ΟΙ ΤΡΕΛΛΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΑ . . .ΒΟΟΕΙΔΗ

(Πώς οι θρασείς καί αδικομήχανοι άρπαγες της Ε.Ο.Κ., μέ τήν ανοχή ανικάνων ή εξαγορασμένων εκπροσώπων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταληστεύουν τούς εναπομείναντες Έλληνες κτηνοτρόφους καί κερδοσκοπούν είς βάρος της υγείας τών Ελλήνων καταναλωτών.)

 

Οί Αγελάδες της Ευρώπης μπορεί να "τρελλάθηκαν", Οί Ευρωπαίοι όμως θά τρελλάνουν τελικά εμάς αφού η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια πού έχει προσβάλλει πρόσφατα τις αγελάδες τους, φαίνεται να έχη προσβάλλει καί τούς Έλληνες αρμοδίους πού πληρώνονται αδρά όχι γιά να κάνουν τις διακοπές στις Βρυξέλλες καί να "πουλάνε μούρη" αλλά γιά να διαφυλάττουν τα συμφέροντα καί τα δίκαια τού Ελληνικού λαού καί της Ελλάδος πού, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω, κατάφορα καί θρασύτατα παραβιάζονται.
Διότι η συμπεριφορά τών εκπροσώπων τής χώρας μας οι οποίοι εδέχθησαν αδιαμαρτύρητα τις νέες κυριολεκτικά απίστευτες οδηγίες της Ε. Ενώσεως σχετικά με τις εξαγωγές από τήν Ε.Ο.Κ. πρός την Ελλάδα φρέσκου, παστεριωμένου(!) γάλακτος, μόνο φυσιολογική δεν μπορεί να χαρακτηρισθή. Σέ σημείο πού ειλικρινά μας κάνει να αναρωτιόμαστε εάν πρόκειται γιά υγειείς (πνευματικά), σκεπτόμενους ανθρώπους ή γιά προσβεβλημένα από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια . . .βοοειδή!
Ας μπούμε όμως στό θέμα μας.
Η νομοθεσία πού ισχύει μέχρι σήμερα στήν Ελλάδα σχετικά μέ το παστεριωμένο γάλα (καί πού είναι σύμφωνη μέ τίς αντίστοιχες τών άλλων χωρών μελών) έχει ώς εξής:
". . . Τό παστεριωμένο γάλα διατηρείται σέ θερμοκρασία 4 έως 6 C. Ό χρόνος συντηρήσεως, πού καθορίζεται μέ ευθύνη τού παρασκευαστή, δέν μπορεί νά υπερβαίνη τίς τέσσερις (4) ημέρες συμπεριλαμβανομένης καί της ημερομηνίας παστεριώσεως. Η ημερομηνία παστεριώσεως τού γάλατος καί η ημερομηνία μέχρι τήν οποία θά πρέπει νά καταναλωθή τό γάλα αναγράφονται υποχρεωτικά σέ εμφανές σημείο τού περιέκτη καί μέ ευδιάκριτους χαρακτήρες".
Μέ βάση λοιπόν τήν Ελληνική νομοθεσία, αλλά καί τήν κοινή λογική, οί παραγωγοί φρέσκου, παστεριωμένου γάλακτος της χώρας μας ποτέ δεν πίστευαν ότι θα αντιμετώπιζαν ανταγωνισμό από εισαγωγές από την Ε.Ο.Κ., διότι λόγω τών μεγάλων αποστάσεων καί της μικρής σχετικά διάρκειας ζωής τού παστεριωμένου γάλακτος (3-4 ημέρες) αυτό ήτο φύσει αδύνατον.
Αυτό πού δεν υπελόγισαν οι παραγωγοί μας καί πού δυστυχώς δέν υποπτεύονται οι περισσότεροι Έλληνες είναι η θρασύτητα καί ανεξάντλητη αρπακτική διάθεση των Ευρωπαίων εταίρων μας πού, έχοντες την δύναμη, δέν διστάζουν να προτάσσουν καί τις πιό απαράδεκτες απαιτήσεις με τον κυνισμό καί την ψυχρότητα πού μόνο στην βαρβαρική καταγωγή τους, τους παραπέμπει.
