ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε ένα σημαντικό γεγονός, που σημαδεύει την πορεία του κινήματος επανελληνίσεως στην χώρα μας.
Η Εταιρεία Ελλήνων "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ", πραγματοποιεί ένα μεγάλο βήμα και πλέον εξελίχθη από ομάδα Ελλήνων σε κοινότητα Ελλήνων.
Σε αυτούς τους παρακμιακούς καιρούς, που κάθε αξία έχει είτε κατακερματιστεί ή εκφυλιστεί, εμείς ως Έλληνες αντιδρούμε όχι τυφλά ούτε απερίσκεπτα.
Διαπιστώνουμε ότι η μόνη αντίδρασις που μπορεί να επιφέρη αποτέλεσμα, μακροχρόνια μεν οριστικά δε, αποτελεί η ίδρυσις κοινοτήτων, όπου εκεί οι εν δυνάμει πολίτες αλλά κυρίως οι πολίτες του αύριο, τα δικά μας ανήλικα παιδιά, θα μπορέσουν να μεγαλώσουν με ελληνικό τρόπο, να γαλουχηθούν με ελληνικές αξίες και ελληνικά ιδανικά, να ενσωματώσουν στην συνείδηση και την ψυχή τους την Αρετή, την Θεοσέβεια, την Παρρησία.
Μέσα στην κοινότητα, θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της αναγεννήσεως των σημερινών πολιτών από ελληνοφώνους σε Έλληνες
Η "ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ" απέκτησε την δική της γη, ένα κτήμα 12 στρεμμάτων από τις συνεισφορές και τις συνδρομές των μελών, και εκεί θα θέσει τα θεμέλια της κοινότητάς της.ευχομένη όλοι οι σύλλογοι Ελλήνων να μπορέσουν κάποια στιγμή, να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα.
Παρατίθεται η ανακοίνωσις της "ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ" για την ίδρυση της κοινότητος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
"ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΕΤΟΣ 2778 ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΩΣ (era vulgaris 2002)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΛΟΣ - ΣΟΦΙΑ - ΙΣΧΥΣ

 

Η ΤΕTΡΑΚΤΥΣ ιδρύθη προ 8ετίας (Ιανουάριος "1994") όταν αφού διεπιστώθη από κάποιους Έλληνας η εκφυλιστική πορεία τόσον της ανθρωπότητος όσον και της Ελλάδος, απεφασίσθη η ανάληψις δράσεως προς ανάσχεσιν ή επιβράδυνσιν της πτωτικής Eθνικής πορείας.
Διεπιστώθη δηλαδή ότι ο χριστιανικός κοσμοπολιτισμός των παλαιών ετών, ο μαρξιστικός διεθνισμός των τελευταίων δεκαετιών και η σημερινή ανεξέλεγκτη ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ παγκσμιοποίησις, ήσαν αι συνισταμέναι που ωδήγησαν στον εκφυλισμό την Οσία Μητέρα Φύση, τα έθνη, τα πολιτεύματα, τις οικονομίες αλλά κυρίως το Ελληνικόν πνεύμα και την Ελληνική Ψυχή μετατρέποντάς την σε υβρίδιο άψυχης ραγιαδοψυχής.
Αι τρεις αυταί συνισταμέναι, συνετέλεσαν και συντελούν στον πλήρη αφελληνισμό μας, στην απαιδεία μας, την ισοπέδωση των αξιών μας, των ηθών και εθίμων μας, των ιδανικών μας, των αρετών μας. Αι τρεις αυταί συνισταμέναι αποτελούν σαφώς, αναντιρρήτως και απροκαλύπτως τον αντίποδα του Ελληνικού πνεύματος, δηλαδή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, η προώθησις του οποίου και ετέθη ως αντικειμενικός σκοπός της ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ.

