ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2774 από Ολυμπιάδων απαριθμήσεως
(Ιανουάριος "1994")
  Φίλες και Φίλοι,

διανύουμε την εποχή του μοναδικού ιστορικά γνωστού και ισχύοντος "εκπροθέσμου" ασυγχρονισμού που διαθέτει μία ασύλληπτα κινδυνώδη δυναμική όσον αφορά κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητος. Φανατική προσκόλλησις στό επιμέρους, τυφλή πολλές φορές, με ανάλογη άγνοια ή αδιαφορία γιά το όλον, και του ανεπιτρέπτου του διαχωρισμού των, εδημιούργησε μία πληθώρα ετεροειδών δυναμικών, τόσο ανισοδυνάμων και ετεροδόξων, που απειλείται γιά πρώτη φορά ολεθρίως η ανθρωποφυσική εναρμόνισις, πηγή κάθε ανθρωπίνης εναρμονίσεως. Κάθε εποχή αντικατοπτρίζει τις ηγήτειρες δυνάμεις της και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται μία παγκόσμια ηγεμονική ομογνωμοσύνη που δίνει πλήρως την εικόνα βαρειάς παραφροσύνης. Όταν όμως η εξουσία φορά το στέμμα της παραφροσύνης και κρατεί το παντοδύναμο σκήπτρο του εγκλήματος, σε μία εποχή που έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι καταχθόνιες δυνάμεις μίας τελεσσίφρονος παντοίας επαπειλήσεως, δεν μας απομένει παρά επειγόντως να αφυπνιστούμε πριν η εποχή παραβιάσει την περιοδικότητα και εγκατασταθεί σαν πανολέτειρα εσχάτη Εσπέρα Θεά. Απαλλαγμένοι από δόγματα, κομματικές τοποθετήσεις, εθνικιστικές εξάρσεις και εσκεμμένες αναλήθειες, επιχειρούμε να δώσουμε το έναυσμα της αφυπνίσεως και εισχωρήσεως εις τα ιερά των ναών της "ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ" της "ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ" και της "ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ' ίσως έτσι και καταστή δυνατή η αναστροφή της πιθανώτατα (όμως) αναλθούς καταστάσεως της ανθρωπότητος και ιδιαίτερα της Ελλάδος.

"ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ"

   
 
ΠΕΡΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
   
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μή κερδοσκοπική εταιρεία ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ με έδρα την Θεσσαλονίκη
η οποία εκδίδει και το περιοδικό "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΑΕΙΓΝΗΤΟΣ",
ΔΕΝ έχει ΚΑΜΜΙΑ σχέση, εμπορική, φιλική ή άλλη, με τον
εν Αθήναις εκδοτικό οίκο "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ"
Πρόκειται περί συνωνυμίας

   
 
[ Πίσω ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 1ον]