ΤΙΜΑ
ΠΕΛΛΑ.... ΙΟΥΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΕΛΛΑ.... ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ.... ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΛΛΑ...

 

"Αθανάτους μεν πρώτα Θεούς, νόμω ως διάκειται, τίμα και σέβου όρκον, έπειθ' ήρωας αγαυούς…
Η Πέλλα δεν ήτο μόνο έδρα των Ηρακλειδών-Τημενιδών βασιλέων της Μακεδονίας, αλλά και η πρώτη πρωτεύουσα των Πανελλήνων και θα λέγαμε, γιά ένα διάστημα η μοναδική πρωτεύουσα της τότε οικουμένης.
Εδώ εγεννήθη ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος. Εδώ ευρίσκονται τα οστά του Ευριπίδη. Ο Ζεύξις και οι άλλοι διάσημοι καλλιτέχνες την διεκόσμησαν και γίγαντες του πνεύματος φιλοξενήθηκαν σ' αυτήν.
Μεγαλοπρεπέστατη ήδη προ του Μεγάλου Αλεξάνδρου διατηρεί την μεγαλοπρέπειά της μέχρι και της εποχής τής μετά κατάλυση του Μακεδονικού κράτους, ότε μετωνομάσθη Ιουλία Αυγούστα Πέλλα.
Μετά τον 10ο αι. μ.χ. δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε και αναφέρεται μετά βεβαιότητος ποιός την κατέστρεψε. Την θέση της παίρνει το χωριό ¶γιοι Απόστολοι για να μετονομασθή πριν από μερικές δεκάδες έτη και πάλι Πέλλα!
Επισκεφθείτε την Πέλλα γιά να αντιληφθείτε την χείριστη ΑΣΕΒΕΙΑ των νεο-Ελλήνων και του "επισήμου κράτους" προς το τι υπήρξε η Πέλλα των Εθνών όπου δεν βρίσκεις ούτε μία προτομή του Αλεξάνδρου. Κι' αυτό είναι το λιγότερο.
Αναλογισθήτε, συζητήστε με τους κατοίκους της και συμπεράνετε.


Μανώλης Καπουσίδης

   
 
[ Πίσω ]