"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ"
 

 

Η αθόρυβος διείσδυσις και τελική επικράτησις των ανθελλήνων και ενσυνειδήτων ή ασυνειδήτων ελεγχομένων και κατευθυνομένων οργάνων-υποχειρίων τους στην Ελληνική κομματική εκτελεστική εξουσία είναι από καιρό γεγονός. Πρώτο και κύριο μέλημα και επίτευγμά της, η διά του ελεγχομένου τύπου και κρατικής προπαγάνδας απόκρυψις από τον ελληνικό λαό -κάθε τάξεως και βαθμίδος- της προσχεδιασμένης και υπούλως επιτελεσθήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ της Ελλάδος και των Ελλήνων δια μιάς, ακατανόητης αντιαναπτυξιακής και αντεθνικής νομοθεσίας.
Ο έλεγχος ο οποίος ασκείται εις τα ΜΜΕ στή χώρα μας -όπως καί αλλού- είναι αποτελεσματικός όχι τόσο διότι δεν μπορεί να γίνει "διαρροή" κάποιων ειδήσεων ή γεγονότων, αλλά διότι αφ' ενός η ποσότητα τέτοιων ειδήσεων αποτελεί πάντα ένα ελάχιστο ποσοστό της συνολικής καθημερινής ειδησεογραφίας των ελεγχομένων εντύπων καί άλλων ΜΜΕ -πού κατά κανόνα αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης-, καί αφ' ετέρου στην έμφαση πού δίδεται σ' αυτά, πού είναι κατά το δοκούν υποτονική καί όχι προς την ορθή κατεύθυνση.
Ο τρόπος της παρουσιάσεως κάποιου θέματος πού θα μπορούσε να εκθέση ύποπτα άτομα καί να αποκαλύψη ύποπτες καταστάσεις, αποφεύγεται συστηματικώς από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ ή γίνεται με τέτοιον τρόπο, δι' αορίστων καί γενικολόγων αφορισμών, αντί συγκεκριμένων καταγγελιών προσώπων καί πραγμάτων έτσι ώστε νά μή θίγονται οι κατεστημένοι εξουσιαστικοί μηχανισμοί καί οι εντολοδόχοι υπηρέται των, πολύ δε περισσότερον οι σκοτεινοί καί αφανείς εντολοδόται . . .
Ετσι τελικώς οι όποιες ανησυχίες διατυπωθούν "διασκεδάζονται" ως υπερβολικές καί δήθεν εκ προθέσεως καί κακεντρεχίας προερχόμενες.
Συχνά μάλιστα συμβαίνει η παρουσίασις της ειδήσεως να "σηκώνη" τόση διαστρέβλωση ώστε να κατευθύνεται η σκέψη τού κοινού πολίτη στην εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση αναζητώντας κινδύνους εκεί πού δεν υπάρχουν καί παραβλέποντας εντελώς τους πραγματικούς καί υπαρκτούς.
Τελικώς, οι μέν πρωταγωνισταί μιάς τέτοιας ειδήσεως διαφεύγουν της προσοχής καί του καταλογισμού των ευθυνών, πού αναζητούνται καί αποδίδονται σε δευτερευούσης σημασίας παράγοντες ή ακόμη καί σέ ασχέτους. Ενώ οι πραγματικές αιτίες καί σκοπιμότητες σπανίως -άν ποτέ- αποκαλύπτονται εγκαίρως εις τό ευρύ κοινό, ώστε να υπάρξη πιθανότης αποτροπής των.
Διά να έχη επιτυχία ένα σχέδιο με σαφείς αντεθνικούς ή καταστροφικούς γιά την Εθνική Οικονομία στόχους, απαιτείται κατ' αρχήν η προετοιμασία της Κοινής Γνώμης -με την ευρεία έννοια (όχι δηλ. μόνο τών απλών πολιτών καί ψηφοφόρων, αλλά καί στελεχών της κυβερνήσεως, της αντιπολιτεύσεως, της τοπικής αυτοδιοικήσεως κ.λ.π.)- ώστε αν είναι δυνατόν ολόκληρη η κοινωνία κατάλληλα παραπληροφορημένη καί αποπροσανατολισμένη να "οχυρωθη" αποτελεσματικά απέναντι στις "φωνές" των όποιων αντιεξουσιαστικών καί μή ελεγχομένων κύκλων καί ατόμων πού θα αντιληφθούν κάποια στιγμή οτι κάτι πολύ κακό συμβαίνει.
