Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πρωτομήτωρ του πολιτισμού και πρωτουργός της οικουμενικής πολιτισμικής πρωταρχίας, αποτελεί την καλλιγένεια των πρωτόκλητων τέκνων του Πνεύματος, των Ελλήνων Τιτάνων Θεών Μουσών Ημιθέων και Ηρώων. Το λίκνο της Νοήσεως.

Ουρανός, Κρόνος, Δίας, Διόνυσος και Αλέξανδρος, έχουν αποτυπωθή ανεξίτηλα στο υποσυνείδητο των εκπολιτισθέντων φυλών της ανθρωπότητος και στις παραδόσεις των, στα απόκρυφά των και στα έπη των αναφέρονται σαν οι μεγάλοι εκπολιτιστές των και ευεργέτες των. Όλες ανεξαιρέτως οι ενδείξεις αποδεικνύουν οτι η Ελληνουσία, η οποία αποτελεί το κέντρο της Νοόσφαιρας της Ανθρωπότητος, πηγάζει απο την "Πιερία" από την ιερή γη της Μακεδονίας.

"Πιερία, μούσειος έδρα, σεμνά κλιτύς Ολύμπου......"
".....πρώτον Βασιλέα ...... φησί Ουρανόν γεγονέναι....."
"..... Ουρανός πρώτος του παντός εδυνάστευσε κόσμου......."

Πρώτη βιβλιοθήκη της Ρώμης απετέλεσε η τελευταία βιβλιοθήκη της Μακεδονίας, αυτή του Περσέως, την οποία ο Αιμίλιος Παύλος μετέφερε στην Ρώμη, συγχρόνως με πεντακοσίας αμάξας πλήρεις ανδριάντων και αγαλμάτων. Τρείς χιλιάδες διακόσιες άμαξες συνολικά, απογυμνώνουν την Μακεδονική πρωτεύουσα, με την νίκη του Αιμιλίου Παύλου επί του Περσέως.

Γνωρίζουμε τι προηγήθηκε και τι επακολούθησε.
Δεν γνωρίζουμε όμως γιά ποιά αίτια δεχόμεθα τον χαρακτηρισμό Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και ποιά σχέση ουσίας είναι δυνατόν να υπάρχη μεταξύ του πολιτισμού (ελληνικού) και της λεηλασίας του (ρωμαϊκού).
Ακόμα πιό ακατανόητο είναι βέβαια το: Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός.

Εφ' όσον όμως δεχθήκαμε αυτά και άλλα πολλά, γιατί να μη δεχθούμε και τους διασυρμούς του παρόντος;

Έστι μεν ουν Μακεδονία και η υπόλοιπος Ελλάς ..... Θράκη και Ήπειρος, Θεσσαλία και Στερεά, Πελοπόνησος και νήσοι .....

Οι Έλληνες "απουσιάζουν".....

Μανώλης Καπουσίδης

   
 
[ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 5ον] [ Πίσω Αρχαία Ιστορία]