ΟΙ ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ
ή ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

 

Πιστεύω οτι πιθανότατα η τελευταία σκηνή της ασύλληπτης τραγωδίας της ΓΑΙΑΣ, θα παιχθή δίχως τους Ελληνες και "φυσικά" δίχως τους Ινδιάνους. (Δεν εννοώ τους ευρωπαίους. Εννοώ τους "χαμένους" Ινδιάνους). Οι τελευταίοι, θύματα Ευρωπαίων -ελέω βίας Αμερικανών- και οι Έλληνες Ευρωπαϊκών (και άλλων) φυλών(;) ελέω Μαμωνά "ευρωενωσιτών". Οι Ινδιάνοι, γιατί υπήρχαν στην γη τους εκείνη την ιστορική περίοδο..... οι Έλληνες γιατί υπήρχαν και υπάρχουν στον προϊστορικό και στον ιστορικό χρόνο και πανγήινο πολιτισμό. ΠΑΝΤΑ και ΠΑΝΤΟΥ.
Αυτό θυμίζει Θεότητα και εφ' όσον ο "ευρωπαϊκός διαφωτισμός" (ευρωαλοιθωρισμός) ετοίμασε το φέρετρο του Θεού, πρέπει μετά τον "θάνατό" του να ακολουθήση ....ποιός; Ο ΕΛΛΗΝ.... O ΕΛΛΗΝ..... HELLΕEN κραυγάζουν οι Ευρωκράτες. "Το κρίμα σε μας και στα παιδιά μας...." συνεχίζουν, οι καταχθόνιοι. Το φέρετρο το ετοιμάζει η "Ευρωπαϊκή Ένωσις". Τον θάνατο ποιός; Κι αλήθεια πως αντέχεται η θέα της κατασκευής του φερέτρου σου; Πως; Παρακολουθήστε την ύπνωση και την απάθεια των Ελλήνων. Να ένας τρόπος λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί ακόμη.
Πριν συνεχίσω ας δώσω μία εξήγηση στους περιβόητους "διεθνιστές". Άλλο διεθνιστής ...κύριοι κι' άλλο "αλεθιστής". Εάν διεθνισμός σημαίνει καταστροφή των πανάρχαιων ιδιαιτεροτήτων μας (των οποίων τα αίτια, τις πηγές και τον προορισμό αγνοούμε) και αναγκαστική παραδοχή γελοίων και επικινδύνων μιμιτισμών, συμβόλων, απαγορεύσεων, νόμων κλπ που εξυπηρετούν τους εκατόγχειρες του Μαμωνά και τους ευνούχους του, τότε ο διεθνισμός γίνεται ο πιό απάνθρωπος και σατανικός ...-ισμός. Και τώρα ας δούμε τι μέρος του ....χρήματος είναι η διαβόητη Ε. Ενωση.
1944. Εμφανίζονται στην "Ουάσιγκτον" οι πρώτες αναφορές περί ευρωπαϊκής οικονομικής ομοσπονδίας οι οποίες μορφοποιούμενες σταδιακά και μεθοδικά μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, προσδιορίζονται πλέον καθαρά το 1949 σαν κοινή Ευρωπαϊκή αγορά. Απέχουμε ακόμη πολύ από την κολυμβήθρα της Ρώμης.
Οι "αρχιτέκτονες" λοιπόν (ή αν θέλετε οι σπερματοδότες) της Ε.Ε. ήταν οι Αμερικανοί (αυτοί που κυβερνούν την Αμερική. Ποιοί; τους γνωρίζετε πιστεύω). Οι "πολιτικοί μηχανικοί" της Ε.Ε. οι "Ευρωπαίοι" Joseph M.A.H. Luns (Ιωσήφ Λούνς), Winston Churchill (Τσώρτσιλ), Konrad Adenauer (Άντενάουερ), Paul-Henri Spaak (Σπάακ), Alcide de Gasperi (Ντε Γκασπέρι), Robert Schuman (Σούμαν), Jean Monnet (Μονέ) κ.ά.
........Και το έμβρυο έγινε νεογνό το 1951 με ............. πρώτο τίτλο "European Coal and Steel Community" ("Ευρωπαϊκή Κοινότης άνθρακος και χάλυβος". Ο πρώτος τίτλος προοιωνίζει τα του μέλλοντος).
Στην ηλικία των έξ ετών, 1957, βαπτίζεται σε E.E.C. ή Common Market στην κολυμβήθρα της συνθήκης της Ρώμης. Οι πολιτικοί, "παρευρίσκονται" σαν παραστατικοί ακολουθούντες πάντα το "πρωτόκολλο" των εκατόγχειρων της "οικονομίας". Οι "αμερικάνικες" εταιρείες πρωτοστατούν. Γιά τις μικρές χώρες, αδιάφορα άν αποτελούν τα μεγαλοπρεπέστατα έθνη, η σε κρατικό επίπεδο (κυβερνητικό) δέσμευση είναι ολοκάθαρη: Θα εισέλθετε αναγκαστικά με τους όρους που θέτουμε αφήνοντας εντελώς ακάλυπτη και απροστάτευτη (στην λεηλασία) την οικονομία σας, τον πολιτισμό σας, τις οποιεςδήποτε "ιδιαιτερότητές" σας και την κληρονομιά σας στις επιθυμίες και στους οποιουσδήποτε χειρισμούς των εκατόγχειρων της "Ευρωπαϊκής" και "δυτικής" οικονομίας. Ακόμη και τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Η εγκατάσταση του Μέγα Ακόρεστου Μαμωνά δεν θα σεβαστή τίποτε απολύτως.