Αυτές οι κραυγές αγωνίας καί εκκλήσεις θά αποκρούονται από τήν ήδη διαμορφωμένη "κοινή γνώμη" συνεπικουρούμενη από τον ασφυκτικά ελεγχόμενο τύπο καί τηλεόραση καί βέβαια την επαγρυπνούσα καί παντοδύναμη κυβερνητική προπαγάνδα, αποτελούντες φωνές βοώσες εν τη ερήμω. κάποιων δήθεν "ακραίων περιέργων" καί φαντασμένων "υπερ-εθνικιστών καί σωβινιστών" πού βέβαια θα πρέπη να παύσουν ή καί να κυνηγηθούν διά να μή ενσπείρουν τον πανικό καί την ανησυχία στούς φιλήσυχους καί αγαθοφιλείς υπηκόους-καταναλωτές. . .
Ένα εκ των κυριοτέρων αιτίων πού ο ανθελληνικός σχεδιασμός της εκάστοτε εξουσίας στην πατρίδα μας παραμένει άγνωστος στον Ελληνικό λαό είναι καί ο παράγων -ΧΡΟΝΟΣ .
Διά να αντιληφθούμε οτι υπάρχει μακρόπνοη επιβουλή κατά τής Ελλάδος καί τού Ελληνισμού η οποία έχει σχεδιασθεί από σκοτεινά κέντρα καί εκτελείται από σημαντικό τμήμα της υποταγμένης σ' αυτά τα κέντρα πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων

Είναι χαρακτηριστική η επανειλημένη αναφορά εις τον λεγόμενο "στρατό κατοχής" δηλαδή στούς Δημοσίους υπαλλήλους καί τούς συνδικαλιστές τους, στούς διεκδικητικούς αγώνες τών οποίων αποδίδεται η δεινή οικονομική κατάσταση τής Ελλάδος.
Αυτό είναι ψευδές καί παραπλανητικό γιά δύο κυρίως λόγους πού αποδεικνύουν ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ηγεσίες τών ανθρώπων πού κυβέρνησαν την Ελλάδα τά τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον.
Πρώτον, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των δημοσίων υπαλλήλων είναι συχνότατα άτομα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από τήν πολιτική ηγεσία δηλ. τά μεγάλα κόμματα (γιά παράδειγμα, είναι γνωστό σε όλους πόσο... ανεπηρέαστη(!) από τά πολιτικά κόμματα είναι η ηγεσία της Γ.Σ.Ε.Ε.).
Δεύτερον, καί κυριώτερον, τό πρόβλημα δεν είναι οι μερικές πενταροδεκάρες αύξησης παραπάνω απ` τό κανονικό πού πετυχαίνουν οι δημ. υπάλληλοι με τίς κινητοποιήσεις τους, ούτε είναι αυτές οι κινητοποιήσεις η κύρια αιτία γιά την χαμηλή παραγωγικότητα τού Δημόσιου τομέα.
Το μείζον πρόβλημα είναι ο απίστευτα μεγάλος αριθμός τους πού πλησιάζει -άν δεν τό έχει υπερβεί- το 1.000.000 σε μία χώρα μόλις 10.000.000 κατοίκων(!) όταν η Αυστρία γιά παράδειγμα με τον ίδιο περίπου πληθυσμό έχει μόνον 300.000 δημ. υπαλλήλους, ενώ οι Η.Π.Α. μέ πληθυσμό 280.000.000 κατοίκων έχουν μόνον 750.000 δημ. υπαλλήλους!
Είναι λοιπόν τουλάχιστον παραπλανητική η αναφορά στόν περίφημο "στρατό κατοχής" όταν δηλ. γενικώς καί αορίστως καταλογίζουμε ευθύνες στούς .....φαντάρους καί δίνουμε άφεση στούς στρατηγούς καί αρχιστρατήγους πού τούς διοικούν, καί πού δεν είναι άλλοι από τούς λαοκόλακες καί λαοπλάνους βολευτές-πολιτικάντηδες, τούς μικρόνοους καί ξενόδουλους, παρά ταύτα "θεοποιημένους" ηγέτες των δύο μεγάλων κομματικών παρατάξεων τούς αρχιτέκτονες τού σημερινού κράτους τής μίζας, της αρπαχτής καί της υποτέλειας πού το χρησιμοποίησαν γιά προσωπικό καί κομματικό όφελος
δεκαετιών στην πατρίδα μας, σταδιακά, με περιόδους υφέσεων καί εντάσεων αναλόγως τών συγκυριών, θα πρέπει να εξετάσουμε ορισμένες τέτοιες πολιτικές καί τα αποτελέσματά των διαχρονικά.
