ΝΟΟΣ ΤΟ ΙΑΧΗΜΑ
(ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΙΣ)
(αποσπασματικά) μέρος 2ον

 


Μήπως ο άνθρωπος πρέπει πρωταρχικά να σεβασθή την Ιερότητα της Γνώσεως; Οπωσδήποτε πρέπει. Η ιερότης όμως της Γνώσεως δεν έχει καμμίαν σχέσιν με την θρησκευτική ιερότητα.
Η παραβίασις της θρησκευτικής ιερότητος, πέραν από το να έχη οδηγήσει εις θρησκευτικούς πολέμους, εις φανατικά δόγματα, φανατικούς οπαδούς, σχίσματα, ιεράς εξετάσεις, επιθέσεις κατά του πνεύματος, μεσαιωνικούς σκοταδισμούς ακόμη και εξαφάνισιν θρησκειών κλπ, δεν οδήγησε ποτέ εις την εξαφάνισιν της ανθρωπότητος ή εις τον κίνδυνο εξαφανίσεώς της.
Ποτέ οι αντιπρόσωποι των διαφόρων θρησκειών δεν διέθετον ούτε ίχνος από την δύναμιν της θεότητος που υποτίθεται ότι αντιπροσώπευαν. -Άλλωστε είναι ανόητο να πιστεύει ο άνθρωπος ότι "αντιπροσωπεύει" κάποια θεότητα-. Αυτό βέβαια απετέλεσε ευτύχημα δια την ανθρωπότητα καθότι η θρησκευτική τρομοκρατία θα ήτο δυνατόν εις ορισμένας φυλάς να είχε λάβει την μορφή πανανθρωπίνης κατακυριαρχίας ή και καταστροφής.
Δυστυχώς όμως, σήμερα, είναι πολλοί αυτοί πού διαθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό της καταστροφικής δυνάμεως της επιστημονικής "θεότητος" και η καταστροφή υποβόσκει διαρκώς και απανταχού της Γης. Μία καταστροφή που είναι αδύνατον να συγκριθή με οποιαδήποτε προηγουμένη, θεωρητική ή μη.
Αλλοίμονο εάν η καταστροφική δύναμις της επιστήμης "πέσει εις χείρας" κάποιων φανατικών οπαδών θρησκευτικών δογμάτων. Αι γενοκτονίαι θα διαδέχονται πιθανώτατα η μία την άλλη. Ατυχώς, ο θρησκευτικός φανατισμός εξακολουθεί να καλλιεργείται και να ακμάζη εις ορισμένας Φυλάς της ανθρωπότητος και γνωρίζουμε πολύ καλά τι είδους ολέθρων είναι δυνατόν να προκαλέσουν αυτοί οι φανατισμοί όταν κατορθώσουν να διαθέτουν και τα σημερινά καταστροφικά μέσα της επιστήμης. Δεν είναι μόνον οι οικονομικοί τιτάνες, ούτε μόνον οι πολιτικοί γίγαντες ή του υποκόσμου οι δαίμονες. Είναι και οι θρησκευτικοί "κύκλωπες" που αποτελούν μέγα κίνδυνο διά την ανθρωπότητα εφ' όσον όλοι αυτοί κατορθώσουν να εξαπατήσουν και κατακτήσουν την δύναμιν της επιστήμης.
Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν ότι είμεθα υποχρεωμένοι να συνετισθούμε και να επινοήσουμε τρόπους συμμετοχής εις την διαμόρφωσιν των δυνάμεων της παγκοσμίου καταστάσεως.
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθή ότι υπήρξαν μεγάλοι, αν και ελάχιστοι, ανθρωπισταί εις τον "χώρο" των θρησκειών, αλλά εάν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα, δύναται κάποιος να τους καταδείξη;
Ο φανατισμός έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, όχι μόνο εις τους λαούς της οικουμένης, αλλά και εις τους ιδίους τους φανατικούς, ακόμη και εις εποχάς που η καταστροφική των δύναμις ήτο μηδαμινή εν συγκρίσει προς την δύναμιν που είναι δυνατόν με διάφορους τρόπους να αποκτήσουν σήμερα. Και έχουμε παραδείγματα θρησκευτικού φανατισμού εις την εποχή μας. Φαντασθείτε να καταλάβουν την καταστροφική δύναμιν των σημερινών μέσων, φανατικοί Ινδουιστές ή Ταοϊστές ή Βουδιστές ή Ισλαμιστές ή Σιντοϊστές ή Χριστιανοί με τις διάφορες αιρέσεις ή Ιουδαίοι κλπ κλπ; Τότε πιθανώτατα, ίστορες θα είμεθα της αποκαλύψεως. Μήπως όμως κάποιοι το επιδιώκουν; Τι εγνώριζον οι Αρχαίοι Έλληνες και υιοθέτησαν την Ανεξιθρησκεία;
Είναι η ανθρωπότης θύμα οικονομικο-πολιτικο-θρησκευτικού φανατισμού; Δεν απαιτείται ιδιαίτερη ευφυία δια να αποδειχθή. Δυστυχώς όμως η ανθρωπότης δεν έχει να αντιτάξη παρά φανατική ανοησία, φανατική επιμονή εις την άγνοια, φανατική δουλοπρέπεια, φανατική απάθεια κλπ και ...γενικά διαπιστώνουμε ότι η ανθρωπότης του παρόντος χαρακτηρίζεται από μία φανατική αποχή από το αγαθό και φανατική ροπή προς το κακό και το ανωφελές. Ούτως, έδωσε την δύναμιν και το δικαίωμα εις τους κατέχοντας τα σκήπτρα, να της φέρονται ωσάν να αποτελείται από δισεκατομμύρια πειραματοπροσώπων δούλων και πειραματοζώων.. Κατάστασις τραγική!