Είναι όμως ακόμη πιό επικίνδυνη η φυσιολογική εντύπωση κάθε αγαθού πολίτου ή επαγγελματία παραγωγού αυτής της χώρας οτι οι διορισμένοι κομματικοί υπάλληλοι αυτού τού κράτους στην Ε.Ο.Κ. θα υπερασπισθούν πράγματι με τρόπο σθεναρό καί αποφασιστικό τα συμφέροντά του, όταν αυτά συγκρούονται με τα συμφέροντα άλλων Ευρωπαικών κρατών.
Τό καθεστώς τών ποσοστώσεων στη παραγωγή αγελαδινού γάλατος, δηλ. η τιμωρία τού Έλληνα παραγωγού πού θα παράγη περισσότερη ποσότητα γάλατος από την επιτρεπόμενη διά της επιβολής ανάλογου χρηματικού προστίμου, εκτός τού ότι έχει κοστίσει στους Έλληνες γαλακτοπαραγωγούς γιά την περίοδο 1994/95, περίπου 1.25 Δίς δρχ., (ενώ γιά την περίοδο 1995/96 θά φθάσει τά 4.5 Δίς δρχ.!) έχει επίσης καθηλώσει την παραγωγή τού βασικού καί ζωτικής σημασίας αυτού προϊόντος διαιωνίζοντας την σοβαρή ελλειματικότητά μας σε γάλα (ή εντόπια παραγωγή γάλατος καλύπτει μόλις το 40% των αναγκών της χώρας μας), καταδικάζοντας την Ελλάδα σε μόνιμη συναλλαγματική αιμορραγία, (Τό 1994 δαπανήσαμε 140 Δίς δρχ. σέ συνάλλαγμα γιά εισαγωγές γαλακτοκομικών προιόντων) καί τον κλάδο της αγροτο-κτηνοτροφίας στη χώρα μας σε

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΩΝ 12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ετήσια Κατανάλωση ανά κάτοικο Νωπών Γαλακτ/κών(αφορά κυρίως τό εμφιαλω-μένο παστερ. γάλα)
Ποσόστωση: Εγγυημένη μεγίστη εθνική ποσότης αγελαδινού γάλατος πού ίσχυε γιά τή περίοδο 1994/95.
Ανά Κάτοικο Σύνολον χώρας
ΕΛΛΑΣ 10.200.000 61 Κιλά 61 Κιλά 626.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ
ΒΕΛΓΙΟ 10.000.000 87 Κιλά 307Κιλά 3.066.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΑΝΙΑ 5.200.000 109 Κιλά 857Κιλά 4.455.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 80.300.000 91Κιλά 346 Κιλά 27.765.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ 39.100.000 126 Κιλά 133 Κιλά 5.200.000 Κιλά ΛΙΓΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΑ 57.200.000 98 Κιλά 413 Κιλά 23.637.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3.500.000 195 Κιλά 1.500 Κιλά 5.234.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΑ 57.800.000 61 Κιλά 160 Κιλά 9.212.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΛΟΥΞΕΜΒ 400.000 87 Κιλά 670 Κιλά 268.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 15.200.000 127 Κιλά 723 Κιλά 10.983.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΡΤΟΓΑΛ 9.900.000 100 Κιλά 182 Κιλά 1.805.000 Κιλά ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΑ 57.700.000 134 Κιλά 247 Κιλά 14.247.000 Κιλά ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΗ

υπανάπτυξη μέ τεράστιες επιπτώσεις, οικονομικές καί κοινωνικές.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι ποσοστώσεις στό γάλα επεβλήθησαν σέ όλα τα κράτη μέλη λόγω του προβλήματος των αδιαθέτων αποθεμάτων γαλακτοκομικών προϊόντων τών μεγάλων καί έντονα πλεονασματικών γαλακτοπαραγωγικών χωρών της Ε.Ο.Κ (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Δανία, καί Βέλγιο), πού δέν μπορούσε να εξαχθή καί πού εδημιουργήθη από τήν υπερπαραγωγή γάλατος απ` αυτές τις χώρες.