Άν με αυτό το πρίσμα εξετάσουμε ορισμένα Νομοθετήματα καί διατάξεις πού κατά καιρούς εφαρμόζονται στην χώρα μας, θα διαπιστώσουμε μία επίμονη καί αγωνιώδη προσπάθεια από την πλευρά της πολιτικής-κομματικής εξουσίας να υπονομευθούν καί ακυρωθούν οι όποιες προσπάθειες γιά την οικονομική ανάπτυξη αυτού τού τόπου.
Επιγραμματικά θα αναφέρω μερικά τέτοια αντιαναπτυξιακά νομοθετήματα τα οποία θα αναπτύξουμε διεξοδικά σε μελλοντικά άρθρα, όσα δέν έχουμε ήδη εξετάσει σε προηγούμενα.
α. Την διαταγή το 1936, επί κυβερνήσεως Μεταξά, γιά την αδίστακτη καί εγκληματική (γιά τούς αγροτοκτηνοτροφικούς πληθυσμούς της Ελληνικής υπαίθρου) σφαγή εκατομμυρίων κατσικιών διά την προστασία δήθεν των δασών(!) πού οδήγησε στην οικονομική καταστροφή καί στη μετανάστευση πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων.
β. Τήν σύσταση ειδικού σώματος αστυνομεύσεως τών Ελλήνων αγροτοκτηνοτρόφων (της Αγορανομίας), τό οποίο παρά τις εξαγγελλόμενες ώς θετικές γιά τούς γεωργούς καί κτηνοτρόφους διατάξεις κατήντησε να γίνει ο εφιάλτης τής Αγροτιάς διά τής επιβολής υποχρεωτικών ανωτάτων τιμών στά Γεωργικά καί Κτηνοτροφικά προϊόντα (Δελτίον Αγορανομίας), δήθεν γιά την προστασία τών Ελλήνων καταναλωτών, τιμές όμως στις οποίες ήταν αδύνατο να συντηρηθούν οί παραγωγοί. Καί πάλι οι αγρότες καί οι κτηνοτρόφοι κατέφευγαν είτε στό δημόσιο-υπαλληλίκι, είτε στην μετανάστευση. μή αντέχοντας να διώκονται οικονομικά στην ίδια τους τη χώρα!
γ. Τόν απηνή διωγμό καί την καταστροφή της τάξεως τών Ελλήνων Βιομηχάνων, καθώς καί άλλων δημιουργών πλούτου, έτσι ώστε να μήν υπάρχη κάποια εντόπια ηγετική τάξη Ελληνικής καταγωγής καί συνειδήσεως, πού να ελέγχη καί να επαναφέρη στην τάξη τούς σήμερα -ακριβώς λόγω αυτού τού κενού- έξωθεν της Ελλάδος κατευθυνομένους καί ελεγχομένους πολιτικούς.
Ισχυρή ηγετική τάξη σε ένα έθνος με ιστορία καί παράδοση δεν μπορεί να θεωρηθή -καί γι' αυτό βέβαια δεν επιτελεί ένα τέτοιον ρόλο- το σημερινό συνονθύλευμα πού βλέπουμε, ετερόκλητων καί απάτριδων, πλουτομανών καί αρχομανών προσωπικοτήτων ατόμων αλλοτριωμένων καί "περαστικών".
Ισχυρή ηγετική τάξη ενός έθνους μπορούν να αποτελέσουν μόνον οί άνθρωποι πού ωφείλουν την όποια δύναμή τους στον λαό καί στόν τόπο από τον οποίο την παίρνουν. Ανθρώπων με συνείδηση καί επίγνωση ότι την δύναμή τους αυτή δεν την απέκτησαν μόνον χάρις στις δικές τους ικανότητες αλλά, πρώτα καί κύρια χάρη στις δυνατότητες πού τούς προσέφερε καί τούς προσφέρει η χώρα τους καί ο λαός της.