Φαίνεται ότι αποκλείονται πλέον και αι δυνατότητες διά μίαν έστω όψιμον σύνεσιν. Η αφροσύνη με την εκδίκησίν της μας αναμένει εις κάθε έστω και υποτυπώδη προσπάθεια να ανακαλέσουμε κάποια σύνεσιν. Ένα παράδειγμα το οποίον έχω συνθέσει αποδεικνύει, συν τοις άλλοις, και την πανδημία της πολιτικής ολιγοφρενείας της ανθρωπότητος των αμνών ή των "προβάτων" αν προτιμάτε...
30-4-45 θάνατος του Χίτλερ
7-5-45 παράδοσις Γερμανίας
26-6-45 Ίδρυσις των Ηνωμένων Εθνών στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ
16-7-45 η πρώτη πειραματική έκρηξις ατομικής βόμβας εις έρημον του Νέου Μεξικού.
Εδώ να υπενθυμίσω ότι το 1934 ο Ιταλός φυσικός Ενρίκο Φέρμι, ο οποίος μετανάστευσε εις την Αμερική διά να αποφύγη τας επιπτώσεις του φασισμού, βομβαρδίζει πυρήνας ραδιενεργών στοιχείων και δεν δύναται να ερμηνεύση τα αποτελέσματα, τας συνεπείας αυτού του βομβαρδισμού. Του εδημιουργήθη η εντύπωσις ότι προέκυψαν στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν εις την Φύσιν. Όταν, πέντε έτη αργότερα, επιστήμονες από την Γερμανία μετανάστευσαν στις ΗΠΑ δια να αποφύγουν τον ναζισμό, του είπαν ότι οι Γερμανοί κατόρθωσαν να προκαλέσουν πυρηνική διάσπασιν ουρανίου. Τότε ο Φέρμι διεπίστωσε ότι είχε διασπάσει, το 1934, το άτομο του ουρανίου. Επιδίδονται ούτως εις την κατασκευή της ατομικής βόμβας η οποία είναι έτοιμη το 1945 με την συμμετοχή των Φέρμι, Αϊνστάϊν, Όπενχάιμερ κά.
6-8-45 με διαταγή του Τρούμαν ρίπτεται η ατομική βόμβα εις την Χιροσίμα και...
9-8-45 εις το Ναγκασάκι. Περίπου 200.000 νεκροί.
3/46 ο Τσώρτσιλ, εις ομιλία του εις το κολλέγιο Γουέστμινστερ του Φούλτον, εγκαινιάζει θριαμβικά την δημιουργία Ανατολικού και Δυτικού μπλόκ, λέγοντας: "....an iron curtain has descended across the Continent". (από το Στετίν της Βαλτικής μέχρι την Τεργέστη στην Αδριατική ένα σιδηρούν παραπέτασμα κατέβηκε στην Ευρωπαϊκή ήπειρο).
1-8-46 ίδρυσις της Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας (Atomic Energy Commision).
Αρχές '47 ο "διεθνής" εβραίος τραπεζίτης Bernard Baruch "καθορίζει" και ονομάζει την αντιπαράθεσιν Ανατολικού και Δυτικού Μπλόκ ως ψυχρό πόλεμο, λέγοντας: "we are in the midst of a cold war...". Αρχίζει ο "βαρύς ύπνος" της ανθρωπότητος, "η ύπνωσις των στεναγμών...."

Όσοι μελετήσατε την βίβλο θα γνωρίζετε τι είναι αυτός ο ύπνος. Πιστεύω όμως ότι ελάχιστοι την μελετούν. Οι περισσότεροι κάνουν αυτό που πολλοί από τους αυτοκλήτους "αριστερούς" έκαναν. Πίστευαν ότι εγνώριζαν τα πάντα επειδή απεστήθιζον μερικά συνθήματα. Ονόματα όπως Israel Lasarewitch (Parvus), Apfelbaum (Ζηνόβιεφ), Rosenfeld (Καμένεφ), Bronstein (Τρότσκι) κλπ κλπ τους είναι άγνωστα. Θα μου πήτε: τι σημασία έχει το όνομα; Θα το δούμε άλλη φορά. Βέβαια αντιλαμβάνεσθε ότι αν κάποιος εις μίαν κυβέρνησιν παρουσιάζεται με το όνομα, ας υποθέσουμε "Μεγαλο-πολίτης" αλλά το πραγματικό του είναι π.χ. "Ετσεβίτ" ή "Γκληγκόρεφ" ή "Γουάινμπεργκ" κοκ ....ή αντιστρόφως, κάποια σημασία θα έχη και απαιτεί λεπτομερειακή διερεύνησιν...