Τό πρόβλημα όμως καί η κατάφορη αδικία πού γίνεται κατά τής Ελλάδος είναι ότι ενώ είμαστε η μόνη χώρα στήν Ε.Ο.Κ. πού είναι έντονα ελλειματική σε γάλα (ενώ όλες οι άλλες είναι όχι μόνον αυτάρκεις αλλά καί έντονα πλεονασματικές! -εκτός από τήν Ισπανία πού είναι λίγο πλεονασματική), καί επομένως η μόνη χώρα στήν Κοινότητα πού δέν έχει συμβάλλει καθόλου μα καθόλου στην δημιουργία τού προβλήματος της αποθεματοποιήσεως, είμαστε εκείνη η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι σκληρότερες ποσοστώσεις έτσι ώστε να μήν καλύπτουμε ούτε το μισό από όσο χρειαζόμαστε γιά να καλύψουμε την εγχώρια ζήτηση.
Όπως παρατηρούμε από τόν παραπάνω πίνακα, το Βέλγιο, με πληθυσμό όσο καί ή Ελλάδα περίπου, έχει εγγυημένη μέγιστη εθνική ποσότητα αγελαδινού γάλατος, δηλ. ποσόστωση, 3,066 εκατομ. τόνους ή 307 κιλά ανά κάτοικο, τη στιγμή πού η κατανάλωση γάλατος στή χώρα αυτή είναι μόλις 87 κιλά ανά κάτοικο!
Τό ίδιο λιγότερο ή περισσότερο ισχύει καί γιά τίς υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. πλήν φυσικά . . . της Ελλάδος.
Γιά τό "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης έχει δοθεί τό απίστευτα χαμηλό ποσόν τών 0,626 εκατ. τόνων ή 61 κιλά ανά κάτοικο τό οποίο καί καταναλώνεται μέχρι καί τής τελευταίας σταγόνας, ενώ γιά νά καλυφθή ή ζήτηση (η κατά κεφαλή κατανάλωση γάλακτος κάθε τύπου στή χώρα μας ανέρχεται σέ 97,5 κιλά τό χρόνο) καταφεύγει αναγκαστικά ο Έλληνας καταναλωτής στά εβαπορέ καί τά άλλα μακράς διαρκείας γάλατα πού βέβαια εισάγονται από τίς υπόλοιπες χώρες τής Ε.Ε. γιά να πλουτίζουν εκείνες καί νά φτωχαίνουμε εμείς.
Αυτό όμως πού θά πρέπει νά καταλάβουν όλοι καί κυρίως οι υπουργοί μας πού συμμετέχουν στήν λήψη αυτών τών αποφάσεων είναι ότι ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ έχουμε τό δικαίωμα νά καταναλώνουμε μόνο εγχώριας παραγωγής παστεριωμένο εμφιαλωμένο γάλα καί σέ ποσότητα τουλάχιστο ίση μέ εκείνη πού καταναλώνει ετησίως ο μέσος κάτοικος τής Ε.Ε. (101 κιλά της Ε.Ε. τών 12, ή 121 κιλά τής Ε.Ε. τών 15).
Η Ελλάς δηλαδή θά πρέπει νά έχη εγγυημένη εθνική ποσότητα αγελαδινού γάλατος τουλάχιστον 1,030 εκατομ. τόνους, δηλαδή 101 κιλά ανά κάτοικο.
Είναι απαράδεκτο χώρες μέ τόν μισό πληθυσμό τής Ελλάδος (Δανία, Ιρλανδία) νά έχουν ποσόστωση παραγωγής 7 καί 8 φορές μεγαλύτερες από τή χώρα μας!
Γιά τό θέμα αυτό θά έπρέπε νά δίνεται από τίς Ελληνικές κυβερνήσεις καί συγκεκριμένα από τούς αρμόδιους υπουργούς καί υφυπουργούς, εάν ενδιαφέρονταν πραγματικά γιά τό καλό τού τόπου, μάχη μέχρις εσχάτων ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΤΤΑΣ λόγω τών καταλυτικών επιπτώσεων τού συγκεκριμένου μέτρου στήν Ελληνική οικονομία καί κοινωνία, αλλά καί διότι όπως θά δούμε οι προθέσεις τών Ευρωπαϊκών διευθυντηρίων έναντι τής χώρας μας είναι, ώς πρός τό θέμα αυτό, όχι απλώς άδικες αλλά εξωφρενικές!