Η σημερινή κατάστασις όχι μόνο δεν δικαιολογεί ουδεμία αισιοδοξία δια το μέλλον της Ιεράς Φύσεως στην Γη, αλλά ούτε και διά το ελληνικώς οριζόμενον πνευματικόν και ηθικόν μέλλον του Πλανήτου.
Η Κοινότης αυτή γεννάται από την συνειδητοποίηση της Ανάγκης Ελληνικής επιβιώσεως και εκπληρώσεως του Ελληνικού χρέους των μελών της.
Η βάσις της Κοινότητος είναι η Ελληνική Ψυχή των πολιτών της.
Οι Έλληνες Θεοί, η δράσις της ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ και της ΤΥΧΗΣ με την ενέργεια του ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και κελεύσματα του ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΧΕΩΣ, εβοήθησαν και έπραξαν από πλευράς τους τα δέοντα ώστε να δημιουργηθή μία ομάς, διακατεχομένη από ΕΡΩΤΑ ΨΥΧΗΣ για το Ελληνικό μέλλον.
Οι Θεοί ενήργησαν, όπως αυτοί γνωρίζουν, ώστε να γαλβανίσουν την θελησή μας και την αντοχή μας. Μέσα από δοκιμασίες (ατομικές), αποδείξαμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, ότι ότι πράττουμε ορθώς και πρέπει να προχωρήσουμε.
Σαν αποτέλεσμα των δικών τους, Θεϊκών διεργασιών συνέκλιναν οι δρόμοι μας και η ενέργειά τους συνετέλεσε ώστε να φωτισθή ο δρόμος του καθενός μας με Ελληνικό Φως. Σαν αποτέλεσμα εδημιουργήθη ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ και ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ πυρήν μαχητικών και αποφασισμένων Ελλήνων.
Κατόπιν έστειλαν στις ψυχές μας την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΑΝΑΓΚΗ για Δημιουργία κοινοτικής ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ.

Αφού λοιπόν οι Θεοί έπραξαν τα δέοντα, εμείς οφείλουμε, ως χρέος τιμής, να μεριμνήσουμε για τα περαιτέρω. Είναι δε βέβαιον ότι όπως και μέχρι τώρα, η αρωγή τους θα είναι δεδομένη.

Απαιτείται από εμάς η άμεσος εφαρμογή κοινοτικής λειτουργίας, η οποία θα δημιουργήση σύντομα τις δομές και θεσμούς ώστε να μετατραπή σε Ελληνική Πόλη. Γι αυτό απαιτείται η ενεργοποίησις μιας των βασικωτέρων παραμέτρων της Ελληνικής Ψυχής, που είναι ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ. Η επιτυχία των δικών μας στόχων θα αποτελέση την ΗΡΩΙΚΗ-ΕΡΩΤΙΚΗ δημιουργία η οποία θα μας καταστήση ανταξίους φορείς του ιερού ονόματος Έλληνες. Το ηρωικό πρότυπο απαιτεί ήρωες και ηρωίδες ερωτευμένους με την κοινότητα.
Στην πολιτική αυτή ΟΝΤΟΤΗΤΑ, για την οποία όπως προανεφέρθη ενήργησαν οι Ολύμπιοι, βασική λειτουργία πρέπει να είναι ο πρός αυτούς σεβασμός. Το θεοσεβικό πρότυπο οφείλει να πηγάζη από την πανάρχαια Ελλάδα σαν ουσιαστική ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ φυσιολατρεία και τραγικό ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ εκστασιαστικό αληθινό φανέρωμα, τέτοιο που θα ενσταλάζη σε όλους δημιουργικό ΕΡΩΤΑ και τραγικό ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ. Τότε μόνο, ο κάθε τραγικά ενθουσιασμένος Έλλην μετατρέπεται σε ανίκητο ήρωα, αγωνιστή θεόσταλτο του Καλού καγαθού.
Η επιστροφή του Διονύσου στην Ελληνική Ψυχή είναι αυτή που στην εκστασιαστική της κορύφωση θα εγκαταστήση την Απολλώνια Δυναμική στα πνευματά μας και θα οδηγήση στους ανεξερεύνητους εσωτερικούς και ολοφώτεινους θειικούς δρόμους, τους οποίους βομβαρδίζουν οι αντιπνευματικές σημερινές πολυδυναμικές και τους κρατούν εντελώς κλειστούς.
Τότε θα κατανοήσουμε ότι οι σχέσεις μας με το θείον είναι αμφίδρομες και άρα οφείλουμε να ενεργούμε από κοινού με το θείον. Μονόδρομη σχέση με το θείον ευαγγελίζονται οι ανατολίται και γιαυτό δεν είναι εις θέσιν να θραύσουν τα υλιστικά δεσμά της τεχνητής υλικής ανάγκης,ι να ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ από τους ταπεινούς ολεθρίους δεσμούς των και να ταυτισθούν εκστασιαστικά με το πολύμορφο και πολυδιάστατο θείον.
Ο Διόνυσος βοηθά τους Έλληνες να ελευθερώσουν από τα γήινα την ψυχή τους και να γεμίσουν την Ελλάδα με τραγικά ενθουσιασμένους και ερωτευμένους ήρωες και ηρωίδες, τα παιδιά των οποίων θα είναι παιδιά ηρώων και άξιοι φορείς και συνεχισταί των ιδανικών και του οικουμενικού χρέους των Ελλήνων.