25-6-50 Έναρξις πολέμου μεταξύ Βορείου και Νοτίου Κορέας με επίθεσιν επί της Βορείου Κορέας του δικτάτορος της Νοτίου Syngman Rhee και με αμερικανική υποστήριξιν. Ο Τρούμαν βρίσκει δικαιολογία να καταλάβη την Φορμόζα.
1-7-50 Αμερικανικός στρατός αποβιβάζεται εις την Κορέα.
7-10-50 Αμερικανικαί δυνάμεις εισβάλλουνεις στην Β. Κορέα.
20-11-50 Αμερικανικαί δυνάμεις πλησιάζουν τα κινεζικά σύνορα προκαλώντας την παρέμβασιν κινεζικών δυνάμεων. Εις ολιγότερον χρόνον του έτους, οί νεκροί εις την Κορέαν ανέρχονται εις τρία και πλέον εκατομμύρια.
5-4-51 Καταδίκη εις θάνατον του ζεύγους Ρόζενμπεργκ διά "υποκλοπήν" μυστικών τα οποία αφορούσαν την ατομική βόμβα.
Εκτελούνται την 19ην Ιουνίου του 1953.
Ιαν. 1952 ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων ειςτην Κορέα, στρατηγός Βαν Φλήτ λέει: "Korea has been a blessing. There has to be a Korea here or some place in the world". (η Κορέα ήταν μια ευλογία. Πρέπει να υπάρξη μια Κορέα εδώ ή κάπου αλλού στον κόσμο).
2-2-54 Ο Αϊζενχάουερ ανακοινώνει την πρώτη έκκρηξιν βόμβας υδρογόνου.(Τα περί "βιολογικής βόμβας" θα αναφερθούν εις
ιδιαίτερον κεφάλαιον).
29-10-61 ο Κένεντυ γράφει εις τον πρόεδρο του Νοτίου Βιετνάμ, Ντιέμ: "οι ΗΠΑ είναι αποφασισμέναι να βοηθήσουν το Βιετνάμ να διατηρήση την ανεξαρτησία του και να προστατεύση τον Λαό του από τους κομμουνιστές δολοφόνους (assassins) και να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή...".
11-12-61 32 ελικόπτερα και 4.000 αμερικανοί στρατιωτικοί αφικνούνται εις το Νότιο Βιετνάμ.
8-2-62 Αι ΗΠΑ εγκαθιστούν την Διοίκησιν Στρατιωτικής Βοηθείας (MAC) εις το Ν. Βιετνάμ. Αναπτύσσεται αμερικανικός στρατός 5.000 ανδρών και αρχίζουν πτήσεις αμερικανικών μαχητικών υπεράνω του Β. Βιετνάμ.
23-7-62 14 κράτη μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Κίνα και Β. και Ν. Βιετνάμ, υπογράφουν συμφωνία εις την Γενεύη, η οποία εγγυάται την ελευθερία και ουδετερότητα του Λάος. Παρ' όλα αυτά, εις χρόνον ολιγώτερον του έτους, τον Απρίλιο του 1963, ξεσπά και πάλι εμφύλιος πόλεμος εις το Λάος.
23-10-62 Αποκλεισμός της Κούβας από αμερικανικάς δυνάμεις και απειλή πυρηνικού πολέμου.
5-8-63 ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Μ. Βρεττανία υπογράφουν συμφωνία εις την Μόσχα η οποία απαγορεύει πυρηνικάς δοκιμάς εις την ατμόσφαιρα καθώς και εκτός ατμοσφαίρας όπως και εντός των θαλασσών! Αργότερα, συνυπογράφουν 113 άλλα κράτη. Όχι όμως η Γαλλία και η Κίνα.
19-11-63 Η Καμπόδια αρνείται και αποποιείται αμερικανική βοήθεια και ζητά από αμερικανικάς δυνάμεις να αποχωρήσουν. "By this measure we will be poorer but more independent". (με αυτό το μέτρο θα είμεθα πτωχότεροι αλλά πιο ανεξάρτητοι).
2-8-64 Αμερικανικό αντιτορπιλικό δέχεται επίθεσιν από αμερικανικά και νοτιοβιετναμέζικα πλοία εις τον κόλπο του Τονκίν. Η αμερικανική κυβέρνησις ανακοινώνει ότι η επίθεσις ήτο από Βορειοβιετναμέζους παρέχοντας τα προσχήματα εις το κογκρέσσο να "περάση" την 7-8-64 την Gulf of Tonkin Resolution. Απόφασις που άνοιγε εντελώς τους δρόμους δια κάθε αμερικανικήν επίθεσιν εις την Νοτιοανατολική Ασία.
16-10-64 Η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη ατομική της βόμβα και γίνεται η 5η πυρηνική δύναμις.
1968 NPT. Nuclear non Proliferations Treaty. Πρότασις από ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Αγγλία προς τας κυβερνήσεις, η οποία καταργεί το δικαίωμα να αποκτήση άλλο κράτος ατομικά όπλα. Η συμφωνία γίνεται αποδεκτή.
...................................
1993 Στα τέλη του 1993, 162 κράτη υπογράφουν την συμφωνία την οποία εδέχθησαν καί η Κίνα καί η Γαλλία οι οποίες αρχικά είχαν αρνηθεί. 30 περίπου κυβερνήσεις δεν την υπογράφουν.
Εις τας αρχάς βέβαια της δεκαετίας του 1970, παρά τας συμφωνίας και τας απαγορεύσεις "περί τα ατομικά", η Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας ανήγγελε σχέδια διά την έγκρισιν 1.000 πυρηνικών αντιδραστήρων διά τα προσεχή 25 έτη.