Αντί αυτού όμως διαπιστώνουμε στή στάση τών ριψάσπιδων αρμοδίων εκπροσώπων μας στήν Ε.Ε. μόνο ενδοτικότητα καί φυγομαχία, ενθαρρύνοντας έτσι είς τόν μέγιστο βαθμό τήν αδιαλλαξία τών Ευρωπαίων.
Όταν ο πρώην υπουργός Γεωργίας Γεώργιος Μωραΐτης υπέβαλλε συνεχώς αιτήματα αυξήσεως τής ποσοστώσεως, η Επιτροπή προέβαλε τό γελοίο επιχείρημα ότι τότε θά ζητήσουν καί οί υπόλοιποι! Δηλαδή αυτοί πού παράγουν από 7 έως 30 φορές περισσότερο από τήν Ελλάδα, καί από 2 έως 8 περίπου φορές τήν ποσότητα πού καταναλώνουν οί ίδιοι μέσα στή χώρα τους!
Όσο γιά τόν νύν Υπουργό μας τόν κ. Στέφανο Τζουμάκα, πώς νά εξηγήσουμε τήν παταγώδη αποτυχία πού μάς επεφύλαξε όταν παρά τό γεγονός ότι καί ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι οι διαπραγματεύσεις τών υπουργών Γεωργίας τής Ευρώπης γιά τό θέμα τών "τρελλών αγελάδων" αποτελούσαν μιά πρώτης τάξεως ευκαιρία γιά τήν ικανοποίηση τού Ελληνικού αιτήματος τής αύξησης τής εθνικής ποσοστώσεως παραγωγής στό αγελαδινό γάλα, επέστρεψε γιά άλλη μιά φορά μέ άδεια χέρια;
Τήν ίδια ώρα δηλαδή πού η κοινοτική αλληλεγγύη καί εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές μοιράζονταν αφειδώς στούς Βρετανούς, Ολλανδούς, Βέλγους, Γάλλους, Γερμανούς καί άλλους κτηνοτρόφους τών κρατών - μελών, η χώρα μας δέν μπόρεσε ούτε στό θέμα αυτό, πού είναι κυριολεκτικά ανάσα ζωής γιά τήν Ελληνική αγελαδοτροφία καί γαλακτοκομία νά πείση!

Έμμεσα λοιπόν, μέσω τών βαρέων χρηματικών προστίμων, μάς απαγορεύουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να γίνουμε κι` εμείς αυτάρκεις σ` ένα βασικό είδος διατροφής (χωρίς φρέσκο γάλα δέν μπορούμε να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας), κάτι πού είναι αντίθετο καί με τις ιδρυτικές διακυρήξεις καί αρχές τής Κοινότητος, επιτυγχάνοντας έτσι καί την πώληση τών πλεονασμάτων τους σέ γαλακτοκομικά προϊόντα στην εξαναγκαστικώς πλέον ελλειματική Ελλάδα (τό 96.5% από την ποσότητα γαλακτοκομικών προϊόντων πού εισαγάγαμε το 1994 προερχόταν από χώρες μέλη της Ε.Ε.), αλλά ακόμη περισσότερο συντηρώντας την πλεονασματικότητά τους σε κρέας-γάλα-τυρί, κάτι πού αποδίδει απίστευτα οφέλη στις χώρες αυτές.
Στήν άλλη αυτή αδίστακτη καταλήστευση της χώρας μας μέσω τών ποσοστώσεων τού αγελαδινού γάλακτος θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενο άρθρο.
Δέν μπορεί όμως να διανοηθή κάποιος εύκολα τά τεράστια συμφέροντα πού κρύβονται πίσω από αυτήν την ιστορία καί επομένως το μέγεθος της ολιγωρίας τών υμετέρων υπευθήνων πού "επέτυχαν" να καταντήσουν την Ελλάδα σκουπιδότοπο της Ευρώπης!
Πρός το παρόν επισημαίνουμε απλώς την ζωτική ανάγκη των Ευρωπαίων να εξαγάγουν τίς αποθεματοποιημένες μεγάλες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων.