Σαν αποτέλεσμα της θεοσεβείας και της εσωτερικής διδασκαλίας, πρέπει να έλθη η αυτογνωσία. Η Κοινότης πρωτίστως απαιτεί από τα μέλη της Ελληνική Ψυχή, δευτερευόντως όμως, για την εύρυθμο λειτουργία της, απαιτεί ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ.
Η ελληνική αυτογνωσία, επειδή απαιτεί ηρωισμό, γενναιότητα και έρωτα ψυχής, εγγυάται την επιτυχία των στόχων της Κοινότητος και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής-πολιτικής-ψυχικής ενώσεως των μελών. Οφείλουν λοιπόν τα μέλη να προωθούν την εσωτερική λειτουργία της Αυτογνωσίας και να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση της αμέσου συμμετοχής όλων στα κοινά.

Τα μέλη της κοινότητος οφείλουν, στα πλαίσια της θεοσεβείας και του ηρωισμού, να καλλιεργούν ποικιλοτρόπως το πνεύμα της ΘΥΣΙΑΣ. Η θυσία εκφράζεται με πολλές μορφές και εφαρμόζεται με περισσότερες. Οποιαδήποτε Ελληνική κίνησις απορρέει ΚΑΙ από την ΘΥΣΙΑ, εκφράζεται ΚΑΙ με την ΘΥΣΙΑ και πολλές φορές καταλήγει ΚΑΙ με ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ στην ΘΥΣΙΑ. Στα πλαίσια των παντοειδών θυσιών ακολουθούμε το ρητό ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ κατανοώντας πλήρως το πολυδιάστατον της ρήσεως και τις πάμπολλες εφαρμογές της.

Τελικώς ακολουθώντας την θεοσέβεια, την θυσία, τον έρωτα ψυχής, τον τραγικό ενθουσιασμό, την αυτογνωσία και τον ηρωισμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Κοινότητα πλήρη και εκπέμπουσα ανίκητη, δημιουργική και μορφοποιητική, πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Αι λειτουργίαι της κοινότητος οφείλουν να ακολουθούν δύο μεγάλες κατευθύνσεις και βασίζονται σε Πυθαγόρεια και αρχαιοελληνικά πρότυπα. Κυρίως θα προσπαθούν να αποδείξουν την εμπέδωση και δράση του ελληνικού πνεύματος και ποιότητος βίου στον στίβο της κοινωνίας. Η πρώτη κατεύθυνσις θα είναι η δράσις και η δευτέρα η αντίδρασις. Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει τόσο τις ενδοκοινοτικές όσο και τις εξωκοινοτικές Λειτουργίες.

ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ...

   
[ Πίσω ]