Διαπιστώνουμε ότι είναι αδύνατον να παραβιασθή μία συμφωνία εάν πρώτα δεν την έχουν υπογράψει και πρέπει πρώτα να την έχουν υπογράψει ώστε να έχη οικονομικοπολιτικό όφελος η παραβίασίς της απ' αυτόν που εξ αρχής απέβλεπε εις το να εξουδετερώση μέσω αυτής τους οικονομικοπολιτικούς αντιπάλους του ή να τους αιφνιδιάση.
Η μέθοδος, αν και παλαιά και πασίγνωστος, κατορθώνει πολλάκις να αποδίδη οφέλη είτε διότι ο καθείς από τους συμμετέχοντας σκέπτεται πρώτος να την παραβιάση εξαπατώντας τους υπολοίπους, είτε διότι ορισμένοι δεν είναι δυνατόν παρά να υπογράψουν και ή να αναμένουν την παραβίαση ή να ελπίζουν. Εις κάθε περίπτωσιν κανείς δεν πιστεύει κανένα καθότι εις την παγκόσμιον οικονομικοπολιτική σκηνή δεν είναι η δέσμευσις μέσω των υπογραφών που έχει ισχύν αλλά η ικανότης και η δύναμις να αθετής υποσχέσεις και να αφαιρής την υπογραφήν σου όποτε το συμφέρον σου το απαιτεί.
Ένεκα τούτου ίσως ορισμένα μικρά κράτη αρνούνται να λαμβάνουν μέρος ή σύρονται εις την όλη διαδικασία υπογραφών και τα μεγάλα μοιράζουν υπογραφάς όπως τας προεκλογικάς υποσχέσεις. Άλλωστε διαρκώς και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων με κοινή λογική ή αδιαφορεί ή καγχάζει με τας συμφωνίας των....
Τοιουτοτρόπως φθάσαμε εδώ. Ένα πανίσχυρον κράτος να αναλαμβάνη να εκτελή εις στρατιωτικο-πολιτικό επίπεδο ότι οι οικονομικοί του πάτρονες απαιτούν. Και αν αυτοί ελέγχουν συνασπισμούς και οργανισμούς, τι άλλο απομένει από το να επιχειρή ένα κράτος, μέσα εις τα όρια που θέτουν, να επιτύχη τας ευνοϊκοτέρας γι' αυτό συνθήκας; Αναγκαστικά λοιπόν, αι κυβερνήσεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσίν τως η οποία εξαρτάται από την συμπεριφορά των απέναντι εις τας απαιτήσεις των οικονομικών πατρόνων.
Η δύναμις των Λαών έχει πλήρως εκμηδενισθεί. Αυτό οδηγεί εις μία αντικοινωνική συμπεριφορά πολυμόρφου εκδηλώσεως. Πείνα, φτώχεια, βαρεία εκμετάλλευσις, δουλεία, μισθοδουλεία, αθέμιτος κερδοσκοπεία και αισχροκέρδια, απάθεια, συμφεροντοκεντρικαί τακτικαί και εγκατάλειψις. Προβλέπονται αθρόαι παραιτήσεις από τας κοινωνικάς διαδικασίας αξιοπρεπών ατόμων και ραγδαία υποχώρησις της αξιοπρεπείας. Εις το μέσον του στροβίλου μιάς τοιαύτης αντικοινωνικής καταστάσεως είμεθα αναγκασμένοι να δεχθούμε και τας συνεπείας της τεχνο-επιστημονικής χίμαιρας.
Όλοι "επιθυμούν" να αντιδράσουν εις ένα τέτοιο κατεστημένο και είναι πολύ φυσικό. Και πολλά κράτη τα οποία ευρέθησαν εις μειονεκτική θέση. Αι περισσότεραι κυβερνήσεις βέβαια προτιμούν την ασφαλή οδό της δουλοπρεπείας. Αυτοί που θέλουν ν' αντιδράσουν είναι περισσότερο αυτοί που διατηρούν ακόμη την φυλετική τους ορμή, έναν πηγαίο ανθρωπισμό, μία σπάνια αξιοπρέπεια ή έστω οικονομική σκοπιμότητα. Άλλωστε αυτός είναι κι ένας λόγος που η παγκόσμια οικονομο-δυναστεία προσπαθεί παντοιοτρόπως να εξαλείψη την φυλετική συνείδηση. Εις την προσπάθειά τους ν' αντιδράσουν, χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον με κάθε τρόπο....
Το "αποσαθρωμένο" πυρηνικό οπλοστάσιο των "αποσαθρωμένων" λαών είναι ένα απ' αυτά.
Είναι γνωστό, πόσο εύκολο σχετικά είναι, με ολίγους επιστήμονας, εφ' όσον είναι εύκολο να ανευρεθή η ελαχίστη ποσότης του απαιτουμένου στοιχείου, να κατασκευασθή ατομική βόμβα. Εύκολο όχι μόνο διά τα κράτη αλλά και διά ισχυράς ομάδας ατόμων. Θα μου πείτε, ποία η διαφορά. Πάντα, κράτη ή ισχυραί ομάδες κατείχαν τα πυρηνικά και πάντα αδιαφόρησαν εγκληματικά όχι μόνο διά την ασύλληπτα καταστροφική ρύπανσιν του περιβάλλοντος με τα πυρηνικά απόβλητα αλλά κακοηθέστατα μετετόπιζον και τα όρια, τον δείκτη ραδιενεργού ανοχής επιτρεπτού ποσοστού ραδιενεργείας του περιβάλλοντος, διαρκώς εις υψηλότερα επίπεδα εις σημείον το οποίον οδηγούσε διακεκριμένους επιστήμονας, μεταξύ των οποίων ο Lederbe, πριν από εικοσιπέντε έτη περίπου να ανακοινώνουν (και αποδεικνύουν) ότι τα τότε ακόμη όρια θα οδηγούσαν εις 35.000 επί πλέον θανάτους από καρκινογενέσεις ετησίως και εις έως 1.500.000 επί πλέον θανάτους από εμβρυακάς ανωμαλίας.
Φαντασθείτε τι συμβαίνει σήμερα και τι αποκρύπτεται όταν λάβουμε υπ' όψιν έστω το ότι ένας μέσος πυρηνικός σταθμός έχει απελευθερώσει ραδιενεργά παραπροϊόντα (με πολύ μεγάλη ημιπερίοδο) όσα και η έκρηξις χιλίων βομβών αναλόγων αυτής που ερρίφθη εις Χιροσίμα.
Εύκολη λοιπόν η κατασκευή ατομικών όπλων, πόσο όμως εύκολη η ανεύρεσις των στοιχείων που απαιτούνται δι' αυτά σήμερα;
-Εύκολη η κατασκευή πυρηνικών όπλων;
Αναμφιβόλλως είναι εύκολη ειδικά δια ένα βιομηχανικό κράτος και από τα μικρά ακόμη καθότι αν δεν διαθέτουν την απαιτουμένη τεχνολογία, γνωρίζουμε πόσο εύκολα δύνανται να την αποκτήσουν.
Ευκολότερα βέβαια δύνανται να αποκτήσουν το επιστημονικό προσωπικό -εάν δεν το διαθέτουν- καθότι, ειδικά μετά την διάλυσιν της σοβιετικής ενώσεως, πολλοί πυρηνικοί επιστήμονες ευρίσκονται εις την διάθεσιν επιδόξων ...κυβερνήσεων. Κάθε κράτος σχεδόν, είναι ικανό να διατηρήση την μυστικότητα που απαιτείται δια την κατασκευή των και φυσικά δεν είναι απαραίτηται αι δοκιμαί καθότι γνωρίζουμε χώρας που κατεσκεύασαν πυρηνικά δίχως δοκιμαστικάς εκρήξεις, μεταξύ των οποίων η Ινδία, το Πακιστάν κ.ά.