Μία τέτοια εθνική ηγετική τάξη, δηλαδή μία εξ' Ελλήνων αποτελούμενη "αριστοκρατία", είναι απαραίτητη προκειμένου να υποστηρίζονται καί να προωθούνται στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα καί στις διοικητικές θέσεις εκείνοι οι άνθρωποι καί ομάδες πού προέρχονται από αυτόν τον λαό καί των οποίων τα συμφέροντα προάγονται καί διασφαλίζονται, μακροχρόνια, όταν καί ο λαός αυτός ευημερεί.
Τότε καί η πολιτική ηγεσία, έχοντας την υλική καί ηθική υποστήριξη από αυτήν την εντόπια Ελληνική "άρχουσα τάξη" θα έχη την θέληση καί την ικανότητα να αμύνεται αποτελεσματικά στις μεθοδεύσεις πού βλάπτουν τα συμφέροντα της χώρας καί του λαού της.
Δεν πρέπει λοιπόν να μας ξενίζει ούτε να μάς σοκάρει η ευκολία με την οποία οι πολιτικοί μας υποκύπτουν στις όποιες άνομες επιδιώξεις καί αλλότρια συμφέροντα, αφού οι "πιέσεις" (δηλ. προσφορές προς εξαγοράν που συνήθως συνιστούν προδοσία κατά τού Ελληνικού λαού) τις οποίες δέχονται προέρχονται μόνο από οργανωμένα συμφέροντα άλλων χωρών καί από μή Έλληνες, σχεδόν πάντα δε καί από ορκισμένους εχθρούς -ιδεολογικά- της Ελλάδος καί τού Ελληνισμού.

 

δ. Τήν διά νόμου απαγόρευση παραγωγής αυτοκινήτων εις την Ελλάδα από Έλληνας, (περίπτωσις αυτοκινητο-βιομηχανίας ΝΑΜΚΟ - ΕΛΛΑΣ).
ε Την απαγόρευση εκμεταλλεύσεως των Ελληνικών πετρελαίων, καθώς καί παραγωγής ελαφρού καί βαρέως οπλισμού από Έλληνας, (περίπτωσις της εταιρείας ΧΡΩΠΕΙ καί τού πρώην βιομηχάνου Σωτηρίου Α. Σοφιανόπουλου).
ζ. Την μέχρι πρό ολίγων ετών απαγόρευση της καλλιέργειας τής σόγιας στην Ελλάδα.
η. Τήν δημιουργία Καζίνων σέ πολλά σημεία τής χώρας τα οποία εξαπατώντας τούς πολίτες, δημιουργούν αμέτρητα οικογενειακά καί ατομικά δράματα, διαβάλλουν τη νεολαία διδάσκοντας ψευδέστατα την δυνατότητα γιά εύκολο καί γρήγορο πλουτισμό (ενώ στην πραγματικότητα πλουτίζουν μόνο τα ίδια εις βάρος των πελατών τους), αντί της δημιουργικής καί ενίοτε επίμοχθης εργασίας στίς βιβλιοθήκες καί στα διδακτήρια, και την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, γαλουχώντας τούς νέους στην μαλθακότητα, την τρυφιλή ζωή καί την παθητικότητα.
Επίσης, είναι ψευδές οτι τά Καζίνα φέρνουν συνάλλαγμα στη χώρα διότι κατά βάσιν δουλεύουν μέ εντόπιους παρά με τουρίστας, αρπάζοντας τα χρήματα καί τίς περιουσίες τών αφελών και ανοήτων αυτών Ελλήνων καί Ελληνίδων πολιτών, αποστερώντας από την Ελλάδα τα αναγκαία αυτά κεφάλαια τα οποία άλλως θα εξοδεύοντο μέσα στη χώρα (καί μέρος τών οποίων θα επενδύετο), ενώ τώρα φεύγουν στό εξωτερικό αφού έχουν τα περισσότερα ξεπουληθεί σέ ξένους.