Είναι λοιπόν προφανείς οι λόγοι πού ώθησαν τούς εταίρους μας, καί περισσότερο ορισμένους εξ`αυτών, να προσπαθήσουν -σάν νά μήν έφθαναν όλα τά άλλα- να μας επιβάλλουν τίς εισαγωγές από τίς χώρες τους ακόμη καί τού παστεριωμένου εμφιαλωμένου γάλακτος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ !!! (Μιά ιδιότυπη δικτατορία . . .Ευρωπαϊκών προδιαγραφών!)
Όταν οί 11 από τίς 12 χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν καί συμφωνούν ότι πρέπει νά πάρουν κάποια μέτρα περιορισμού τής παραγωγής αγελαδινού γάλατος στίς χώρες τους, μήπως μπορέσουν καί ξεφορτωθούν κάποτε τά συσσωρευμένα απούλητα "βουνά" από βούτυρο, γάλα σέ σκόνη, κίτρινα τυριά κ.λ.π., χωρίς όμως καί νά πάψουν νά είναι πλεονασματικές, (γιατί η αλεπού θέλει καί τή κοιλιά της χορτάτη αλλά καί τήν πίτα άθικτη) χωρίς κάν νά σταματήσουν νά επιδοτούν τήν κτηνοτροφία τους, ακόμη καί όταν τό προϊόν δέν μπορεί νά πουληθή καί αποθεματοποιείται (όπως είδαμε καί οί έντεκα αυτές χώρες έχουν εγγυημένες εθνικές ποσότητες αγελαδινού γάλατος αρκετά ανώτερες τού σημείου αυτάρκειας), τί κάνουν;
Απλούστατα, ψάχνουν να βρούν αγορές γιά τά απούλητα γαλακτοκομικά προϊόντα τους.
Η πρώτη καί πλέον συμφέρουσα επιλογή δέν θα μπορούσε να ήταν άλλη από την . . .Ελλάδα!
Μία χώρα στήν οποία ή κτηνοτροφία είναι αρκετά περιορισμένη, (η πολιτική Καραμανλή είχε καταφέρει νά ξεριζώση τόν παραγωγικό καί δημιουργικό αγρότη ή κτηνοτρόφο τής πλούσιας Ελληνικής υπαίθρου στέλνοντάς τον είτε σκλάβο στά κάτεργα τής Δύσης ή δημόσιο υπάλληλο καί ψηφοφόρο, δηλ. μή παραγωγικό άτομο, στήν Αθήνα) μέ τίς τεράστιες ανάγκες γιά εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, καί κυρίως μιά αγορά η οποία σάν χώρα μέλος τής ΕΟΚ "υποχρεούται" νά εισάγη από τίς χώρες τής Ε.Ε. αντί από άλλες ανταγωνίστριες, άν υπάρχουν.
Δέν χρειάζεται βέβαια νά επισημάνουμε ότι όσο περισσότερο συρρικνώνεται ή κτηνοτροφία στην Ελλάδα τόσο περισσότερο ευνοούνται οι οικονομίες τών υπόλοιπων 11.
Ένα τελευταίο δέ προτέρημα της επιλογής της χώρας μας γιά τόν αγαθοεργή αυτόν στόχο θά πρέπει νά είναι καί η βεβαιότητα από τήν πλευρά τών Ευρωπαίων γιά τήν άνευ σημαντικών αντιδράσεων αποδοχή τής μεθόδευσης αυτής από τίς "Ελληνικές" κυβερνήσεις . . .
Ας δούμε λοιπόν τί αποφάσισαν καί διέταξαν οί 11 γιά τήν χώρα μας.
Αναφέρεται κατά λέξη σέ σχετική οδηγία τού συμβουλίου της Ε.Ε. πού βέβαια αφορά . . .ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
". . .Η Ελληνική δημοκρατία έχει το δικαίωμα να υποβάλλη το παστεριωμάνο γάλα πού προέρχεται από άλλο κράτος - μέλος σέ δεύτερη παστερίωση πρίν από τή διάθεσή του στήν αγορά".