-Πόσο εύκολη είναι η απόκτησις των στοιχείων που απαιτούνται διά την πυρηνική αντίδραση;
Είναι γνωστό ότι τα δύο κύρια στοιχεία διά τούτο, είναι το Ουράνιο 235 και το Πλουτόνιο 239 το οποίο -με απλά λόγια- δημιουργείται από σύλληψιν νετρονίου από το Ουράνιο 238, ισότοπο που απαντάται εις σχετική αφθονία εις την Φύση. Και τα δύο αυτά στοιχεία υπάρχουν εις μεγάλας ποσότητας ειδικά εις την κατοχή δύο κρατών: των ΗΠΑ και της πρώην ΕΣΣΔ ως πλουτόνιο 239, ισχυρώς εμπλουτισμένου ουρανίου "HEU" (Highly Εnriched Uranium) το οποίο περιέχει περισσότερο από 90% U-235 και ασθενώς εμπλουτισμένου ουρανίου (LEU) το οποίο περιέχει 3-4% του ισοτόπου ουράνιο-235.
Το πρώτο (HEU) χρησιμοποιείται διά ατομικά όπλα και εις πυρηνικά υποβρύχια κυρίως και το δεύτερο (LEU) εις αντιδραστήρας διά παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Περίπου 1500 τόνοι HEU και περίπου 800 πλουτονίου έχουν δημιουργηθεί από πυρηνικάς αντιδράσεις.
Η πρώην ΕΣΣΔ όμως, μετεμορφώθη συν τοις άλλοις, διά λόγους γνωστούς αλλά όχι ευρέως διαδεδομένους και εις μία ανοιχτή πυρηνική πληγή. Έγιναν διάφορες προτάσεις διά τον χειρισμό, την ασφάλεια και την αγοραπωλησία του πυρηνικού της υλικού το οποίο πολλοί Ρώσσοι το αντιμετωπίζουν όπως την ιδεολογία που τους επρόδωσε και πολλούς τους έσυρε να ακολουθούν τας ατάκτους στρατιάς επαιτών μίας εφιαλτικής πραγματικότητος.
Αι ΗΠΑ συνεφώνησαν να αγοράσουν 500 τόνους ρωσσικού ισχυρώς εμπλουτισμένου ουρανίου, να το αναμίξουν με ασθενώς εμπλουτισμένο ουράνιο και να το διοχετεύσουν εις την διεθνή αγορά διά χρήσιν του εις αντιδραστήρας. Περίπου κατά τον ίδιο τρόπο σκέπτονται και διά το πλεονάζον πλουτόνιο και μία ποσότητα να την αναμίξουν με άλλα ραδιενεργά απόβλητα και να τα ενταφιάσουν εκεί που θα κρίνουν. Πού;... Πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν όμως ότι όχι μόνο κανείς δεν γνωρίζει πόσο μεγαλύτερες είναι οι ποσότητες ουρανίου και πλουτονίου, αλλά έχουν παρουσιασθεί και πολλές περιπτώσεις κλοπής, εξαφανίσεως και πωλήσεως και αναφέραμε όχι μόνο τα κράτη τα οποία δύνανται να τα αποκρύπτουν όπως π.χ. Β. Κορέα, Ιρακ, Ισραήλ κ.ά. αλλά ακόμη και ιδιώτες.
Έχει υπολογισθεί από επιστήμονας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης ότι διά την πλήρη εγκατάσταση μίας "βιομηχανίας" -απλά- διά την παραγωγή περίπου 20 ατομικών όπλων ετησίως, απαιτείται βασικόν κόστος περίπου 1 δις δολλαρίων.
Αντιλαμβάνεσθε ότι μικρότερη παραγωγή απαιτεί πολύ λιγότερα Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος μήπως εις μερικά έτη ευρεθή όλος ο κόσμος προ μεγάλων και δυσαρέστων εκπλήξεων. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι με πολύ ολιγοτέρας δαπάνας και παρά τα μέτρα προφυλάξεως, επέτυχε την παραγωγή ατομικών όπλων η Νότιος Αφρική κά. Άλλωστε, αι διάφοραι συμφωνίαι και τα μέτρα "αστυνομεύσεως" ώστε να μην αποκτήσουν ορισμένοι πυρηνικά όπλα απεδείχθησαν όχι ανεπαρκέστατες αλλά ένα "φιάσκο".
Η NNPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty), η συμφωνία μη παραγωγής ατομικών όπλων, θέλει τα στερούμενα πυρηνικών κράτη, (υποτίθεται όλα εκτός των πέντε βασικών πυρηνικών, των γνωστών Perm-5) να δεχθούν ελέγχους οι οποίοι θα καθορίζονται από τον IAEA, "διεθνή οργανισμό ατομικής ενεργείας, International Atomic Energy Agency", προς αποφυγή μετατροπής ατομικής ενεργείας η οπία χρησιμοποιείται δια ειρηνικούς σκοπούς, εις ατομικά όπλα. Εκτός όμως του ότι αρκετοί αρνούνται να δεχθούν ελέγχους, ο Διεθνής οργανισμός ατομικής ενεργείας δεν έχει την νομική δύναμιν εξαναγκασμού των κυβερνήσεων ώστε να δεχθούν τον έλεγχο. Δύναται μόνον να προτείνη και να απαιτή αλλά όχι να επιβάλλη. Αντιλαμβάνεσθε ότι απαιτούνται μεταρυθμίσεις και διαμορφώσεις διάφορες... ώστε να δύναται να ελέγχη και να επιβάλλη τις αποφάσεις της... Εκτός τούτου πολλά κράτη έχουν αντιδράσει εις τους κανόνας ελέγχου διακινήσεως και αγοραπωλησίας ατομικών πυρηνικών "προϊόντων". Άλλωστε η NPT δεν αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις όλα τα κράτη ...αλλά εις λεπτομερείας θα αναφερθούμε αργότερα. Αντιλαμβάνεσθε ότι καμμία "πυρηνική ασυμμετρία" δεν είναι δυνατόν να εγγυηθή την πυρηνική ισορροπία και καμμία πυρηνική ισορροπία δεν είναι δυνατόν να αποτρέψη μία μελλοντική πυρηνική "σχιζοφρενική" εκδήλωση.
Γεγονός είναι ότι θα απαιτηθούν δεκαετίαι σωφροσύνης και παγκοσμίου ενδιαφέροντος διά να επιτευχθή ένα λογικό αποτέλεσμα και δυστυχώς είναι σπανιωτάτη τόσο η σωφροσύνη όσο και η συμμετοχή της ανθρωπότητος.
Ήδη ορισμένοι σκέπτονται να αναγκάσουν με πυρηνικές απειλές την ...πυρηνική αποχή...
(και επελαύνει απειλητική η βιοτεχνολογία).

Και το λαθρεμπόριο πυρηνικών ακμάζει και απεδείχθη ότι συμμετέχουν απλοί πολίται, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, επιστήμονες, πρώην πράκτορες κλπ. Φαντασθείτε μόνο ότι μία βόμβα απαιτεί μεταξύ 3 έως 25 χιλιόγραμμα εμπλουτισμένου ουρανίου ή ένα έως οκτώ χιλιόγραμμα πλουτονίου. Φαντασθείτε επίσεις ότι ένα χιλιόγραμμο πλουτονίου καταλαμβάνει μικρότερο όγκο από ένα κουτί τσιγάρων (50.4 κυβικά εκατοστά). Βέβαια υπάρχουν τρόποι να αποφευχθή η ανίχνευσίς του από ανιχνευτικάς συσκευάς εις αεροδρόμια κλπ. (Πέραν του ότι γνωρίζουμε ότι αι μέθοδοι ελέγχου ειδικά εις την Ρωσσία είναι ανεπαρκέστατοι). Με το απόθεμα πλουτονίου που υπάρχει σήμερα είναι δυνατόν να κατασκευασθούν περί τις 200.000 βόμβες 10 κιλοτόνων.

