Η διεύθυνσις στην οποία μπορείτε να στέλνετε τις ετήσιες συνδρομές σας (ή 4 τεύχη) είναι:

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Τ.Θ. 354
Τ.Κ. 57500
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο επικοινωνίας: (+1 3) 2392 063239
Και φυσικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την σελίδα μας
webmaster@tetraktys.org

Η ετησία συνδρομή Εσωτερικού και Κύπρου είναι 18 ΕΥΡΩ
Η ετησία συνδρομή Λοιπών Χωρών είναι $30

Κάθε προηγούμενο τεύχος κοστίζει
2 ΕΥΡΩ

Ο Τραπεζικός Λογαριασμός γιά απ' ευθείας καταθέσεις είναι:
.............5222-016188-931 Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα Μπέλλος Στυλιανός
.

Οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να στέλνουν Προσωπικές επιταγές, τραπεζικές επιταγές ή εμβάσματα
(personal checks, bank checks, money orders) πληρωτέα στο όνομα (PAY TO) GREGORY BELLOS

Με τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε επίσης να στέλνετε και επιστολές, άρθρα, ειδήσεις κ.λ.π. για δημοσίευσι είτε στο περιοδικό, είτε στη ιστοσελίδα μας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευσις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των κειμένων του περιοδικού ή αυτής της περιοχής του διαδικτύου, εφ' όσον αναφέρεται η προέλευσις και ο συγγραφεύς των.

Τα αποστελλόμενα στην ΤΕΤΡΑΚΤΥ για δημοσίευσι κείμενα, δεν επιστρέφονται.