θ. Τήν παράδοση των μεταλλείων χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής στον "φιλοσκοπιανό" σιωνιστή George Soros γιά να μετατραπεί η περιοχή σε σφηκοφωλιά καί ορμητήριο πρακτόρων καί αυτονομιστών και η ιερή και δυστυχώς ελάχιστα αξιοποιηθήσα τουριστικώς πατρίς του Αριστοτέλη (τα αρχαία Στάγειρα) σε μια τεράστια χαβούζα θανατηφόρων κυανυούχων αποβλήτων. Η τουριστική αξιοποιήση της περιοχής όμως θα μπορούσε να προσφέρη όχι μόνο περισσότερες και μονιμότερες θέσεις εργασίας από τις λαϊκίστικα διαφημιζόμενες -και πάντως προσωρινές- της ΤVX Gold, αλλά πρωτίστως ιδανικές συνθήκες διαβιώσεως για τους κατοίκους της πανέμορφης Ολυμπιάδος και ένα κόσμημα για την Ελλάδα και τον κόσμο που θα ακτινοβολή το πνεύμα του και την φιλοσοφία του αρχαίου μας φιλοσόφου. Γιά τους κενόδοξους όμως πολιτικάντηδες προέχουν τα κέρδη και τα συμφέροντα των πολυεθνικών.
ι. Τις απαράδεκτα χαμηλές ποσοστώσεις πού εδέχθησαν από τα διευθυντήρια της Ε.Ε. σε βασικά προϊόντα -όπως το γάλα- πού τιμωρούν τούς Έλληνες παραγωγούς γιά το "έγκλημα" της αυξήσεως της παραγωγικότητός τους (πάνω από 5,5 δις δραχμές πλήρωσαν μόνον οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί ώς πρόστιμο στην Ε.Ε. πέρυσι επειδή υπερέβησαν την επιτρεπόμενη ποσότητα παραγωγής, δηλ. την ποσόστωση), όταν μόλις 40% τού γάλατος πού καταναλώνουμε παράγεται στην Ελλάδα καί αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε τεράστια ποσά σε πολύτιμο συνάλλαγμα γιά εισαγωγές γαλατοκομικών προϊόντων από τις γαλατοπαραγωγές χώρες της Ε.Ε.! Μέ άλλα λόγια μας υποχρεώνουν μέσω των ποσοστώσεων να μήν παράγουμε, καί μας καταδικάζουν νά είμαστε εσαεί ελλειματικοί σε βασικά προϊόντα, τα οποία βέβαια κατόπιν προθύμως καί με το αζημίωτο μας εξάγουν! (βλέπε τεύχος Νο. 7, σελ. 26-28).
κ. Τα "Υποκειμενικά -καί ψευδεπιγράφως ονοματιζόμενα Αντικειμενικά- Κριτήρια Φορολογίας τού Εισοδήματος" πού ουσιαστικά καταργούν από την Νομοθεσία τήν πτώχευση καί από την οικονομική δραστηριότητα την πιθανότητα νά μην παρουσιάζει πάντα κέρδη μιά επιχείρηση, αφού διά τού θεοπάλαβου αυτού συστήματος δεν αποδέχεται η φορολογική αρχή στην Ελλάδα οτι μιά επιχείρηση μπορεί κάποτε να παρουσιάσει ζημία(!!!) ή έστω λιγώτερα κέρδη από τα ....αντικειμενικώς υπολογισθέντα στο γραφείο τού όποιου αγράμματου ή ανεγκέφαλου υπουργίσκου! Ουσιαστικά στην Ελλάδα έχουμε καταργήσει καί τα επίσημα λογιστικά Βιβλία πού τηρούν οι επιχειρήσεις καί βάση τών οποίων καί μόνον μπορεί νά εξαχθεί το κέρδος ή η ζημία μιάς επιχείρησης ώστε νά φορολογηθή αυτή σύμφωνα με τό εισόδημά της όπως ορίζει καί το Σύνταγμα της Ελλάδος, καί όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο, καί όχι σύμφωνα με τις ατελείωτες "ανάγκες" ή επιθυμίες τού Δημοσίου. . . (βλέπε τεύχη Νο. 5 & 6 -Περί Υποκειμενικών-"Αντικειμενικών" Κριτιρίων Φορολογίας Εισοδήματος).
Εις τό ένθετο τού παρόντος τεύχους τού περιοδικού μας παρουσιάζουμε συνοπτικώς τον νόμο 1083 της 30-10-1980 καί την απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 289/3 της 30-10-1980 αναλύοντάς τον με τις λεπτομέρειες καί τα παρασκήνιά του, διότι έτσι καταδεικνύεται οτι κάθε άλλο παρά περί λάθους ή ανικανότητος πρόκειται των "Ελλήνων" πολιτικών πού ενομοθέτησαν αυτόν τον νόμο, έναν νόμο διά τού οποίου επεβλήθει στίς τράπεζες επί δεκαέξι συνεχή χρόνια αυτό το αισχρό σύστημα τής υπερτοκογλυφίας πού διέλυσε κυριολεκτικά την παραγωγική βάση τής Ελληνικής οικονομίας.

ΠΟΙΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ;
Η οικονομική καί κοινωνική κατάπτωση της σημερινής Ελλάδος δεν οφείλεται ούτε σε φυσιολογική φθορά ούτε είναι αποτέλεσμα ενδογενών αιτίων της Ελληνικής κοινωνίας.
Είναι αντίθετα το φυσικό επακόλουθο της αλώσεως της χώρας εκ των έσω, δηλ. του ελέγχου της πολιτικής εξουσίας της χώρας από επαγγελματίες συνειδητούς ανθέλληνες καθώς και από "εντολοδόχους", ανθρώπους δίχως αίσθηση ευθύνης, ανθρώπους βυθισμένους στην άγνοια καί τις μικρόψυχες όσο καί μάταιες προσωπικές επιδιώξεις, πού όχι μόνον στερούνται εθνικής συνειδήσεως και χρέους ως ηγέται της Ελλάδος, αλλά καί είναι πάντα πρόθυμοι προς ενδοτισμό καί κάθε είδους υποχωρήσεις όταν δουλοπρεπώς καί αδίστακτα εκτελούν τας "άνωθεν εντολάς", ή εφαρμόζουν την "κομματική" γραμμή, όσο κι' άν αυτές βλάπτουν τα συμφέροντα καί τα δίκαια των Ελλήνων πολιτών καί υποθηκεύουν το μέλλον της Ελλάδος.
Η εντός πλαισίου παρατιθέμενη δήλωση-ομολογία τού πρών υπουργού των εξωτερικών τών Η.Π.Α. εβραίο-σιωνιστού Χένρι Κίσσιγκερ, αδιανόητη γιά να λέγεται από άνθρωπο μή εγκλεισμένο ακόμη σε κάποιο σωφρονιστικό ίδρυμα- αφού ξεκάθαρα προτείνει την Εθνοκτονία τών Ελλήνων ώς ορθή εξωτερική πολιτική της Αμερικής στην περιοχή μας-, θα έπρεπε να είχε προκαλέση την άμμεση καί εντονώτατη αντίδραση τού επισήμου Ελληνικού κράτους, με μηνύσεις πρός τον ίδιο, καί διαμαρτυρίες προς όλους τούς διεθνείς ανθρωπιστικούς καί άλλους οργανισμούς καί οργανώσεις, ούτως ώστε ο θρασύτατος αυτός ανθέλλην να αναγκασθή να ζητήσει από τούς Έλληνας συγγνώμη, καί να ανακαλέσει έστω καί υποχρεωτικώς την ρατσιστική καί μισαλλόδοξη αυτή δήλωση, αλλά καί διά να καταδειχθή διεθνώς ο σκοτεινός καί υπονομευτικός διά τον ανθρώπινο πολιτισμό ρόλος τού Διεθνούς Σιωνισμού.
Αναφέρομαι φυσικά στον πανταχόθεν βαλλόμενο Ελληνικό οικουμενικό πολιτισμό, αυτόν πού εκπηγάζει από τις ακατάβλητες καί πανανθρώπινες αξίες τού Ελληνισμού, αξίες πού βέβαια δεν είναι αποδεκτές από το αντίπαλο Θεοκρατικό Σιωνιστικό ιδεολόγημα της τυφλής υποταγής σε μία εκ Θεού δωσμένη εξουσία τού γνωστού "εκλεκτού" λαού. Είναι όμως το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όντως Ελληνικό; Μήπως ήλθε η ώρα, πρίν να είναι αργά, εμείς οι απλοί πολίται αυτής τη χώρας να βγούμε επι τέλους ο καθ' ένας από το καβούκι του καί από την καταναλωτική μακαριότητα στην οποία τόσο έντεχνα προσπαθούν να μάς βυθίσουν;
Tέλλος Ευρύτου

"Ο Ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος καί γι` αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, γιά να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας γιά μας, γιά την πολιτική των Η.Π.Α."
(Χένρι Κίσσιγκερ -Σεπτέμβριος 1974- Απόσπασμα ομιλίας του από τη βράβευσή του από προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου των Η.Π.Α. στην Ουάσιγκτον)

     
 
[ Πίσω ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 11ον]