Περιπτώσεις λαθρεμπορίας ανεφέρθησαν, μόνο από τας γερμανικάς αρχάς, 41 το 1991, 158 το 1992, 241 το 1993, 267 το 1994 κλπ. Τον Μάρτιο του 1993, έξι κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου εισήχθησαν από την είσοδο του Aralik το οποίο προήρχετο από την Τασκένδη μέσω Κρόσνι, όπου μεσολάβησαν και Τσετσένοι, το οποίο τελικώς κατέληξε εις Κωνσταντινούπολη.
Αναφέρεται ότι Τσετσένοι κατορθώνουν και εμπορεύονται εμπλουτισμένο ουράνιο από το Καζακστάν. Εξ ού και η συμφωνία του 1994 να μεταφερθή εμπλουτισμένο ουράνιο από το Καζακστάν εις τας ΗΠΑ.
Τον Οκτώβριο του 1993 η αστυνομία της Κωνσταντινουπόλεως ανακαλύπτει 2.5 κιλά ουρανίου-238 και συλλαμβάνει 4 Τούρκους επιχειρηματίας και 4 Ιρανούς πιθανώς πράκτορας. Υπεστηρίχθη ότι εισήλθε εις την Τουρκία μέσω Γερμανίας από ιδιωτικό πιθανώς χώρο απογειώσεως πλησίον του Αμβούργου. Εις τας 10 Μαϊου 1994, εις την οικία ενός επιχειρηματία στο Tengen της Γερμανίας, τυχαίως, ανακαλύπτουν πλουτόνιο. Ο εν λόγω επιχειρηματίας διατηρούσε στενάς σχέσεις με πρώην αξιωματούχους της KGB και της Stasi καθώς και με την βουλγαρική πολεμική βιομηχανία Kintex.
10 Αυγούστου 1994 εις το Μόναχο συλλαμβάνεται κολομβιανός οδοντίατρος και δύο Ισπανοί, έχοντες εις την κατοχή τους 363,4 γραμμάρια πλουτονίου και 201 γραμμάρια λιθίου-6 (το οποίο χρησιμοποιείται εις βόμβες υδρογόνου). Τα μετέφεραν εις το Μόναχο από την Μόσχα με πτήσι της Λουφτχάνσα. Αναφέρεται ότι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας τους είχαν προτρέψει δια την μεταφορά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι γνωστές αντιδικίες και ανακρίσεις.
Στις 14 Δεκεμβρίου 1994, αστυνομικοί της Πράγας συνέλαβαν 3 άνδρας εις το αυτοκίνητό τους με 2.7 κιλά ισχυρώς εμπλουτισμένο ουράνιο-235. Ο ένας από τους τρείς ήτο γνωστός πυρηνικός φυσικός (Jaroslav Vagner).
Το καλοκαίρι και φθινόπωρο του 1994 διάφορα.....
Στις 22 Μαρτίου του 1995, συνελήφθησαν δύο εις την Βαυαρία, ο ένας αστυνομικός ο οποίος είχε αναμιχθεί και εις το επεισόδιο του Δεκεμβρίου. Οι δρόμοι που ακολουθούσε είναι διάφοροι μέσω των ευρωπαϊκών πόλεων και τα κράτη που εμπλέκονται πολλά.
Εις την Ιταλία ο Romano Dolce, που του είχε "ανατεθεί" η διερεύνησις του πυρηνικού λαθρεμπορίου συλλαμβάνεται να συμμετέχη εις αυτό. Τούρκοι τρομοκράτες κλπ κλπ Μαφία κλπ. Οι αντιδράσεις των οργανισμών και των "βασικών κυβερνήσεων" ...... (απαιτείται σύγγραμα διά να αναφερθούν όλα). Πού είμεθα "σήμερα"; Και τι πρέπει να συμβή εις το μέλλον;
Από λεπτομερείς έρευνες εις χημικάς ενώσεις-ουσίας έχει αποδειχθεί η δυσμενής επίδρασίς των όχι μόνο εις το περιβάλλον αλλά κυρίως εις τον ίδιο τον οργανισμό του ανθρώπου.
Οξέα και χρόνια νοσήματα εμφανή ή μη, λευχαιμία, μεσοθηλίκωμα, και διάφορες μορφές νεοπλασιών, παθήσεις νευρικού συστήματος, ενδοκρινών αδένων, ανοσοποιητικού συστήματος κλπ καθώς και βιοχημικές-βιολογικές αλλοιώσεις αι οποίαι δεν εντοπίζονται αμέσως και διά μακρόν χρόνον δίδουν συγχητικά συμπτώματα. Το συνέδριο εις το Wingspread Conference Center και άλλα ανάλογα, απέδειξαν αδιασείστως τας νοσογόνους δράσεις πολλών χημικών ουσιών αι οποίαι επί σειράν ετών εκλαμβάνοντο ως ακίνδυναι διά την υγείαν (εκατομμύρια τόννων χημικών έχουν από γνωστάς χώρας διασκορπισθεί).....
Η έμφασις που εδόθη εις την σχέσιν χημικών και καρκίνου επισκιάζει την αλήθεια της καταστάσεως καθότι τα υπόλοιπα "χημειογενή" νοσήματα δεν είναι ολιγότερον σοβαρά και είναι πολύ περισσότερον "ύπουλα" όπως π.χ. διαταραχαί του ανοσιοποιητικού, του νευρικού συστήματος, καθώς και ανωμαλίαι διαπλάσεως-γενετικαί ανωμαλίες και γενικά όλων των συστημάτων.
Τα πασίγνωστα πλέον PCBs τα οποία χρησιμοποιούνται για 70 περίπου έτη έχουν μολύνει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τους ιστούς ανθρώπων, ζώων και φυτών εις κάθε σημείο του πλανήτη. Πολλά απ' αυτά, λιποδιαλυτά, εγκαθίστανται εις τον λιπώδη ιστό των όντων. Ορισμένα καταστρέφουν τα έμβρυα, άλλα καταστρέφουν τα ωάρια και σπερματοζωάρια ή προκαλούν μεταλλάξεις. Πέραν τούτων, απλαί χημικαί ουσίαι, από διαφόρους βιομηχανικάς δραστηριότητας απελευθερώνονται και εισβάλλουν εις το περιβάλλον. Π.χ. το ποσοστό του μολύβδου έχει αυξηθεί πάνω από 300 φορές, του καδμίου πάνω από 20, του αρσενικού πάνω από 5.
