδητοποιήσεως των αιτίων της παρούσης καταστάσεως, και
--η πίστις και αποφασιστικότης γιά την δημιουργία μίας νέας πραγματικότητος που να είναι αντάξια της υποστάσεώς μας και της "αυτοαξιολογήσεώς" μας.
Πιστεύουμε ότι οι δύο προϋποθέσεις είναι ώριμες στο μεγαλύτερο τουλάχιστον ποσοστό των κατοίκων.
Αν συμβαίνη το αντίθετο, το μέλλον πιθανώς θα είναι "τραγικό".
Τα σημερινά ερείπια των Ελληνικών Ναών αποτελούνται από τα ίδια τα μάρμαρα που απετελούντο οι μεγαλοπρεπέστατοι Ελληνικοί Ναοί της Αρμονίας.
Ο ερειπιών του σημερινού πολιτισμού αποτελείται από τις γκρεμισμένες αξίες του κλασσικού Ελληνικού πολιτισμού. Το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ έγιναν "ΓΝΩΘΙ ΜΗΔΕΝ". Έτσι μηδενίστηκε το άτομο, η προσωπικότης, η σκέψις, η ελπίδα και όλες οι αδιαμφισβήτητες αξίες. Η αθλιότης θριαμβεύει και οδηγεί το άτομο σε οποιονδήποτε συμβιβασμό με αντάλλαγμα μόνο και μόνο μία ευτελή επιβίωση.
Εδώ λοιπόν οδηγούσε η μεγαλοπρέπεια τόσων αιώνων ή μήπως κατόρθωσαν οι ηγεμόνες του σημερινού κόσμου να εξουδετερώσουν την με τόσο κόπο δημιουργούμενη μεγαλοπρέπεια της ανθρωπότητος μέσω των αιώνων;
Δυστυχώς αυτό συνέβη. Τι πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε;
ΤΗΝ "ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ".
Αυτή σήμερα πρέπει να γίνει το πρωταρχικό και σοβαρότερο μέλημά μας.


Μανώλης Καπουσίδης

   
 
[ Πίσω ]