Αναλαμβάνουν λοιπόν οι σκηπτούχοι υπηρέτες με "επιστημονική" μεθοδολογία να αποκοιμίσουν και καθοδηγήσουν τους πολίτες. Κάποτε τούτοι οι υποκριτές κοιμούνται ή θα κοιμηθούν τον ύπνο του "δικαίου" σε φέρετρα της αδικίας και του εγκλήματος, ενώ οι αφελείς πολίται θα επιφορτισθούν τους ταφικούς σταυρούς της υποκρισίας γιά να τους καρφώσουν στους τάφους της εθνικής-φυλετικής- πολιτισμικής των υποστάσεως. Γιά να καρποφορίση η οικονομία των δυναστών απαιτεί να λιπανθή με τις στάχτες του πνεύματος.
Τι θα πει ελληνικός πολιτισμός και ελληνική γλώσσα; ποιός τα κατενόησε μέχρι σήμερα; Μπορεί να έχη διηθήση κάθε τομέα του λεγομένου ευρωπαϊκού πολιτισμού (δυτικού) αλλά η ικανότης των Ευρωπαίων γιά καλλιέργεια του πνεύματος του "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ" είναι μηδαμινή. Η σκέψις των αποπροσανατολίστηκε τόσο, που χρειάστηκε έναν ολόκληρο μεσαίωνα γιά να αντιληφθή το ελάχιστο από την ελληνική σκέψη και αυτό το ελάχιστο να το χαρακτηρίση "διαφωτισμό" (δικό της) γιά να οδηγηθή μ' αυτόν οδηγό στον απάνθρωπο επιστημονικό υλισμό και να απειλή την συνέχιση της ιστορίας. Η νόηση της αρμονίας παρεμορφώθη στον ευρωπαϊκό χώρο σε θεωρία κατακυριαρχίας, δυσαρμονίας, μηδενισμού και πολέμου.
Στα τελευταία 170 χρόνια θα οδηγήση σε εκατοντάδες πολεμικές συρράξεις (μικρές-μεγάλες) και θα συμμετέχη στην εμφάνιση, εξαφάνιση, παραμόρφωση και εγκατάσταση περισσοτέρων από τριανταπέντε "κρατών". Ποιά λοιπόν η εθνολογική ταυτότης της Ευρώπης και πως να σεβαστή την Ελληνουσία;
Οτιδήποτε ελληνικό θα εκληφθή ως εχθρικό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό συνέβη κάποτε και οι αιώνες του σκότους διεδέχοντο ο ένας τον άλλον. Σήμερα, οι πρωτεργάτες της επιθέσεως πιστεύουν οτι θα κατορθώσουν να σβύσουν διά παντός το ελληνικό Φως. Ο Μεσαίων θα φαίνεται στους ευρωπαίους σε μερικές δεκαετίες σαν φωτεινό καταμεσήμερο.
Η μεθοδολογία είναι γνωστή στον συνειδητοποιημένο Έλληνα. Είναι διαρκώς σε εφαρμογή. Όταν δεν μπορεί να υπερασπισθή τα σύμβολά του και τα ονόματά του -ελησμόνησε αμέσως αυτή την προσβολή- δεν θα αντιδράση στην μεθοδική καταστροφή της γλώσσας του. Δεν θα ήτο όμως δυνατόν να επιτεθούν μόνο κατά της ελληνικής γλώσσας. Συμπεριλαμβάνουν και ορισμένες άλλες γλώσσες (διαλέκτους), ώστε όταν ένας ή δύο "λαοί" που ομιλούν αυτές τις διαλέκτους δεχθούν να τις καταργήσουν η "αγανάκτηση" και απειλή θα ορθωθή κατά τον γνωστό τρόπο εναντίον της Ελλάδος: Πάλι οι Έλληνες αντιδρούν ......μόνο αυτοί τελικά αντιδρούν .....αρκετά τους ανεχόμαστε .......Ποιά είναι η επίσημη αντίδραση των Ελλήνων σε ένα τέτοιο μείζον πρόβλημα (το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα;) Ανύπαρκτη; καθησυχαστική; νωθρότατη; ή ;..........;
Κρίση έχετε.
Ποιά είναι η αντίδραση των Ελλήνων; Δύστυχε Έλληνα! κοίτα στο εγγύς μέλλον. Πού είσαι; φαίνεσαι πουθενά; κοίτα τότε στο παρόν. Είναι ότι σου έμεινε. Όμως μη κοιτάς μόνο. (Αλλωστε που να κοιτάξης; Όλα είναι γιά να σε υπνωτίζουν και εκφυλίζουν)
.....
.....
.....
.....
Εναντίον σου θα στραφούν οι φυλές
και των δικών σου παιδιών τους χλευασμούς θα συνάξεις
Στο αίμα θα λουσθής στην Καταδίκη θα δεθής
Στις κατακόμβες την δόξα σου θα θάψης......
Ουθενείς ηγεμόνες τυφλά θα υπηρετής
Σαν κόλακας θλιβερός, σαν αγύρτης
Την Σοφία που άθροισες στις φλόγες θα δης
και επαλλήλως να σε δικάζη ο θύτης.

Την αλήθεια που αποκάλυψες, κλοπιμαία θα βρης
Των βαρβάρων θεούς θα υμνήσης
Τους λαμπρούς σου Θεούς πολλάκις θ' αρνηθής
και απόβλητος του παρόντος θα ζήσης.


Μανώλης Καπουσίδης

   
 
[ Πίσω ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 3ον]