Ελληνική Πρωτογένεια
 

Αναζητούν την Ελληνική πρωτογένεια πάντα με ένα ιδιαίτερα ανόητο αν όχι κακεντρεχή τρόπο και αυτό συμβαίνει μόνο μ' αυτή και θα έλεγα οτι έως ένα σημείο τους "δικαιολογώ". Αρχικά πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν οτι είναι αδύνατο να απαιτήσουμε από παιδιά τριών-τεσσάρων ετών να "συνθέσουν" το κοινωνικό γίγνεσθαι κατ' αυτή τους την ηλικία. Πέραν τούτου κι' όταν ακόμη ενηλικιωθούν και "στερούνται" στοιχείων γιά τα γεγονότα της παιδικής των ηλικίας, πάλι είναι αδύνατον να περιγράψουν τα κοινωνικά συμβάντα εκείνης της ιστορικής εποχής. Καθότι όμως δεν μπορούν να τα αρνηθούν, γιά να μην γελοιποιηθούν εντελώς, ξεκινούν -δικαιολογημένα- από την εφηβική τους ηλικία, όταν πλέον η μνήμη η λογική κι ο λόγος λειτουργούν ικανοποιητικά. Και τότε όμως δεν μπορούν να ανακαλύψουν μία αρχή της "πραγματικότητος". (ή εσκεμμένα την απορρίπτουν). Έτσι, ή χρησιμοποιούν την "μορφοποίηση" της αρχής της λογικής μνήμης των ή μία αυθαίρετη και "συμφέρουσα" αρχή. Πόσο ανόητη φαίνεται, ή δεν το αντιλαμβάνονται ή επικαλούνται διάφορες "σοφιστίες" γιά να δικαιολογηθούν. Το "εσκεμμένο" προσπαθούν να το αποκρύψουν.

Κακοηθέστατα λοιπόν με το πρόσχημα της "επιστημονικής ασυλίας" τοποθετούν την αρχή της ελληνικής ιστορίας (και κατόπιν πρωτογένειας) στο 776 της δήθεν πρώτης Ολυμπιάδος. Περίπου σαν να τοποθετούμε την αρχή της Γαλλικής ιστορίας το 1900 μ.Χ., ή των ΗΠΑ το 1904, ή της Αγγλίας το 1908, ή της Σουηδίας το 1912, ή του Βελγίου το 1920, ή της Γερμανίας το 1936 κ.ο.κ. Θέλω να πω, ότι αν παραλογίζονται όλοι ένεκα οποιασδήποτε κακοήθειας, μπορώ και εγώ να φερθώ παράλογα ένεκα αβάσταχτης αγανάκτησης.... (Πραγματικά απορώ πως είναι δυνατόν να "χρονολογούν" δέρματα προβάτων και να αποδίδουν στους "ποιμένες" ιστορία 4.000 ετών, και τα ερείπια μεγαλοπρεπεστάτων ναών που σαν ερείπια υπήρχαν ακόμη και στην εποχή που τα δέρματα είχαν "ζωή" να αποδίδονται σε μεταγενέστερο πολιτισμό! Αναλογισθείτε μόνο πότε οι πρόγονοι των αρχιτεκτόνων ήταν "ποιμένες"). Δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ήταν ελάχιστα γιά τους Ευρωπαίους να κατανοήσουν και εκτιμήσουν τους Έλληνες, αλλά ενδιαφέρει περισσότερο το ότι οι μέν Ευρωπαίοι δεν αντελήφθησαν ακόμη ποιοί τους παρεμπόδισαν και παρεμποδίζουν να κατανοήσουν τους Έλληνες, οι δε Έλληνες το ότι πιστεύουν οτι πάντα η αλήθεια έχει τον πρώτο λόγο και ειδικά όταν είναι να μιλήση μεταξύ Ευρωπαίων. Δεν μπόρεσαν μέσα στους αιώνες να αντιληφθούν οτι την ευκολοπιστία, καχυποψία, αφέλεια και άλλες ιδιορυθμίες των Ευρωπαίων μπορούν να τις εκμεταλλευθούν πανούργοι παραχαράκτες.

(Βέβαια ο Ορφεύς ήταν "Κοσμοτέκτων" και ο Ραδάμανθυς "νομοτέκτων" κλπ κλπ. Δυστυχώς όμως ... πάμπολλοι θα πουν, ποιοί είναι αυτοί; και τι μας ενδιαφέρει; ή...και τι σημαίνει ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ;) ...

Μανώλης Καπουσίδης

   
 

[ Πίσω ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 3ον]