Στον Αμαζόνιο η μόλυνσι από υδράργυρο υπερβαίνει τους 120 τόνους ετησίως. Παγκοσμίως δε, απελευθερώνονται εις την ατμόσφαιρα περισσότερο από 4.500 τόνων ετησίως. Βέβαια είναι και η καταστροφή των δασών. Οι λόγοι; Η επιβλαβής επίδρασις των χημικών επί του ανθρωπίνου οργανισμού δεν έχει ακόμη διερευνηθεί πλήρως. Το NRC (National Research Council) απεκάλυψε ότι από τας 50.000 βιομηχανικών χημικών, έχουμε γνώση όσον αφορά αυτάς τας επιβλαβείς επιπτώσεις μόνο κατά προσέγγισιν και μερικώς δια τας 10.000 και εξ αυτών μόνο δια 700 έχουν καθορισθεί όρια εκθέσεως τα οποία βέβαια παραβιάζονται διαρκώς. Αυτό βέβαια δεν μας εκπλήσσει την στιγμή που η π.χ. EPA (Environmental Protection Agency) των ΗΠΑ δεν απαιτεί ούτε υποχρεώνει τους κατασκευαστάς βιομηχανικών χημικών να διερευνούν και να καταγράφουν τας παρενεργείας των προϊόντων των πριν τα διαθέσουν εις την αγορά. Εκ των υστέρων βέβαια ουδείς αναλαμβάνει ευθύνες.
Βέβαια, είναι αντιληπτό ότι δεν απαιτείται η "άμεση" επαφή με την χημική ουσία. Έχουν ήδη μολυνθεί τα προϊόντα καταναλώσεως, το πόσιμο ύδωρ, η ατμόσφαιρα, το έδαφος, αι θάλασσαι κλπ. (και από γενετικάς παρεμβάσεις).
Όσον αφορά τον καρκίνο και ειδικά των πνευμόνων, διαφαίνεται ότι ουσίαι αι οποίαι συμβάλλουν είναι άγνωσται και κατά πολύ περισσότεραι από τας περιεχομένας εις τον καπνό, και αι οποίαι πολλάκις δεν φαίνεται να έχουν άμεσον σχέσιν με το εν λόγω νόσημα. Πέραν τούτου έχουν επισκιασθεί άλλα νοσήματα τα οποία εμφανίζουν πολύ μεγαλυτέραν έξαρσιν εις βιομηχανικάς χώρας όπως π.χ. ο καρκίνος Ν.Σ., μαστού, αιμοποιητικού, δέρματος, αναπαραγωγικού συστήματος, γαστρεντερικού κλπ. Π.χ. ο καρκίνος του Ν.Σ. εις νέους κάτω των 20 ετών έχει αυξηθεί εις 20 έτη κατά 18% περίπου, ο δε των όρχεων έχει 4πλασιασθεί τα τελευταία 40 έτη. Το ίδιο περίπου συμβαίνει με λευχαιμίας και λεμφώματα, κάτι που κυρίως καταδεικνύει ότι, ή καινούργια καρκινογόνα χημικά έχουν προσβάλλει το περιβάλλον ή υπάρχει μεγαλύτερη έκθεσις εις τα ήδη από πεντηκονταετίας υπάρχοντα. Ή και τα δύο.
Αυτοί οι οποίοι επιμένουν εις το ότι η βελτίωσις των διαγνωστικών μεθόδων έχει προκαλέσει την φαινομενική άνοδο του ποσοστού καρκινοπαθειών δεν εξηγούν την αντίστοιχη άνοδο εις περιοχάς του κόσμου όπου καμμία βελτίωσις των διαγνωστικών μεθόδων δεν έχει παρατηρηθεί. Όσον αφορά τα "ογκογονίδια", αυτά βέβαια ήσαν ανέκαθεν τα ίδια, εκτός εάν με την μόλυνσιν του περιβάλλοντος η ενεργοποίησίς των είναι μεγαλύτερη, γεγονός το οποίον μάλλον ευθύνεται διά την έξαρσιν του νοσήματος.
Άλλωστε έχει αποδειχθεί και έχουν εντοπισθεί από την IARC (International Agency for Research of Cancer), 60 "παράγοντες" εκτός της ραδιενεργού ακτινοβολίας, οι οποίοι συμβάλλουν με διάφορους μηχανισμούς εις την ανάπτυξιν του καρκίνου. Ένας από τους πλέον διαδεδομένους μηχανισμούς είναι η άμμεση βλάβη που προκαλούν εις το DNA των γονιδίων. Άλλος, η ανοσοκαταστολή. Άλλος, η, (θα το πω απλά), "ορμονική παρέμβασις" και γνωστή εις όλους είναι η διεθυλστιλβεστρόλη η οποία, συν τοις άλλοις, εθεωρήθη υπεύθυνος διά κολπικούς-τραχηλικούς καρκίνους των θυγατέρων γυναικών που την χρησιμοποίησαν. (αρκετά φάρμακα υπάγονται εις αυτήν την κατηγορία). Τα οιστρογόνα βεβαίως εθεωρήθησαν υπεύθυνα και δι' ανωμαλίας εις άρρενα (νεογνά) όπως π.χ. αναστολή καθόδου ή και αναπτύξεως των όρχεων, διαταραχές του ουροποιητικού, ολιγοσπερμία, ακόμη και προδιάθεση για νεοπλασία όπως και ομοφυλοφιλικές τάσεις (υποτίθεται εις τας μετέπειτα ηλικίας). Πολλά φάρμακα ή χημικά παρουσιάζουν παρομοίας παρενεργείας. Αναφέρεται δε εις διάφορα ιατρικά περιοδικά, όπως Lancet, British Medical Journal κ.ά., ότι τα "οιστρογόνα" του περιβάλλοντος είναι υπεύθυνα διά την κατά 50% ελλάτωσι του σπέρματος ανδρών εις έρευνα αφορώσα 20 χώρας. Άλλος μηχανισμός είναι η καταστροφή ενζύμων τα οποία επιτελούν, απλά, αποτοξίνωσιν του οργανισμού ή παρεμβαίνουν εις τας φυσιολογικάς βιοχημικάς διεργασίας του DNA.
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αγροτών εις όλο τον κόσμο εμφανίζει ορισμένας μορφάς καρκίνου εις συχνότητα που δεν είναι δυνατόν να αποδοθή παρά εις τα χημικά (λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα κλπ.)