Μέ άλλα λόγια οί Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί έχουν το "δικαίωμα" να . . .αυτοκτονήσουν (επαγγελματικά), καί οι Έλληνες καταναλωτές καί τά παιδιά μας έχουμε τό "δικαίωμα" να πίνουμε μπαγιάτικο γάλα διπλο-επεξεργασμένο (δηλ. ένα βιομηχανικό προϊόν) αντί το φρέσκο φυσικό γαλατάκι πού θά πίνουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες!
Καί επειδή οι περισσότεροι καταναλωτές διαβάζουν τίς ημερομηνίες παραγωγής καί λήξεως τών . . . φρέσκων προϊόντων, δεν αναφέρει, η εν λόγω οδηγία, ώς θά ώφειλε, καθόλου τό χρονικό διάστημα πού θά μπορεί νά κυκλοφορή το διπλοπαστεριωμένο γάλα στήν αγορά!
Αυτήν λοιπόν τήν εσκεμμένη, κατά τη γνώμη μου, ασάφεια τού χρόνου κυκλοφορίας ήλθε να διευκρινήση άλλη οδηγία τού Συμβουλίου της Ε.Ε. πού καί πάλι βέβαια αφορά . . .ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η οδηγία αυτή αναφέρει:
". . . Γιά λόγους ελέγχου, ό ασκών τήν εκμετάλλευση ή ο διαχειριστής της εγκαταστάσεως πρέπει νά αναγράφη εμφανώς καί κατά τρόπο ευανάγνωστο, επάνω στήν πρώτη συσκευασία τού θερμικά επεξεργασμένου γάλατος καί τών προϊόντων μέ βάση τό γάλα σέ υγρή μορφή . . . -κάθε ευκρινή ή κωδικοποιημένη ένδειξη, πού επιτρέπει τόν προσδιορισμό της ημερομηνίας της τελευταίας θερμικής επεξεργασίας . . .-Ωστόσο, είναι δυνατόν οι ενδείξεις αυτές να μήν εμφανίζονται στίς γυάλινες φιάλες πού προορίζονται να επαναχρησιμοποιηθούν. . ."
Αυτό λοιπόν πού θά πρέπει να αναγράφεται "εμφανώς καί κατά τρόπον ευανάγνωστον" θά είναι ή κωδικοποιημένο οπότε δέν θα μπορεί να αναγνωσθή(!!!), ή προαιρετικό (εφόσον θά είναι συσκευασμένο σέ γυάλινη φιάλη) οπότε δέν θά υπάρχη!!! Σάν αποτέλεσμα δηλαδή ο καταναλωτής θά είναι αναγκασμένος νά αγοράζη παστεριωμένο γάλα χωρίς να ξέρη πόσο χρόνο θά είναι αυτό αποθηκευμένο στό εμπορικό κατάστημα, κάτι πού βέβαια θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία τού καταναλωτού.
Διαβάζοντας κάποιος αυτές τις οδηγίες τού Συμβουλίου τής Ε.Ε. πραγματικά δέν ξέρει τί νά συμπεράνη! Είναι οί "κουτόφραγκοι" πού έγιναν έξυπνοι, είναι οί Έλληνες πού έγιναν πιό κουτοί κι` απ` τούς "κουτόφραγκους" ... ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο;
Εμείς πάντως θέλουμε να πιστεύουμε ότι δέν θά βρεθούν, αλλά κι` άν βρεθούν, δέν θά τολμήσουν οί σύγχρονοι Εφιάλτες νά εφαρμόσουν αυτή τήν ξενόφερτη καί εξευτελιστική γιά την χώρα μας νομοθεσία, πού εάν τυχόν εφαρμοσθεί, θα δώση την χαριστική βολή στόν τόσο μεγάλης εθνικής σημασίας κλάδο της βοοτροφίας, αλλά καί θά θέση σέ μεγάλο κίνδυνο την υγεία τών Ελλήνων καταναλωτών.
Οί αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδος θά πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τήν Ελληνική νομοθεσία, η οποία καταστρατηγείται βάναυσα καί θρασύτατα από τις δύο οδηγίες τής Ε.Ο.Κ. πού περιγράψαμε.

ΤΕΛΛΟΣ ΕΥΡΥΤΟΥ

   
 
[ Πίσω ΟIΚΟΝΟΜΙΑ ][ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 7ον ]