Το Νευρικό σύστημα είναι ίσως το πλέον ευαίσθητο σύστημα, όσον αφορά τας δυσμενείς επιδράσεις των τοξικών ουσιών του περιβάλλοντος επί του οργανισμού και θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν ότι τα νευρικά κύτταρα δεν "αντικαθίστανται" εν αντιθέσει προς τα κύτταρα των άλλων συστημάτων.
Εκατοντάδες εκατομμυρίων εργάται ανά τον κόσμο εκτίθενται καθημερινώς εις περισσότερα από 100 νευροτοξικά και πολλά ακόμη μη γνωστά. Μόνο εις τας ΗΠΑ περισσότεροι από 25 εκατομμύρια εργάται εκτίθενται εις νευροτοξικά δια τα οποία η κυβέρνησίς των δεν παρέχει καμμία προστασία. Και φυσικά, αι ουσίαι αυταί δεν παραμένουν εις τον χώρο παραγωγής των. Έχει βρεθεί π.χ. ότι εις το χιόνι της Γροιλανδίας το ποσοστό του μολύβδου ήτο 200 φοράς περισσότερο προ εικοσαετίας απ' ότι πριν μερικές δεκαετίες. Φαντασθείτε πόσο έχει ανέλθει το ποσοστό εις τας άλλας, κυρίως βιομηχανικάς χώρας.
Ο μόλυβδος είναι από τα ισχυρότερα νευροτοξικά. Έχει αποδειχθεί δε τελευταίως ότι η νευροτοξικότης του είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ότι υπέθεσαν αρχικώς, ειδικά εις τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, μία από τας κυρίας πηγάς μολύνσεως, η βενζίνη, καθώς και πολλά χρώματα, εξακολουθούν να μολύνουν το περιβάλλον. Η αμόλυβδη βενζίνη αποτελεί ένα ελάχιστο ποσοστό της παγκοσμίου καταναλώσεως βενζίνης.
Πολλαί διαλυτικαί ουσίαι αι οποίαι καθημερινώς χρησιμοποιούνται εις διάφορα καταναλώσιμα είδη, αποτελούν επίσης ισχυρότατα νευροτοξικά (από βαφές υποδημάτων μέχρι απορρυπαντικά, σπρέυ κλπ). Τα συμπτώματα είναι δυνατόν να υποδυθούν μία σειρά νευρολογικών και ψυχιατρικών συνδρόμων (από μεγάλη ελάττωσι μνήμης μέχρι κατατονία και μανιακά σύνδρομα) ή και σύνδρομο πάρκινσον αναλόγως της ουσίας και της αλλοιώσεως που προκαλείται εις το νευρικό κύτταρο. Είναι γνωστό ότι η νόσος του πάρκινσον έχει παρατηρηθεί εις πολύ μεγαλύτερη συχνότητα εις αγρότας οι οποίοι εχρησιμοποίησαν για αρκετά χρόνια φυτοφάρμακα, όπως επίσεις εις όσους ήλθον εις μακροχρόνια επαφή με ενώσεις μαγγανίου, μονοξειδίου του άνθρακος κ.ά.
Ανοσοκαταστολή-αναπνευστικό......
Άσθμα: εντός 10ετίας ποσοστιαία αύξησις κατά 60% και ειδικά εις μικρά παιδιά. Αίτια: πτώσις άμυνας, μόλυνσις ατμοσφαίρας με αεροσόλ, διοξείδιο αζώτου, διοξείδιο θείου και άλλα οργανικά χημικά και διάφορα σωματίδια.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η μόλυνσις του περιβάλλοντος είναι αυτό της αναπαραγωγής, της εγκυμοσύνης κλπ.
Τουλάχιστον το 5% των εγκύων (ΗΠΑ) καταλήγουν να παρουσιάζουν αυτόματη αποβολή πριν από τον 5ο μήνα. 15% των νεογνών γεννιέται πρόωρα και 15% των παντρεμένων ζευγαριών έχουν πρόβλημα συλλήψεως. Εάν εξαιρέσουμε όλας τας γνωστάς "ιατρικάς" αιτίας, το 60% φαίνεται να προέρχεται από τοξικά απόβλητα και ειδικά από την κατηγορία γνωστή διεθνώς ως glycol ether solvents η οποία χρησιμοποιείται εις μεγάλη ποικιλία προϊόντων από χρωστικάς, μελάνη, υπολογιστάς, φωτολιθογραφία, ηλεκτρικά καλώδια, αεροσκάφη κ.ά.
Για πρώτη φορά η OSHA (Occupational Safety and Health Administration) απεφάσισε να υποβιβάση το ανώτατο επιτρεπτό όριο ορισμένων εξ αυτών των ουσιών, αλλά ακόμη μόνο θεωρητικά.
Πολλά άλλα τοξικά επηρρεάζουν διαφοροτρόπως την αναπαραγωγή είτε με παρεμβάσεις εις το ορμονικό σύστημα είτε ακόμη και με άγνωστο τρόπο και το πλέον δυσάρεστο είναι ότι ορισμένες ανωμαλίες αποκτούν πλέον "κληρονομκό χαρακτήρα".
λοιπόν...
Δυσβίωτοι νόμοι
δυσεκλύτου Αρχής.
Αδύνατος ή απόδρασις

Στοιχείων σχάσις
Ακτινόβολος κευθμών
Επίμολος κυτταρόφθισις..

Ορρωδία νεόγονος
τών κωδίκων κοπή
Αφρονεστάτη επιτέχνησις..

Τής χίμαιρας ενδόμησις
Τηξιμελής αλαλαγή
Θανατόεσσα παλίωξις..

..Εμπολέμιος εδώ ή Ζωή
Αμφίτερμος καί ή Άλη..Μανώλης Καπουσίδης-Ιατρός

   
 
[Πίσω ΠΟΛΙΤΙΚΗ] [Πίσω ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ] [Πίσω ΕΠΙΣΤΗΜΗ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 13ον]